Vize Reddi İçin İtiraz Dilekçesi

Vize Reddi İçin İtiraz Dilekçesi

Vize başvurusu farklı kurumlardan temin edilen birçok belge ile yapılan zahmetli bir süreçtir. Ancak bu süreç bazı durumlarda olumsuz sonuçlanabilmektedir. Hatta ülkeler arasında problem varsa bile vize başvurusu reddedilebilmektedir. Bu durumlarda vatandaşların olumsuz sonuçlanmaya itiraz edebilme hakları bulunmaktadır. Vize reddi için itiraz dilekçesi – Visa Center tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. İtiraz edebilmek için vizenin reddedilme sebebinin iyice anlaşılması gerekmektedir.

Vize Başvurusu için Uçak Rezervasyonu

Vize başvurusunun reddedilmesi durumunda itiraz dilekçesi yazılır. İtiraz dilekçesinin gönderileceği adres reddin bildirildiği yazıda yazmaktadır. Yazmadığı durumlarda ülke temsilciliklerinden bu bilgi öğrenilebilmektedir.

Vize reddi itiraz dilekçesi kaç günde sonuçlanır?

Vize reddi itiraz dilekçesi süresi, vize reddine göre değişir.

Vize reddine nasil itiraz edilir?

Vize reddine itiraz konsolosluk bünyesinde gerçekleşir. Yasal işlemler dışında itirazın kabul edilmesi mümkün değildir.

Almanya vize reddine itiraz nereye yapılır?

Almanya vize reddine itiraz, Almanya Konsolosluğu ya da Almanya Büyükelçiliği tarafına yapılabilir.

Dilekçede bulunması zorunlu olan bilgiler şunlardır:

 • Ad Soyad
 • Pasaport numarası
 • Açık adres
 • Doğum yeri
 • Doğum tarihi
 • Aktif e-posta adresi
 • Aktif telefon numarası

Bu bilgiler haricinde vize başvurusunun reddedilme nedeni de kesinlikle yazılmalıdır. Reddedilme nedenleri ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Dilekçenin cevaplanma süreci ülkeden ülkeye değişebilmektedir.

Vize Reddi İçin İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Vize başvurusu; çoğu resmi kurumlardan temin edilmek zorunda olunan birçok belgenin düzenlenip bir araya getirilmesini gerektiren yorucu hazırlığını gerektiren yorucu bir süreçtir.

Başvuru sahibinin gideceği ülke temsilciliği tarafından istenen tüm belgeleri eksiksiz hazırlaması gerekiyor.

Tüm belgeler tam olmasına rağmen, vize verecek ülke yetkilileri müracaat sahibinin belgelerinin doğruluğunu değerlendirmek ve kişinin samimiyetini anlamak adına bir mülakat yapmayı tercih edebiliyor.

Özellikle gelişmiş ülkeler için yapılan vize başvurularında oldukça titiz bir incelemenin yapılacağını ve her başvurunun olumlu sonuçlanmayacağını dikkate almak gerekiyor.

Devletlerin toprakları üzerinde tam bir egemenlik hakları bulunduğundan herhangi bir ülkenin temsilciliği, tüm şartların taşındığı ispat edilse bile vize başvurusunu reddedebilir.

Ülkeler arasında o anda yaşanan gelişmelerden sizin evraklarınızda tereddüde yol açacak küçük bir ayrıntıya kadar herhangi bir sebeple vize başvurusu reddedilebileceği gibi hiçbir sebep yokken tamamen yanlışlıkla da başvuru reddedilebilir.

Vize başvurusunun reddi, o ülke temsilciliğine tekrar vize başvurusunda bulunamayacağınız veya temsilciliğin bu kararına itiraz edemeyeceğiniz anlamına gelmiyor.

Ancak, vizenin reddedilme gerekçesinin iyi anlaşılması, buna karşı yürütülecek itiraz sürecinde doğru yöntemlerin kullanılması ve karşı tarafa haklılığınızın uygun dille anlatılması gerekiyor.

Vize Reddine İtiraz Her Zaman Mümkün müdür?

Bazı ülkeler, vize reddine yapılan itirazları dikkate alırken bazı ülkeler tüm sürecin yeniden işletilmesini isteyebiliyor. Bu nedenle vize almak istenen ülkenin bu konudaki tutumunu bilmeniz gerekiyor. Ülkelerden büyük bir bölümü, vize başvurusunu reddetme gerekçeleriyle birlikte bu durumun itiraza açık olup olmadığını ve itiraza kapalı ise bunun nedenlerini de vizeyi reddettiğinde bildiriyor.

