Kanada Vizesi İçin Gerekli Evrak Listesi 2020

Kanada Vize Evrakları

Kanada vize evrak listesi, Kanada Başkonsolosluğu ya da akredite edilmiş Vize Başvuru Merkezlerine vize başvurusu sırasında verilen kişisel ve kurumsal bilgileri içeren belgelerdir. Bu belgeler sayesinde Vize başvuru merkezleri istediğiniz vize türüne göre işleminizi yaparak vize alıp alamayacağınıza karar verir. Vize evraklarının eksiksiz olarak tamamlanması ve doğru bilgiler içermesi vize değerlendirme sürecinde temel işlemdir, vize başvurusunun olumlu sonuçlanması için dikkatle ve özenle evraklar hazırlanmalıdır.

Kanada Vize Evrakları Verebilmek İçin Uygunluk

 

Kanada vize evrakları başvuru merkezlerine sunulmadan önce vize başvurusu için gerekli kişisel kriterlerin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmelidir. Bazı kişilerin Kanada’ya girişi Kanada Göç ve Mülteci Kanunu (IRPA-Immigration and Refugee Protection Act) tarafından yasaklanmıştır,  bu kişiler “Kabul Edilemez” olarak tanımlanır.

Adli sicil kaydı temiz olmayanlar ve göçle ilgili sabıkası bulunanlar kabul edilemez statüsündedir. Alkol ve uyuşturucu kullanarak trafik kazasında ölüme sebebiyet verenler, saldırı ve tecavüzde bulunanlar, cinayet işleyenler, hırsızlık, kara para aklama, dolandırıcılık gibi mali suçlar işleyenler, uyuşturucu ticareti yapanlar sakıncalı olarak tanımlanır. Ayrıca güvenlik açısından tehlikeli bulunan şüpheli şahıslar, insanlık ve savaş suçlarından birini işleyenler, halk sağlığını tehdit eden bir hastalığı bulunanlar, finansal yetersizlik içinde bulunanlar Kanada Hükümeti tarafından kabul edilemez olarak ülkeye girişleri kısıtlanır.

Kabul edilemez kişiler vize işlemlerini başlatmak ve ülkeye girebilmek için Kanada’ya Geri Dönme İzni’ne başvurmalıdır. Sıkı bir denetleme sonrasında ve askeri bir uzman denetiminde bu şahısların vize başvuruları kabul edilebilir.

 

1. Kanada Vize Evrakları-Gerekli Belgeler

 

Kanada vize evrakları başvuru merkezlerine verilmeden önce kişisel kriterlerinizin başvuruların olumlu sonuçlanması için yeterli olması gerekir. Adli sicil kaydının temiz olması, Türkiye’de kayıtlı bir ikametgahınızın bulunması ve kısa süreli seyahat başvurularında sizi ülkenize bağlayacak aile ve meslek durumunuzun niteliği, sağlıklı olmanız, Kanada seyahati masraflarını karşılayabilmeniz, vize başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmanız, geçerli bir e-mail adresini yetkililere vermeniz gerekir. Bu koşulları sağladıktan sonra vize başvuru evraklarını hazırlayabilir ve başvuru merkezlerine sunabilirsiniz.

 

Kanada vize başvurusu sırasında başvuru merkezlerine verilmesi gereken standart evraklar şunlardır:

 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Pasaport
 • Eski ve yeni pasaportun kaşeli ve vize işlenmiş sayfalarının fotokopisi
 • Kanada Vize Dilekçesi
 • Kanada Vize Başvuru Formu
 • Vukuatli nüfus kayıt örneği
 • Vize harcı ödendi belgesi
 • Biometrik Fotoğraf
 • Ulaşım ve Konaklama rezervasyonlarının dökümünü içeren belge

Bazı koşullarda vize başvuru merkezi yetkilileri Kanada’da yaşayan bir yakınınızdan davet mektubu isteyebilmektedir, ayrıca hükümet yetkilileri tarafından belirlenen sağlık kuruluşlarından alınacak bir tıbbi muayene belgesi de talep edilebilmektedir. Bunun yanı sıra 2018 yılından beri uzun süreli eğitim ve çalışma izni isteyen 14-79 yaş grubu arasındaki kişilerden belli bir ücret karşılığında biyometrik bilgilerinin de verilmesi istenmektedir.

2. Vize Alabilmek İçin İstenen Finansal Belgeler

Kanada vize evrakları arasında en önemli belgeler arasında finansal belgeler yer almaktadır. Vize başvuru merkezi yetkilileri başvuru sahibinden bu belgeleri isteyerek kişinin gelir düzeyini tespit eder, gelir düzeyi yüksek olan kişilerin vize alabilmeleri daha kolaydır. Kişinin kısa süreli seyahat başvurularında devamlı bir geliri olan bir mesleğinin bulunması iyi niyet göstergesi sayılır.

