Schengen Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Schengen Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Schengen Vizesi Başvurularında hazırlanması gereken bazı belgeler vardır. Başvurucunun almak istediği vize türüne, vatandaşı olduğu ülkeye ve tanımlanmış statülere göre hazırlanacak belgelerde farklılıklar olabilir. Kişisel durumun gereklerine göre bazı ek belgeler de istenebilir. Bu konuda başvuru yapılan büyükelçilik ve konsolosluklar gerekli bilgileri verecektir.

Vize Reddi İçin İtiraz Dilekçesi

Genel olarak herkesten istenen belgelerin ve ek belgelerin hepsinin başvuru sırasında hazır edilmesi şarttır. Başvurunun incelenmesi sırasında bu belgeler de incelenecektir. Belgelerin eksiksiz verilmesi başvurunun kabul edileceği anlamına gelmese de başvurunun değerlendirilmesi için şarttır.

Schengen vizesi için bankada ne kadar para olmalı?

Schengen vizesi için Bankada bulunması gereken miktar 10 ile 12 bin TL arasında değişir.

Vize şartları nelerdir?

Herhangi bir ülkeye uçuş gerçekleştirilirken vize şartları hem ülke, hem de vize türüne göre değişir.

Türkiyeden Almanyaya gitmek için ne gerekiyor?

Türkiye’den Almanya’ya gitmek için ilk olarak vize gereklidir. Vize işlemleri Almanya Konsolosluğu bünyesinde yapılır.

Schengen Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Schengen Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Schengen Vize Başvurusu İçin Hazırlanması Gereken Evraklar

Başvuru için hazırlanması ve başvuru sırasında teslim edilmesi gereken belgeler şunlardır:

 • Son 10 yılda düzenlenmiş geçerli bir pasaport gereklidir. Pasaportta en az iki adet boş sayfa bulunmalıdır. Ayrıca Schengen Bölgesine yapılacak ziyaretin bitiminden sonra 3 ay daha geçerli olacak bir pasaport olmalıdır.
 • Konsolosluklardan ya da web sitelerinden alınacak Schengen vizesi başvuru formunun gerekli yerleri doldurulmuş ve imzalanmış olarak hazır edilmelidir. Formda doldurulacak bölümlerde kimlik bilgileri ve uyruk gibi bilgiler sorulur. Ayrıca pasaportla ilgili bilgiler, ziyaret sebebi, talep edilen kalış süresi, başvurulan vize türü bilgiler de forma yazılacaktır.
 • İki adet biyometrik fotoğraf gerekecektir. Fotoğraflardan biri forma yapıştırılır.
 • Vize başvuru ücreti ve gerekli ek ücretlerin ödendiğine dair makbuzlar da evraklar arasına eklenir. Makbuz olmaması halinde başvurunun işleme alınmaması söz konusudur. Ücretlerin ödenmesi vizenin kabul edileceği anlamına gelmez. Red ya da başvurudan vazgeçme durumlarında ücretler iade edilmez.
 • Schengen Ülkeleri vize başvurusu sırasında seyahat sağlık sigortası yapılmasını da şart koşar. Bu sağlık sigortası ziyaret süresinin tamamında geçerli olmalıdır. Acil durumlarda yapılacak müdahalelerin ve sağlık kuruluşlarındaki tedavilerin tüm masraflarının sigorta şirketi tarafından ödeneceğine dair hükümler sigorta sözleşmesinde bulunmalıdır. Ayrıca sağlık sorunu nedeniyle ülkeye geri gönderilme durumunda yapılacak masraflar da kapsam dahilinde olmalıdır.
 • Vize başvurusu için biyometrik bilgiler bilgi sistemine girilmiş olmalıdır. Biyometrik bilgiler, parmak izi ve biyometrik çekilmiş fotoğraflardan oluşur. Parmak izi hususunda bazı muafiyetler vardır. Buna göre devlet başkanları, hükümet üyeleri, oniki yaş altı çocuklar, parmak izi alınmasına engel durumu olanlar parmak izi vermek zorunda değildir.
 • Daha önce Schengen Bölgesine gidilmişse ziyaretleri belgeleyen pasaport da belgeler arasında yer almalıdır. Birden fazla pasaport varsa hepsinin belgeler arasına konulmasında fayda olabilir. Belgelerin geçersiz kalacak şekilde delinmesi, zımbalanması tavsiye edilmez.
 • Yapılacak ziyaret süresinde hangi tarihlerde hangi ülke ve şehirlerde bulunulacağını belgeleyecek otel rezervasyonu, uçuş bilet rezervasyonu gibi belgelerin dosyaya eklenmesi gerekir. Seyahatin tam olarak planlanması ve planın dosyaya eklenmesi, uçuş biletlerinin de alınmış olması da şarttır.
 • Schengen Bölgesine yapılacak seyahat hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bir niyet mektubu hazırlanarak dosyaya eklenmelidir. Hangi ülkeye ne zaman gidileceği, hangi tarihlerde nerelerde konaklanacağı, gidilecek yerlere neden gidildiği gibi bilgiler bu mektupta ayrıntılarıyla anlatılmalıdır.
 • Schengen Bölgesinde kalınacak dönem içinde yapılacak masraflarla ilgili bir birikim olduğu da kanıtlanmalıdır. Bunun için son üç aya ait banka hesap ekstreleri sunulmalıdır. Ne kadar birikim olması gerektiği ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Bu nedenle başvurulacak konsolosluktan bilgi alınmalıdır.
 • Seyahat boyunca nerelerde konaklanacağı, konaklama süreleri gibi bilgiler de sunulmalıdır. Schengen Bölgesinde yaşayan akraba ya da tanıdıkların yanlarında kalınmasını onaylayan mektupları ya da rezervasyon yapılan otel ve pansiyonların rezervasyon bilgileri bu amaçla verilebilir. Bu belgeler konusunda ülkeden ülkeye değişiklik olabilir.