Olumsuz sonuçlanan bir vize başvurusunun ardından gerekçeler ortaya konulmamışsa ilgili ülkenin temsilciliğiyle iletişime geçilerek reddin nedenleri ve itirazın mümkün olup olmadığı öğrenilmelidir. İtirazın kabul edilmediği durumlarda; vizenin müracaatının olumsuz sonuçlanmasının sebebi, belgelerle ilgiliyse ve tekrar müracaat durumunda giderilebilir eksiklikler içeriyorsa prosedürü bir kere daha yerine getirerek vize almanız mümkün olabilecektir. İtiraz mümkün ve mevcut belgelerinizin yeterliliğine rağmen bir ret kararı söz konusuysa aşağıda belirtilen aşamalar takip edilerek bu defa da itiraz sürecinin işletilmesi gerekiyor.

Vize Reddi Temyiz Mektubu Nedir?

Vize başvurusunun olumsuz sonuçlanması durumunda itiraz için yazılacak dilekçe, vize reddi temyiz mektubu olarak adlandırılıyor. Vize talebinin geri çevrilmesinin gerekçelerine itiraz etmek istiyorsanız öncelikle bir temyiz mektubu hazırlamak gerekiyor.

Temyiz mektubunun, sadece evrakların tekrar incelenmesini içeren basit bir mektup olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Bu mektupla; vize reddinde belirtilen gerekçelerin geçersizliğini ispat edecek karşı gerekçelerin ortaya konulması gerekir. Evrensel kurallar ve yasalara dayanan gerekçelerle haklılığınızı ortaya koyduğunuz durumlarda vize almanız mümkün olacaktır.

Ret gerekçeleri için net ve kabul edilebilir karşı gerekçeler ortaya konulamıyorsa itiraz dilekçesinin anlamı olmayacaktır. Bu durumda dilekçe yazmak yerine başvuruya ilişkin ret gerekçelerinin ortadan kaldıracak şekilde yeni bir müracaattan sonuç alma ihtimali daha yüksek olacaktır.

Vize talebinin reddine ilişkin yapılacak itirazın yeri ve sonuçlanma zamanı ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Bu nedenle ilgili ülkenin temsilciliği ile irtibata geçerek bu itirazı nereye yapacağınız, sonucunun size ne zaman ve nasıl bildirileceği hakkında bilgi almanız gerekir. İtiraz hakkının kullanılmasının da bir süreye tabi olduğunu dikkate alarak süreci geciktirmemeniz önemlidir.

Vize Reddi İtiraz Mektubu Nasıl Yazılır?

Vize başvurusu için tüm belgelerinizin doğru olduğunu, durumunuzda vize almak için bir engel bulunmadığını, ret gerekçelerinde yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız ve vize talebiniz devam ediyorsa vize reddine ilişkin itiraz sürecini başlatmanız gerekiyor. Ancak, vize vermek tamamen vize uygulayan ülkenin tasarrufundaki bir işlemdir. İtiraz için yazacağınız mektubun, tüm gerekçeleri karşılamaya yeterli bir temyiz mektubu olması oldukça önemlidir.

İtiraz mektubunun amacı ret gerekçelerini ortadan kaldıracak argümanları sunmaktır. Gerekçeler tek tek değerlendirilmeli, kanun, evrensel değerler ve somut gerçekler ortaya konularak gerekçeler çürütülmelidir. İtiraz dilekçesini, gerekçeleri karşılamak yerine duygusal ifadelerle yazmanın hiçbir anlamı olmayacaktır.

Her müracaatın farklı özelliği ve yine reddedilen her müracaatın farklı gerekçeleri bulunduğundan standart bir temyiz mektubundan da bahsetmek mümkün olmayacaktır. Ancak temyiz mektubunda mutlaka bulunacak bilgiler ve mektubun yazımında dikkate alınacak hususlar genel hatlarıyla bellidir.

Her şeyden önce mektubu kimin yazdığı ve mektup sonucunda irtibata geçilmesi gerektiğinde kullanılacak müracaat sahibine ait aşağıdaki bilgilerin mutlaka verilmesi gerekir:

 • Adı Soyadı
 • Pasaport numarası
 • Açık Adresi
 • Doğum yeri ve tarihi
 • Kullanılan bir E-posta
 • Her zaman ulaşılabilecek bir telefon numarası

Zorunlu olan bu bilgilerim dışında mektup, aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • Vize Başvurusunun zamanı,
 • Seyahat amacı,
 • Vizenin reddedildiğini belirten yazının alınma tarihi,
 • Vizenin reddedilme gerekçeleri,
 • Reddin her bir gerekçesinin yanlışlığını gösteren sebeplerin detaylı açıklaması,
 • İmza.
Vize Reddi İçin İtiraz Dilekçesi

Vize Reddi İçin İtiraz Dilekçesi

Vize Reddi Temyiz Mektup Örneği

Yukarıda nelere yer verilmesi gerektiği sıralanan dilekçenin hazır ve sabit bir formu bulunmuyor. Ancak, mektup yazılırken belirli yazım kurallarına uyulması ve resmi bir formata bağlı kalınması okunarak değerlendirmeye alınmasında etkili olacaktır.