Kişisel olarak kendi masraflarını karşılayabilecek kişilerden şu belgeler talep edilir:

 • Banka imza sirküleri
 • Islak imzalı, kaşeli minimum 5.000 TL tutarındaki son 6 ayda aktif banka hesap özeti
 • Diğer gelirlerin ve varlıkların belge örnekleri

Bu koşulları sağlayanların Kanada seyahatlerini karşılayabilecekleri öngörülür ve vize almaları kolaylaşır.

Bunun dışında seyahat yapan kişiler Kanada dışındaki bir kurumu veya kişiyi de seyahatleri için sponsor olarak gösterebilirler. Bu durumda ilgili bilginin verildiği bir detaylı dilekçe, sponsor kurumların ya da kişilerin vereceği başka bir dilekçe ve sponsor olacak kişilerin çalışma izni, banka hesap bilgileri ve taşınmaz tescil belgeleri talep edilir. Eğer Kanada’da yaşayan bir yakınınız sizi ülkeye davet ettiyse bu kişinin Kanada’daki çalışma izni belgesi, banka hesap bilgileri, Kanada Gelir Ajansı aracılığıyla verilen Gelir Vergisi Değerlendirme Bilgisi ve T4/T1 slipleri yetkililere iletilmelidir.

 

3. Kanada Vize Evrakları- Mesleki Belgeler

Kanada vize evrakları içinde dikkatle değerlendirilen bir başka evrak türü mesleki belgelerdir. Mesleki kariyerlerini belgelerle ispat edenler Kanada vizesi almak için avantajlı bir konuma gelirler. Ayrıca eğitim için Kanada’yı tercih eden öğrencilerin de vize işlemleri daha kısa sürede sonuçlanabilir.

 • Kanada vize işlemleri için vize başvuru merkezlerine verilmesi gereken evraklar şunlardır:
 • Görev tanımı, çalışma süresi ve gelir bilgilerinin belirtildiği bir dilekçe
 • Çalışılan iş yeri tarafından verilen seyahat izin belgesi ve maaş bordları
 • Emekli kişilerin maaş banka cüzdanı ve tüm gelirlerini gösteren belgeler
 • İş yeri sahiplerinin gelirini gösteren belgeler, iş faaliyet alanları, ticaret odası kayıtları, sicil gazetesi örneği ve vergi levhaları
 • Öğrencilerin eğitim gördükleri üniversitelerin öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgeleri (bölüm, eğitim dönemi ve okul numarası bulunmalıdır), güncel transkript belgesi

Bu belgeleri vize başvuru merkezlerine ileten çalışan, işyeri sahibi, emekli ve öğrenciler meslek durumlarını doğru ve eksiksiz bir şekilde verdiklerinde vize alabilme olasılıkları yüksek olacaktır.

4. Aile Ziyareti İçin Gerekli Belgeler

Kanada’da çalışma ve oturma izni bulunan kişilerin yakınları vize başvurusunda bulunurken standart verilmesi gereken evraklara ek olarak birtakım belgeler sunmak durumundadır. Kanada vatandaşı olmuş kişilerin anneleri ve babaları, büyükanne ve büyükbabaları Kanada Aile Ziyareti Vizesine başvurmak için verdikleri belgeler titizlikle incelenir ve bir sonuca bağlanır.

Kanada vize evrakları arasında yer alan Aile Ziyareti için diğer gerekli belgelerin yanında şu belgelerin temin edilmesi gerekir:

 • Kanada vatandaşlarının ya da daimi oturma izni olanların imzalı davet mektubu. Bu mektup içerisinde daveti yapan kişinin kişisel bilgileri, davet edilen kişiyle olan akrabalık derecesi, hane halkının kişisel bilgileri, davet edilen kişiye verilecek maddi desteğin vaadi olmalıdır.
 • Daveti yapan kişinin hane halkı gelirinin asgari geliri sağladığına dair finansal belgeler. Bu belgeler arasında banka hesap özeti, en son vergi yılı için Değerlendirme Bildirimi, T1/T4 slipleri, İş sigortaları, maaş ve işe başlama tarihlerini gösteren belgeler söz konusudur. Sigorta şirketinden en az bir yıl geçerli, asgari 100.000 CAD (Kanada Doları) tutarlı sağlık sigortası ve ödendiğine dair makbuz

Bu bilgiler değerlendirilip vize başvuru merkezi yetkilileri kısa süreli Aile Ziyareti sonrası ülkeden dönüş yapılacağına kanaat getirirlerse Aile Ziyareti Vizesi alabilmek kolaylaşır.