Konaklama bilgileri konusunda ülkeden ülkeye değişen belge talepleri şunlardır:

 • Fransa’da kalınacaksa garanti belgesi anlamına gelen kalınacak evin sahibi tarafından verilen Declaration d’Accueil mektubunun sunulması gerekir. Lüxenburg için de bu şart geçerlidir.
 • Avusturya’da bir akraba ya da tanıdıkta kalınacaksa ev sahibi bulunduğu yerin belediyesinden Elektronische Verpflichtungserklärung belgesi alması gerekecektir. Vize başvurusundan en az 30 gün önce bu belge alınmış olmalı ve Avusturya mercilerine sunulmalıdır.
 • Belçika’da konaklayacak kişiler için Engagement de Prize en Charge – Verbintenis tot Tenlasteneming 3 bis belgesinin orijinalinin belediye ve yabancı ofisçe kabartmalı olarak damgalanmış olmalıdır.
 • Evinde kalınacak ev sahibi Hollanda’da ise ev sahibinin Bewijs van Garantstelling adı verilen belgeyi alması ve ilgili mercilere teslim etmesi gerekir. Ayrıca davet sahibinin maddi imkanlarının misafirinin masraflarını karşılamaya yeterli olduğunu gösteren belgeler sunması gerekir. Ev sahibi bağlı çalışıyorsa son üç maaşıyla ilgili bilgi raporunu, bağımsız çalışıyorsa şirket tescil bilgilerini ve vergilerle ilgili bilgileri sunması şarttır.

Schengen Vize Başvurusu İçin Gerekli Ek Belgeler

Schengen Bölgesine gitmek için yapılacak vize başvurularında çalışma ve eğitim durumunu ispatlayacak ek belgeler sunulması gerekecektir.

Bu belgeler şunlardır:

 • Öğrencilik durumunu belgeleyen öğrenci belgesi ya da öğrenci kartı gbi belgeler sunulacaktır. Ayrıca seyahatin maddi giderlerini karşılayan bir sponsorun varlığını ispatlayacak belgeler de hazırlanmalıdır.
 • Bağlı çalışanlar için işveren tarafından yazılmış imzalı bir mektup, maaş bordrosu, iş sözleşmesi gibi çalışma durumunu ispatlayacak evraklar gerekecektir. Ayrıca işverenin seyahatine onay verdiği de ispatlanmalıdır.
 • Maddi olarak seyahat masraflarının karşılanabileceğini gösteren banka ekstreleri dosyaya eklenmelidir.
 • Serbest meslekle uğraşanlar mesleki bilgileri ve çalışma durumunu ispatlayacak yetkili makamlarca verilmiş belgeler sunmalıdır.
 • Emekliler son 6 aya ait emeklilik beyannamelerini sunmalıdır.
Schengen Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Schengen Vizesi İçin Gerekli Evraklar

18 Yaş Altı Çocukların Schengen Vizesi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Schengen Vizesi alınacak 18 yaş altındaki çocuklar için şu ek belgeler gerekecektir:

