Bulgaristan’da Yaşam Şartları Nasıl?

,
Bulgaristan'a Schengen Vizesi ile Gidilir Mi

Bulgaristan Nüfusu 2022

Bulgaristan resmi bilinen ismiyle Bulgaristan Cumhuriyeti’dir. Balkanlarda yer alır. Avrupa Birliği üyeleri içerisinde tam üye bir ülkedir. Bulgaristan’ın batısında Sırbistan, tam kuzeyinde Makedonya, doğusunda Karadeniz ve kuzeyinde Romanya bulunduğu gibi güneyde Yunanistan, güneydoğusunda ise Türkiye vardır. Avrupa’nın en büyük ülkeleri içerisinde 16. Sıradadır. 110.994 kilometrelik yüzölçümü ile Bulgaristan nüfusu 6.927.000 kişidir.

Bulgaristan Nüfusu Kaç 2022?

Bulgaristan İstatistik Kurumunun yaptığı son güncellemelere göre Bulgaristan nüfusu 6.905.483 kişi olarak hesaplanmıştır. Bulgaristan nüfusunda bir azalma olduğu görülmektedir. Bulgaristan nüfusu geçmiş yıllara göre 35.000 kişi kaybetmiştir. Bu durum Bulgaristan’daki ekonomik seviyenin geçimi sağlamamasından kaynaklanır. Aynı zamanda ülke gençleri belirli bir yaştan sonra farklı ülkelere göç edebilir. Eğitim-iş, evlilik ya da farklı etmenlerden dolayı göçün gerçekleşmesi Bulgaristan nüfusunun geçmiş dönemlere göre artış yüzdesini düşürmüştür. Bu da diğer ülkelerde artış yüzdesi yükselişe geçerken, Bulgaristan’da düşüşe geçmesine neden olmuştur.

Bulgaristan Nüfusu Ne Kadar 2020?

Ulusal istatistik enstitüsünün açıkladığı verilere göre Bulgaristan nüfusu 2020 itibari ile 3.349.715 erkek, 3.566.833 kişi kadındır. Ülke nüfusu 2020 yılında %51,6 oranında kadın nüfusa sahiptir. %48,4 oranında da erkek nüfusu mevcuttur. Toplamda Bulgaristan nüfusu 2020 yılında 6.916.548 kişi olarak hesaplanmıştır. Günümüzdeki güncel hesaplamaya göre 35000 kişinin azaldığı görülür. Ölüm oranlarının artıp, doğurganlığın azalması Bulgaristan nüfusunun ciddi oranda gerilemeye gittiğinin bir göstergesidir

Bulgaristan Nüfusu Neden Azalıyor?

Bulgaristan nüfusunun en yüksek nüfusu yaşadığı dönemler 1990’lı yıllardır. 1990’lı yıllara kadar Bulgaristan nüfusunun artış yüzdesi yükselişte idi. Fakat 90’lı yıllardan günümüze kadar bakıldığı zaman bu oranın düşüşe geçtiği görülüyor. 1990’lardan beri nüfusunun beşte biri kaybedilmiştir. Bu durumun en temel etmenlerden birisi ülke gençlerinin çalışma amacı ile farklı ülkelere göç etmesinden dolayı kaynaklanıyor. Ülke ekonomisi normal geçim standartlarındadır. Fakat geniş aileler için yeterli seviyede değildir. Bu yüzden gençler ve ebeveynler çalışma amaçlı olarak farklı ülkelere göç ediyor. Bu da ülke nüfusuna düşüşe geçmesin en temel sebepleri içerisindedir. Bulgaristan nüfusu çoğunluk olarak kadınlardan oluşmaktadır. Bulgaristan nüfusu yaş ortalaması 40 ve 50 civarındadır.

Bulgaristan Asgari Ücret 2022

Bulgaristan, Doğu Avrupa’da bulunur. Ekonomik anlamda da oldukça gelişmiş bir ülkedir. İstihdamı ile ülkesinde bulunan vatandaşlara farklı imkanlar da sunmaktadır. Bulgaristan’da çalışmak ya da yaşamak isteyenler için Bulgaristan asgari ücreti ve Bulgaristan yaşam konuları önemli bir detaydır.

Bulgaristan’da Asgari Ücret Ne Kadar?