5. 18 Yaşından Küçükler İçin İstenen Belgeler

18 yaşından küçük kimseler için gerekli olan koşullar çok büyük farklılıklar göstermez, Kanada vize evrakları hemen hemen aynıdır. Özel koşulları bulunan çocuklar için velayet belgeleri istenebilir, ebeveynlerin boşanması halinde istenen bu belgeler standart belgelere eklenir.

 

18 yaşından küçük kişiler için istenen vize başvuru belgeleri şunlardır:

 • Çocuk Kanada’ya yalnız seyahat ediyorsa, doğum belgesinin kopyası, pasaportu, İki dilden biriyle (Fransızca ya da İngilizce) yazılmış ebeveyn veya yasal varislerince imzalanmış yetki belgesi
 • Çocuk bir ebeveynle yolculuk yapacaksa, doğum belgesi kopyası, pasaportu, seyahate katılacak ebeveynin Fransızca veya İngilizce yazılmış yetki belgesi, seyahate katılmayan ebeveynin adres, telefon bilgileri ve kimlik fotokopisi.
 • Ebeveynler ayrılmış ve boşanmış ise velayet belgeleri eklenmelidir, vefat eden ebeveyn varsa ölüm belgesi istenmektedir. Çocuk evlat edinilmişse evlat edinme ve vesayet belgesi yetkililere sunulmalıdır.

Kanada Hükümeti çocuk kaçırma olaylarına karşı sınır kontrollerini çok sıkı tutmaktadır, şüphe duyulduğu zaman kontrol noktalarında sorgulamalar yapılmaktadır, bu yüzden yetki belgeleri, velayet, vesayet, kimlik belgelerinin seyahat edenlerin yanında bulunması çok önemlidir.

 

Kanada Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Kanada Vizesi kaç günde çıkar? Bu sorunun, cevabı Kanada’ya seyahat etmek, öğrenci olarak bu ülkede eğitim almak veya göçmen olarak bu ülkede yaşamak ve çalışmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Kanada kaliteli eğitim kurumları, doğal güzellikleri ve iyi çalışma koşullarıyla görülmesi ve yaşanılması cazip bir ülke. Bu yüzden dünyanın her yerinden Kanada vizesi alabilmek için başvurular yapılıyor, bu sürecin ne kadar bir sürede tamamlandığı da doğal olarak merak ediyor. Kanada vizesi başvurularının ortalama sonuçlanma süresi birçok faktöre bağlı, bu yazıda tüm merak edilenlere bir yanıt bulabilirsiniz.

Kanada Vizesi Kaç Günde Çıkar? Sorusunun Cevabı

Kanada’ya ne amaçla gittiğinize göre vize başvurularının sonucunu almanın süresi değişiyor. Kanada Vizesi kaç günde çıkar? sorusunun cevabına net bir cevap vermek, bu yüzden mümkün değil.

Ülkeye seyahat için gidenlere verilen kısa süreli seyahat vizeleri (turizm, ticari, aile ziyareti, kısa süreli eğitim)  iki kategoride değerlendiriliyor:

 • ABD vizesine sahip olanlar
 • ABD vizesine sahip olmayanlar

Vize başvuruları genellikle parmak izi verdikten sonra, bir hafta ile üç hafta arasında değerlendiriliyor. Eğer elinizde Amerikan vizesi mevcutsa bu süre 5 güne kadar iniyor. Süreç tamamen Kanada Konsolosluğunun denetiminde olduğundan başvuru yoğunluğu ve araştırma süresi vizelerin verilme sürelerini etkiliyor.

Öğrenciler İçin Kanada Vizesi Çıkma Süresi

Kanada eğitim kurumlarında eğitim almak isteyenler için vize başvurularının bir an önce sonuçlanması çok önemli. Belli bir zaman dilimine sıkışan bu başvurular eğitim tarihinin başlaması süresi yakınlaştıkça hızlıca değerlendiriliyor. Öğrenci vizeleri genellikle iki haftayı geçmeyen sürelerde veriliyor, belli koşulları sağlayan öğrenciler daha kolay vizeye sahip olabiliyor. Kanada’da yaşamak ve çalışmak isteyenlere verilen vizeler ise farklı koşullar arandığından başvuruların sonuçlanma süresi 5 haftaya kadar ulaşabiliyor.

Kanada Vizesi Merak Edilenler

Kanada Vize Nedir?


Kanada vize, Kanada ülkesi sınırları içerisine girmek isteyen başvuru sahiplerinin her iki ülkeden de giriş ve çıkış için resmî makamlardan aldığı onay belgesi niteliğini  taşımaktadır.

Kanada Vizesi Ekşi Yorumları?