Bir mektubun genel hatlarıyla nasıl olması gerektiğine dair örnek aşağıda sunulmuştur. Örneği inceleyerek kendi özel durumunuza uygun şekilde temyiz mektubunuzu yazmalısınız.

Mektubun başlık kısmında;

 • Tarih
 • Büyükelçilik Adresi
 • Hangi makama yazıldığı belirtilerek hem dilekçenin kısa sürede ilgililere yönlendirilmesi sağlanmalı hem de dilekçeye resmiyet kazandırılmalıdır.

Giriş Paragrafı:

Bu paragrafta; kimlik ve iletişim bilgilerinize (Ad, soyadı, adres, telefon numarası) yer vermeli, mektubun sebebi ve vize başvurusunda bulunduğunuz tarihi belirtmenizde fayda bulunuyor. Müracaat belgelerinizde ülkeye seyahat maksadınız bulunmakla birlikte bu bölümde maksadınızı da kısaca yazmalısınız.

1. Paragraf

Kendiniz ve maksadınıza dair bilgilerin ardından size bildirilen vizenin reddine dair sebepleri yazmanız gerekir. Vizeyi reddeden makam aynı olsa dahi bu gerekçelere, mektubun devamında yapacağınız açıklamalarla birlikte değerlendirilmesi için burada yer vermelisiniz. Ardından kısaca ret kararının neden yanlış olduğu belirtilmelidir. Bu açıklamalar; basit ve kısa cümlelerle yapılmalıdır.

2. Paragraf

Genel olarak vizenin reddine dair kısa açıklamanın ardından her bir ret gerekçesi tek tek ele alınarak ret kararının neden yanlış olduğu ve iptal edilmesi gerektiği açıklanmalıdır. Bu açıklamalar yapılırken sizi destekleyecek, iddialarınızı ispata yarayacak belgelere atıf yapmalı ve özellikle uluslararası geçerliliği olan kurallardan bahsetmelisiniz.

Seyahat sürenizin yakınlığı gibi bir zaman tahdidiniz varsa bunu vurgulamak için seyahat tarihinizi bu bölüme yazmalı ve durumun aciliyetini açıklamalısınız.

Bir vize yanlışlıkla reddedilmemişse, belgeye dayanmayan itirazlardan sonuç alma ihtimali oldukça düşüktür. Bu nedenle yazıda geçen tüm belgeler mektuba ek olarak verilmelidir.

Ek belgeler dışında ihtiyaç duyulabilecek belgelerin teminine hazır olduğunuzu belirterek mektubu tamamlayın. Mektup sonunu makama olan saygıyı belirtmek için “Saygılarımla” ifadesiyle bitirmek bir nezaket kuralıdır.

İmza

Ad, Soyadı

E-posta adresi, Telefon numarası

Temyiz Mektubu Destekleyici Belgeler

Her vize müracaatında seyahat maksadı kendine özel olduğu gibi her ret sebebinin de kendine özel sebeplerinin bulunması doğaldır. Ancak vize kategorileri dikkate alındığında ret gerekçelerinin de benzer şekilde sınıflandırılması mümkün oluyor.

Vizenin reddedilme gerekçelerine bağlı olarak itiraz sırasında kullanılacak belgeler de değişiklik gösterebilir. Vize müracaatı sırasında hiç söz konusu olmayan belge, itiraz sırasında çok önemli hale gelebilir.

Farklı ret gerekçelerine göre itirazınızda sizi haklı çıkarabilecek bir kısım belgeler aşağıda bulunmaktadır. Seyahat maksadı ve ret gerekçelerine göre çok farklı belgeleri de rahatlıkla dilekçenize ekleyebilirsiniz. Ama vize reddiyle ilgisiz belgelerin gönderilmesinin reddi değerlendirecek makam üzerinde olumsuz bir etki yapacağını dikkate almalısınız.