Türk vatandaşları Bulgaristan’da gerek iş, gerekse turistik amaçlı olarak farklı ziyaretlerde bulunabilir. Bulgaristan’da birçok Türk vatandaşı yaşar. Bulgaristan asgari ücret miktarı komşu ülkelere bakıldığı zaman ekonomiktir. Gelişmişlik bakımından da ele alınırsa yüksek bir fiyattır. Bulgaristan devleti asgari ücret miktarını belirlerken vatandaşların rahat bir şekilde hayatlarına devam edebilmelerini, en temel etmen olarak amaçlamıştır.

2022 Bulgaristan Asgari Ücreti

Bulgaristan asgari ücreti Türkiye ile kıyaslandığı zaman Türkiye’deki asgari ücretten bir tık yukarıdadır. Bulgaristan’da geçim sağlayabilmek için ortalama bir maaştır. 2022 Bulgaristan asgari ücreti, 650 Bulgar Levası olarak belirlenmiştir. Geçmiş dönemlere göre yüzde on zam gelmiştir. 2022 yılı itibariyle yeni kararlar çerçevesinde farklı meslek gruplarına göre asgari ücret değişkenlik gözetir. Emekli maaş 250 Leva’dır.

  • Memurlar için %10
  • Öğretmenler için %17,5
  • Sosyal hizmetlerde çalışan kişiler için ise çalışma ücreti %15 zam uygulamasına tabi tutulmuştur.

Bulgaristan’da Asgari Ücret İle Geçinmek

Bulgaristan’daki askeri maaş 600 levhadır. Bu ilk bakışta kulağı düşük bir miktar olarak gelebilir. Fakat Bulgaristan levasının değeri Bulgaristan’daki yaşam standartları göz önünde bulundurulursa, tamamen ekonomik yapıya tabi tutulmuştur. Bulgaristan’da asgari ücretle geçinmek isteyen kişiler normal standartlarda yaşamına devam edebilir.

Bulgaristan Asgari Ücret Yaşam Maliyetleri

Bulgaristan asgari ücreti, 650 Bulgar Levasıdır. Asgari ücret Bulgaristan Devleti tarafından belirlenirken ülkenin genel durumu göz önünde bulundurmuş. gelişigüzel bir düzenleme değildir. Bulgaristan’da ticaret, tarım, balıkçılık gibi farklı gelir kaynakları yer alır. Bu alanlarda çalışan kişiler için asgari ücret ödenmektedir. Coğrafi konumu sayesinde birçok ülkeye balık ihracatı yaparak Bulgaristan büyük gelir kaynağı elde eder. Asgari ücretle ortalama bir yaşam standarttı sağlandığı gibi yeterli düzeydedir.

Bulgaristan Para Birimi

Bulgaristan resmi para birimi, Bulgar Levasıdır. Bulgar Levası, Bulgaristan para birimi içerisinde güncel olarak geçerlidir. Bulgar levası farklı alanlarda kısaltması ile birlikte kullanılır.

Bulgaristan Resmi Para Birimi Nedir?

Bulgar Levası kısaltması şekli ile Bulgaristan ülkesinde kullanılan Bulgar para birimleri alt limit ya da üst limit olarak değişkenlik gözetir. Bulgaristan’da en küçük Bulgar Levası, stotinka olarak kullanılmaktadır. Yalnızca Bulgaristan’da geçerli olan alt limit bir paradır. Türkiye’de bakıldığı zaman bu bozuk para şeklinde ifade edilir. Bulgaristan’daki bozuk parası stotinka.

Bulgaristan Resmi Para Birimi Dönüştürme

Güncel bir hesaplama yapıldığı zaman bir Bulgar levhasının Türk lirasına göre karşılığı 5.25 Türk lirasıdır. 1 Bulgar Levası Amerikan dolar üzerinden eşleştirildiği takdirde ise 0.59 Amerikan dolarına tekabul eder. 1 Bulgar Levası, en küçük Bulgar Levası olan alt para birimi stotinka üzerinden denkleştirilir. Bulgar Levası para birimini kullanan tek ülke Bulgaristan’dır. Yalnızca Bulgaristan sınırları içerisinde geçerlidir. Herhangi bir ülkede geçerli değildir. Türk vatandaşları Bulgaristan’a bir seyahat gerçekleştireceği sırada Bulgar levasını kullanmalıdır. En küçük para satın kadar bozuk madeni paralar 12, 5, 10, 20, 50 stotinkadır. Leva üzerinden bozuk madeni paradır. Kağıt banknotlar 1, 2, 5, 10, 20, 50 ve 100 Levadır. Bulgaristan para birimlerinin geçmiş dönemlere göre müzesi, Merkez Bankası olan Bulgaristan National Bank bünyesinde yer alır.

