PASAPORT ALMA İŞLEMLERİ

Pasaport Alma İşlemleri

Yurt dışına seyahat edebilmek için dünya genelinde karara bağlanmış anlaşmalar gereği herkesin pasaportu olması gerekir.

Pasaport nasıl çıkarılır?

Pasaportlar; hususi, diplomatik, hizmet ve umuma ilişkin olmak üzere kategorilere ayrılır. Pasaport alma işlemleri – Visa Center aracılığı ile yapılabilir.

Pasaportunuz sizin adınıza düzenlenmiş tüm yurt dışı seyahatlerinizi içeren bir cüzdandır. Türkiye dışında başka bir ülkeye seyahat edebilmek için pasaportunuzun olması gerekir. Visa Center bu konuda sizlere gerekli hizmeti sunar.

Pasaport alımlarınız için başvuru yapmanız gereken merciiler ve bulundurmanız gereken evraklar konusunda bilgi alabilirsiniz.

Pasaport Alma İşlemleri

Pasaport Alma İşlemleri

Pasaportunuzu aldıktan sonra hangi ülkeye gidecekseniz o ülkenin konsolosluğuna başvuruda bulunarak vize alım işlemlerinizi tamamlamalısınız. Böylelikle yurtdışı seyahatiniz için gerekli olan her şey hazır hale gelir.

Yeni Tip Pasaport Başvuruları İçin Gerekli Belgeler

UMUMA MAHSUS PASAPORTLAR İÇİN

Gerekli Evraklar

• TC nüfus cüzdanı 
Üzerinde TC kimlik numarasının bulunduğu TC nüfus cüzdanı aslı, başvuru esnasında ibraz edilmeli.

•2 adet Biyometrik Fotoğraf
– Son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren iki tane fotoğraf
– 50mm X 60mm boyutlarında
– Arka fonu beyaz
– Biyometrik özellikli

• Müracaat sırasında parmak izi alınır
Müracaat sırasında başvuru sahibinin parmak izi alınır. Daha önce herhangi bir nedenle parmak izi alınmış olan kişiler, parmak izlerinin alındığını belgelendirmeleri halinde, tekrar parmak izi vermek durumunda kalmayacaktır.
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşından gün almış ve büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.

• Pasaport Harç Bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye Veznelerine yatırıldığına ilişkin dekont aslı.
– Dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir kaşesinin bulunması gerekir.
– Dekontun ilk Nüshasının müracaatta sunulması (en üst nüsha)
– Dekontun üzerinde tahsilatı yapan banka memurunun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir

• Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı

• Pasaport müracaatlarının Şahsen yapılması gerekmektedir
5682 sayılı Pasaport Kanununa göre, pasaport başvurularının şahsen yapılması gerektiğinden başvuru sahiplerinin müracaat sırasında hazır bulunmaları gerekmektedir.
Not : 0 Yaş da dahil olmak üzere tüm başvurularda, pasaport sahibi şahsen bulunmalıdır.

Yukarıdaki genel evraklara ek olarak: 0-18 Yaş(Reşit olmayan) için Ebeveyleri evli ise;

Başvuru yapan ebeveynlerin veya kanuni temsilcilerinin kimlik belgesi aslı
Reşit olmayan çocuklarda anne ve babaları veya kanuni temsilcilerinin, başvuru esnasında kimliklerini ispata yarayan kimlik belgesi yoksa pasaport aslı.
• Ebeveylerin her ikisinin de müracaatda bulunması gerekir.
Anne ve babanın veya kanuni temsilcinin müracaat sırasında bizzat hazır bulunması gerekmektedir. Anne veya babanın başvuru sırasında hazır bulunmasına mani teşkil edecek özel durumlarda, olmayan ebeveyn için muvafakatname düzenlenmelidir.
• Orijinal Muvafakatname
Reşit olmayan çocukların anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin, birimlerimize gelerek veya noterden onaylı verecekleri muvaffakatname aslı.
Not : Ebeveynlerden birisinin cezaevinde bulunması koşulunda cezaevinde bulunan tarafın muvaffakatı istenmemektedir. Ancak, cezaevinde bulunan ebeveyn için cezaevinde bulunduğunu gösteren bir belge cezaevi yönetiminden alınarak başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
Ebeveyleri boşanmış ise;
• Başvuru yapan ebeveyn yahut kanuni temsilcilerinin kimlik belgesi aslı
Reşit olmayan çocukların anne ve babaları yahut kanuni temsilcilerinin, başvuru esnasında kimliklerini ispata yarayan kimlik belgesi veya pasaport aslı.
• Ebeveylerin her ikisinin de başvuruda bulunması esasdır.
Anne ve babanın ya da kanuni temsilcinin müracaat sırasında şahsen hazır bulunması gerekmektedir. Anne ya da babanın müracaat sırasında hazır bulunmasına mani teşkil edecek özel durumlarda, olmayan ebeveyn için muvafakatname düzenlenmelidir.
• Muvafakatname
Reşit olmayan çocukların anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin,  noterden verecekleri muvaffakatname aslı.
Not : Ebeveynlerden birisinin cezaevinde bulunması durumunda cezaevinde bulunan şahsın muvaffakatı istenmemektedir. Ancak, cezaevinde bulunan şahıs için cezaevinde bulunduğunu gösteren bir belgenin aslı cezaevi yönetiminden alınarak başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
• Velayeti gösterir mahkeme kararı orijinali
Anne ve babanın boşanmış olması halinde, mahkemece velayet ebeyenlerinden hangisine verilmişse, o ebeveynin müracaat sırasında şahsen hazır bulunması gerekmektedir ve velayetin kendisine verildiğini gösterir kesinleşmiş mahkeme kararının aslı ibraz edilmelidir.
Ebeveynlerden biri vefat etmiş ise;
• Başvuru yapan ebeveyn veya kanuni temsilcilerinin kimlik belge aslı
Reşit olmayan çocukların anne, babaları ya da kanuni temsilcilerinin, başvuru esnasında kimliklerini ispata yarayan kimlik belgesi veya pasaport aslı.