Kanada vizesi ekşi yorumlarına göre, Kanada vizesi başvurusunda bulunacak olan kişilerin başvuruda bulunmadan önce yetkili makamlar tarafından talep edilen evrakları hazır bir hale getirmesi ve evrak içerisinde herhangi bir eksik evrak, tutarsız ve kişinin kimlik bilgileri ile uyumsuz olan başvurularda bulunulmaması adının kişinin dikkatli olması tavsiye edilmektedir.

Kanada Vize Şartları Nelerdir?


Kanada vize şartları içerisinde en önemli evraklar ve şart pasaportun geçerlilik tarihinin seyahat dönüşü itibari ile minimum 6 ay daha geçerliliğini koruması gerekmektedir. Ayrıca Kanada vizesinde bulunacak olan kişilerin sağlıklı olması, Kanada sınırları içerisinde iken tüm masraflarını karşılıyor olabilmesi adına finansal bir kaynağa sahip olması, ayrıca Kanada’yı ziyaret edildikten daha sonra kişinin evine geri dönmesini sağlayacak iş ya da aile bağlarının olması gerekmektedir.

Kanada Vizesi 2020


Kanada vizesi 2020, Kanada ülkesine seyahat etmek isteyen kişiler seyahat nedenlerini ve konaklama sürelerini göz önünde bulundurarak başvuru dosyası hazırlaması gerekmektedir. Kanada vizesi, herhangi bir sebep doğrultusunda Kanada sınırları içerisinde seyahat etmek isteyen kişileri, Kanada devleti tarafınca uygulanan yasal bir prosedür niteliği taşımaktadır.

Kanada vize başvuruları nereye yapılır?


Kanada vize başvuruları, yalnızca Kanada konsolosluğuna yapılabilmektedir. Ancak, kısa süreli bir vize başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar ya da Türkiye sınırları içerisinde ikamet eden yabancı uyruklu olan kişiler başvurularını Kanada Konsolosluğu tarafından yetki sahibi olarak aracılık görevi gören kurumlara yapılması gerekmektedir.

Kanada Vize Almak Zor mu?


Kanada vize almak, Kanada sınırları içerisinde seyahat etmek isteyen tüm pasaport sahiplerinin başvuruda bulunması gereken bir işlemdir. Bu nedenle seyahat amaçlı ve konaklama sürelerini dikkate alınmaksızın tüm başvuru sahiplerimize işlemine tabi tutulmaktadır. Eksik ya da hatalı bir evrak beyanında bulunan kişilerin Kanada vize başvuru süreçleri uzamaktadır. Bunun haricinde 10 ila 15 iş günü içerisinde sonuç bulmaktadır. Bu nedenle kişiler başvuruda bulunmadan önce tüm evraklarını kontrol etmesi yetkili vize uzmanları tarafından tavsiye edilmektedir.

Kanada Vizesi Sık Sorulan Sorular

 

 1. Kanada Vizesi Nasıl Alınır?

  Kanada vizesi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin talep edilen evraklar ve başvuru formunun yanı sıra, geçerliliğini kaybetmemiş bir vize bitiş tarihinden altı ay daha uzun sürecek pasaporta sahip olması gerekmektedir. Ayrıca biyometrik vesikalık fotoğrafta eklenmesi gereken evraklar içerisinde yer almaktadır. Vesikalık fotoğraf, beyaz arka plana ve son altı ay içerisinde çekilmiş olması özelliğini taşıması gerekmektedir.

 2. Kanada Vize Ücreti Ne Kadar?

  Kanada vizesi adına Kanada’yı seyahat etmek isteyen kişinin belli bir miktar ücret yatırması talep edilmektedir. Ücret yatırma, Kanada vize başvurusu gerçekleştirilmesi adına gereken ilk adımlardan sadece bir tanesidir. Kanada vizesi ile yapılacak olan başvurularda, seçilmiş olan vize kategorisine bağlı olarak Kanada vizesi ücretleri değişkenlikler göstermektedir. Ancak turistik vize 100 CAD, biyometrik işlem kayıt bedeli ise 85 CAD, Kanada vize başvuru merkezi ücreti ise 57,50 CAD olacak şekilde konsolosluk tarafından belirtilmektedir.

 3. Kanada Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalıdır?

  Kanada vize başvuru formu, müracaat için bulunmak isteyen kişilerin konsolosluk tarafından gönderilen başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurması talep edilmektedir.

 4. Kanada Vizeleri Ne Zaman Açılacak?

  Kanada sınırları içerisine seyahat etmek amacıyla vize başvurusu yapmak istenir ise, Kanada Devleti COVID-19 salgınından dolayı, başvuru süreçleri içerisinde değişiklikler uygulamaktadır. Seyahat kısıtlamalarından muaf tutulmak ve önemli bir amaç doğrultusunda seyahat edecek olan kişiler kapsamında  başvuru yapılması kabul edilmektedir.