Bulgaristan Para Birimi Euro

Bulgaristan, Avrupa Birliği’ne giren bir ülkedir. Avrupa Birliği ülkelerine giren ülkeler içerisinde Bulgaristan Euro kullanmayan ülkelerdendir. Para birliğine girileceği tarihi açıklansa da henüz Bulgaristan’da Euro kullanılmaz. Bulgaristan Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda 1 Ocak 2024 yılında Euro’ya geçeceği söyleniyor. Bulgaristan Avrupa Birliği ülkesi olmasına rağmen halen Euro kullanmamaktadır. Bu durum ülkenin ekonomik standartlarının Avrupa Birliği ülkelerine eşdeğer olmamasından dolayı kaynaklanmaktadır. Bu yüzden ülkede halk geçimini sağlayabilmek için halen Bulgaristan levasını kullanır. 1 Ocak  2024 yılından itibaren Bulgaristan diğer Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi Euro’ya geçecektir.

Bulgaristan Haritası

Bulgaristan, Bulgaristan Cumhuriyeti olarak resmi ismi ile bilinmektedir. Balkanlarda yer alan bir ülkedir. Bulgaristan haritası detaylı olarak incelendiği takdirde dağlık bir coğrafyaya sahip olduğu görülebilir. Bu yüzden ülke içerisinde dağ sporları sıklıkla yapılır. Dağ ile ilgili etkinlikler düzenlenmektedir ve ödüllü etkinlikler yer alır.

Bulgaristan Haritası Detaylı

Bulgaristan’ın kuzeyinde Tuna platosu mevcuttur. Güneyinde ise Trakya platosu bulunur. Kabaca 2 coğrafi bölgeye ayıran bir ülkedir. Dağlık bir coğrafyaya sahip olması ile beraber Güney Bulgaristan’dan da sıradağları görülür. Rodos sıradağları Bulgaristan’ın bilinen en önemli dağlarıdır. Ve ülke için konumu da kültürel açıdan önemlidir.

Bulgaristan Haritası Dağlar

Ülkenin dağlık bir coğrafyaya sahip olmasından dolayı Balkanlar’ın en yüksek zirvesi, Musala Dağı da burada bulunur. Musala dağı yaklaşık olarak 2925 metre rakıma sahiptir. Ülkenin en önemli ırmağı Tuna nehri, Bulgaristan haritası içerisinde fiziki haritada görülebilir. Bulgaristan sınırının çok büyük bir kısmı Tuna Nehri ile beraber oluşturulur. Bulgaristan sınırları içerisinde doğup Ege Denizi’ne dökülen birçok ırmak mevcuttur. Bunlar içerisinde Meriç Irmağı yer alır. Ege Denizi’ne dökülen Meriç ırmağı Sofya yakınlarının güneybatısında doğru ilerler.

Bulgaristan İller Haritası

Bulgaristan iller haritasına bakıldığı zaman başkent Sofya, Karadeniz’den uzaktadır. Başkent Sofya çevresinde Pernik, Köstendil, Pazarcık, Filibe ve Lofça yer alır. Bulgaristan en büyük nüfusa sahip şehri, Sofya. Sofya aynı zamanda başkenttir. Büyükşehirleri içerisinde bulunur. Ardından Filipe ve Varna gelmektedir. İkinci en büyük şehri Filipe, 338.153 nüfusa sahiptir.

Bulgaristan Haritaları Nelerdir?

Bulgaristan haritaları belirli haritalar üzerinden değil birçok başlığa ayrılmaktadır. Nüfus dağılımının görülebileceği harikalar, ekonominin görülebileceği haritalar, iller haritası, coğrafya haritası, fiziki harita ve siyasi harita olmak üzere birçok harita bulunur. Bulgaristan dağlık bir alan olmasından dolayı haritaları incelendiği zaman koyu alanlar görülebilir. Koyu alanlar çoğunlukla denize yakın yerlerde olsa da orta bölmelerde de mevcuttur, bu yüzden ülkede dağ ile ilgili birçok spor yaşanır. Dağcılıkla ilgilenen kişiler milli alanda da başarılar elde etmiştir.

 

Oyla! post
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.