Ziyaret amacının net bir şekilde belirtilmemesi:

 • Vize için müracaat ettiğiniz ülkeye turistik maksatlarla gidiyorsanız, özellikle konaklama için yaptığınız rezervasyon belgeleri önemlidir. Bu belge, bu tür bir seyahatte amacınızı gösterebilecek yegâne veridir.
 • Uçak bileti gidiş ve dönüş zamanınızı göstermesi açısından amacınızı açıklamakta yardımcı bir belgedir. Dönüşü de kapsayacak şekilde bilet veya rezervasyon kayıtlarınız mutlaka sunulmalıdır.
 • Arkadaş veya bir yakınınızı ziyaret edecekseniz veya bir kurum veya kuruluşunla ilgili bir faaliyete katılacaksanız bunu ispat edici en önemli belge bir davet mektubudur. Örneğin, vize müracaatınızda seyahat sebebini bir konferansa konuşmacı olarak katılmak olarak bildirmişseniz, bunun ispatı ancak bir davetiyeyle mümkündür. Davetin türü ne olursa olsun tarih aralığı ve maksat açıkça yazılmalı ve davetiyedeki maksatla vize müracaatındaki maksat uyumlu olmalıdır.
 • Vize dilekçesinde seyahat maksadı net olarak yazılmamış olabilir. İtiraz için yazılan mektupta belgelerle uyumlu olacak şekilde seyahat maksadı açıkça yazılmalıdır.

Ziyaretçinin ülkesine döneceği konusunda vize makamlarına güven vermemesi:

 • Öğrenciyseniz, öğrenci olduğunuzu ispatlayan evrakların yanında okul yöneticilerinden vizenin geçerli olduğu sürede izinli olduğunuzu ve vize bitiminde okuldaki öğrenime devam edeceğinizi belirten bir yazı ekleyebilirsiniz.
 • Vize için müracaat ettiğiniz ülkede işinizin olduğunu gösteren iş sözleşmesi, Sosyal Güvenlik Kurumunun kayıtları gibi belgelerin yanında, işveren tarafından sadece vize süresince izinli olduğunuzu, izin bitiminde işe başlayacağınızı belirten bir mektup sizin iddianızı destekleyebilir.
 • Yaşadığınız ülkedeki menkul ve gayrimenkul varlığınız ile yeterli getirisi olan bir işyerinin varlığı vize reddinin iptali sırasında destekleyici niteliktedir. İlk müracaat sırasında vermemişseniz, tapu, vergi levhası, araç ruhsatı gibi itirazını destekleyecek belgelerin aslının onaylı suretlerini ek olarak göndermelisiniz.
 • Ülkeye dönüşü garanti altına alacak en önemli unsur ülkede kalan aile bireylerinin varlığıdır. Bu nedenle evlilik cüzdanı, çocuk doğum belgesi veya aile fertlerinden birisine ait yardıma muhtaçlığı gösterir bir sağlık belgesi vb. döneceğinizin bir teminatı olarak görülebilir.

Finansal olarak yeterliliğin ispat edilememesi:

 • İlk müracaat sırasında banka hesaplarınızdaki bakiye asgari sınırda ve bunun devamlılığından şüphe uyandıracak şekilde hesap hareketi varsa (Vize müracaatından hemen önce bankaya asgari tutarda para yatırmak gibi) finansal olarak yeterliliğiniz konusunda şüphe oluşabilir. Banka hesabındaki bakiyeyi artırmak, başka bankalarda da hesabınız varsa bu bankalardaki hesap hareketlerinizi gösterir belgeleri ilave etmek itirazınızı güçlendirecektir.
 • Seyahatinizin masraflarını karşılayacak kişi veya kurum varsa bu kişi / kurum tarafından finansman sağlayanın mali durumunu da gösterir bir mektup temyiz mektubuna eklenebilir.

Seyahat sigorta kapsamının yetersiz olması:

Seyahat sigortası farklı bir şirkette yeniden yaptırılarak bu durumu da belirterek dilekçenize yeni poliçeyi eklemelisiniz.

İtiraz Mektubu Nereye Gönderilir?

İtiraz mektubunun gönderileceği makam genellikle vize reddine dair gönderilen yazıda yer alır. Ancak, bu konuda bir netlik yok ise ilgili ülke temsilciliğiyle görüşerek bilgi almalısınız.

Vize Reddine İtiraz Ne Zaman Sonuçlanır?

Temyiz mektubu gönderildikten sonra müracaat evraklarıyla birlikte yeniden değerlendirilecek ve karar verilecektir. Bu değerlendirme sırasında sizden ilave evraklar da istenebilir.

Karar verme süreci ve bu sürecin ne kadar sürede tamamlanacağı ülkeden ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Vize Reddi İçin İtiraz Dilekçesi Videosu;

3.9/5 - (9 votes)
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.