 • 18 yaş altındaki çocukların başvuruları için doldurulacak formlar velileri ya da yasal vasileri tarafından imzalanmalıdır.
 • Vize başvurusu yapılan çocuğun doğum belgesi dosyaya eklenir.
 • Çocuk yalnız seyahat edecekse hem annenin hem babanın imzasının olması gerekir.
 • Seyahat sırasında çocuğun yanında bir ebeveyn olacaksa diğer ebeveynin noter tasdikli izin belgesi olmalıdır.
 • Çocukla birlikte seyahat edecek ebeveyn tek başına velayet sahibiyse durumu ispatlayan belgeler sunulmalıdır. Bu belgeler ölüm belgesi, boşanma ve velayet kararı olabilir.
Önemli Not: Başvuru yapmak isteyen kişiler mutlaka randevu almalı ve randevu saatinde büyükelçilik ya da konsolosluğa gitmelidir. Randevusuz işlem yapılmamaktadır. Başvuru yapıldıktan sonra, inceleme aşamasında telefonla ya da e-mail yoluyla bilgi alma konusu konsolosluk ve büyükelçilik uygulamalarına göre değişebilir.

Büyükelçilik ve konsolosluklar gereken durumlarda ek belge talep etmek ve bunun için başvuru sahibini görüşmeye çağırmak konusunda irade sahibidir.

Visacenter
Yurtdışına çıkma amacı fark etmeksizin, vize işlemlerini daha doğru ve olumlu şekilde gerçekleşmesi için, visa center ile yani vize merkezlerinin uzman danışmanlarına başvuru yapılır. Bu sayede belge ve prosedürler, çok daha kolay işleme konur.
Güvenilir Vize Şirketleri Hangileridir?
Vize danışmanlık şirketleri, güvenilir şekilde hizmetlerini sürdürür. Özellikle ilk defa vize başvurusu yapacak kişilerin evrak hazırlama süreçleri çok daha zorludur. Bu kişilerin evraklarının hazırlanmasında ve diğer vize işlemlerinde, ilk defa başvuru yapanlar için, tecrübeli danışmanlık hizmetleri sunulur ve bu tecrübeden herkes yararlanabilir.
Visa Center Danışmanlığı Vize Başvurularında Etkili midir?
Visa center danışmanlığı; vize başvuru işlemlerinizin daha kolay ve güvenilir şekilde ilerlemesinde etkilidir. Başvuru evraklarının eksiksiz şekilde tamamlamanız için, başvuru sahiplerine destek sunar. Ancak vize başvurularının onaylanmasında herhangi bir etkisi yoktur. Bu karar, tamamen konsoloslukların yetkisindedir.
Visa Center Danışmanlığı Güvenilir mi?
Visa center danışmanlığı aldığınız zaman; belgeleriniz eksiksiz şekilde hazırlanması sağlanır. Evrak toplama aşamasında, işlemlerin daha hızlı yürümesi sağlanır. Vize başvuru işlemleri ve diğer konsolosluk işlemleri, daha güvenilir ve hızlı şekilde gerçekleştirilir.
Vize Danışmanlık Merkezi Ne İş Yapar?
Vize danışmanlık merkezleri; yurtdışına çıkacak Türk vatandaşlarına ya da Türkiye’ye gelmek isteyen yabancı uyruklu kişilere, vize işlemleri konusunda yardımcı olur. Doğru belgelerin toplanması, seyahat amacına uygun olan vize türünü belirleme gibi detaylandırılmış işlemler gerçekleştirilir. Bazı vize merkezleri araç kiralama, otel rezervasyonu, sigorta hizmetleri gibi işlemleri de gerçekleştirir.
Vize Bülteni Nedir?
Vize Bülteni; göçmenlik başvuru dilekçesinin onaylanmasıyla birlikte, yeşil kart için başvurabileceğiniz tarihleri bildiren bir bültendir. Göçmenlik dilekçesi onaylı I-130 ya da I-140 göçmenlik dilekçesi olmalıdır.
Vize Merkezi Danışmanlığı Almak Zorunlu mudur?
Yurtdışına çıkacak kişiler, şahsen konsolosluklara başvuru yapabilir. Ancak belgelerin hazırlanmasının yanında diğer prosedürlerin gerçekleştirilmesi, doğru vize belgelerinin hazırlanması gibi birçok işlem, vize merkezi danışmanları tarafından yapılır. Aynı zamanda vize kuyruğunda beklemeden daha hızlı ve güvenli şekilde işlemler gerçekleştirilir.
Vize Danışmanlık Şirketleri Nasıl Çalışır?
Vize danışmanlık şirketleri; yurtdışına çıkmak isteyen Türk vatandaşlarına ve diğer ülke vatandaşlarına, vize işlemlerinin daha kolay gerçekleştirilmesi için çalışır. Başvuru sahiplerine, en doğru belgeleri hazırlamalarında yardımcı olurken, başvuru sürecini baştan sona takip eder.

Schengen Vizesi İçin Gerekli Evraklar Videosu;

Oyla! post
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.