HUSUSİ PASAPORTLAR İÇİN

Gerekli Evraklar

TC nüfus cüzdanı veya kimlik kartı
Üzerinde TC kimlik numarasının bulunduğu TC nüfus cüzdanı ya kimlik kartı aslı, başvuru esnasında ibraz edilmeli.

• 2 tane Biyometrik Resim
– Son altı  ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren (0 yaş çocuklar dahil olmak üzere)
– 50mm X 60mm ebatlarında olmalı
– Fonu Beyaz olmalı
– Biyometrik özellikleri bulunmalı
– 2 tane

• Hususi pasaportlar harca tabi değildir. Başvuru sahiplerinden yalnızca pasaport cüzdan bedeli alınmaktadır.

• Hususi pasaportu başvuruları yurt içinde yalnızca İl Emniyet Müdürlüklerince kabul edilmektedir.

• Matbu talep formu veya mühürlü belge aslı
a) Çalışanlar için, çalıştıkları kurumun yetkili amiri tarafından onaylanmış matbu talep formu (emekli olan veya çekilme sebebiyle kurumlarıyla ilişiği kesilen hak sahipleri pasaport başvuru formlarını bulundukları ilin pasaport şube müdürlüklerinden temin edebilirler) veya
b) Emekli olma veya görevden çekilmek (istifa) suretiyle görevlerinden ayrılmış olanların emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan ve kadro derecesini gösteren, kurumlarından alacakları mühürlü belge.
Emekli olanlar emekli olduktan sonra pasaport aldılarsa bundan sonraki pasaport başvurularında kadro derecesi gösterir mühürlü belge getirmelerine gerek yoktur.

• Müracaat sırasında parmak izi alınacaktır
Müracaat sırasında başvuru sahibinin parmak izi alınmaktadır.Daha önce herhangi bir sebeple parmak izi alınmış olan kişiler, parmak izlerinin alındığını belgelendirmeleri halinde, tekrar parmak izi vermek durumunda kalmayacaktır.
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.

• Pasaport Cüzdan Bedelinin anlaşmalı bankalar ya da Maliye Veznelerine ödendiğine dair dekont
– Dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir ibareli kaşesinin basılması
– Dekontun 1. Nüshasının başvuruda sunulması
– Dekontun üstünde tahsilatı yapan bankanın memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir

• Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı

• Pasaport müracaatlarının bizzat yapılması gerekmektedir
5682 sayılı Pasaport Kanununa göre, pasaport başvurularının bizzat yapılması gerektiğinden başvuru sahiplerinin müracaat sırasında hazır bulunmaları gerekmektedir.
Not : 0 Yaş da dahil olmak üzere tüm başvurularda, pasaport sahibi bizzat bulunmalıdır.

Yukarıdaki genel evraklara ek olarak: 0-18 Yaş(Reşit olmayan) için Ebeveyleri evli ise;

• Başvuruyu yapan ebeveyn veya kanuni temsilcilerinin kimlik belgesi aslı
Reşit olmayan çocukların anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin, başvuru sırasında kimliklerini ispata yarayan kimlik belgesi veya pasaport aslı.
• Ebeveynlerin her ikisinin de müracaatda bulunması esasdır.
Anne, babanın veya kanuni temsilcinin müracaat sırasında şahsen hazır bulunması gerekmektedir. Anne, babanın müracaat sırasında hazır bulunmasına mani teşkil edecek özel durumlarda, olmayan ebeveyn için muvafakatname düzenlenmelidir.
• Muvafakatname aslı.
Reşit olmayan çocukların anne, babaları ya da kanuni temsilcilerinin, birimlerimize gelerek veya noterden verecekleri muvaffakatname aslı.
Not : Ebeveynlerden birinin cezaevinde bulunması durumunda cezaevinde bulunan tarafın muvaffakatı istenmemektedir. Ancak, cezaevinde bulunan ebeveyn için cezaevinde bulunduğunu kanıtlayan bir belgenin aslı cezaevi yönetiminden alınarak başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
Ebeveyleri boşanmış ise;
• Başvuru yapan ebeveyn veya kanuni temsilcilerinin kimlik aslı
Reşit olmayan çocukların anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin, başvuru esnasında kimliklerini ispat eden kimlik belgesi veya pasaport aslı.
• Ebeveynlerin her ikisinin de müracaatta bulunması esastır.
Anne ve babanın veya kanuni temsilcinin müracaat esnasında şahsen hazır bulunması gerekir. Anne veya babanın müracaat esnasında hazır bulunmasına mani teşkil edecek özel durumlarda, olmayan ebeveyn için muvafakatname düzenlenmelidir.
• Muvafakatname orijinali
Reşit olmayan çocukların anne ve babaları veya kanuni temsilcilerinin, birimlerimize gelerek ya da noterden verecekleri muvaffakatname aslı.
Not : Ebeveynlerden birisinin cezaevinde bulunması halinde cezaevinde bulunan tarafın muvaffakatı istenmemektedir. Ancak, cezaevinde bulunan ebeveyn için cezaevinde bulunduğunu gösteren belgenin aslı cezaevi yönetiminden alınarak başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
• Velayeti gösterir mahkeme kararının aslı
Anne ve babanın boşanmış olması durumunda, mahkemece velayet ebeyenlerinden hangisine verilmişse, o ebeveynin müracaat sırasında bizzat hazır bulunması gerekmektedir ve velayetin kendisine verildiğini gösterir kesinleşmiş mahkeme kararının aslı ibraz edilmelidir.
Ebeveynlerden biri vefat etmiş ise;
• Başvuru yapan ebeveyn veya kanuni temsilcilerinin kimlik belgeleri
Reşit olmayan çocukların anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin, başvuru esnasında kimliklerini ispata yarayan kimlik belgeleri veya pasaport aslı.
Hususi pasaport nedir ?
Hususi pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski Bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.
Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir.
Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi pasaport verilir. Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür pasaport verilir. Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasaport verilmesi mümkündür.
Hususi pasaport ile ilgli özel durumlar
Hak sahibinin vefatı durumunda;
Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine, başkasıyla evlenmemiş olmaları kaydıyla hususi pasaport verilir. (hak sahibinin eşinin nüfus cüzdanının medeni durumu kısmının Dul ibaresi ile yenilenmesi gerekmektedir) Dul eşin başkasıyla evlenip boşandıktan sonra nüfus kaydı hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden eşinin nüfus kaydına dönse dahi vefat eden eşinden dolayı kendisine hususi pasaport verilememektedir. Bu işlemle ilgili olarak, eşinin vefatından sonra kendisinin bir daha evlenmediğini belgeleyen nüfus kayıt örneği getirilmesi gerekmektedir. Ancak bu durumda çocuklar Hususi Damgalı Pasaport hakkından faydalanmaz.
Hak sahibinin çocukları ile ilgili detaylar;
Hususi pasaport hak sahibinin yanında, eşine, ergin olmayan (18 yaşını ikmal etmemiş) çocuklarına, (müracaat tarihi itibariyle ay, gün ve yıl dikkate alınacaktır) ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar (Açıköğretim Lisesi ve Açıköğretim Fakültesi dahil öğrenim gördüğü okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile), yine ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan; aynı zamanda bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekkülü Devlet hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Ancak, hususi pasaport alma şartlarına haiz hak sahibinin ergin olan ancak eğitim ve öğretimine devam etmeyen çocuklarının evli bulunmasa veya iş sahibi olmasa da hususi damgalı pasaport alma hakkı bulunmamaktadır.
Hak sahibi ebeveynin vefatı durumunda çocuklarının Husisi Pasaport hakkı kalkmış olup Umuma Mahsus Pasaport başvurusu yapmaları gerekmektedir.

HİZMET PASAPORTLARI İÇİN

Gerekli Evraklar

• TC nüfus cüzdanı aslı
Üzerinde TC kimlik numarasının bulunduğu TC nüfüs cüzdanı aslı, başvuru esnasında ibraz edilmeli.

• 2 adet Biyometrik Resim
– Son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren (0 yaş çocuklar için de, dahil olmak üzere)
– 50mm X 60mm ebatlarında
– Fonu Beyaz
– Biyometrik özelliklere sahip
– 2 adet

• Hizmet Pasaportu Talep Formu aslı
Başvuru sahibinin, mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış Hizmet Pasaportu Talep Formu aslı

• Hizmet pasaportlar harca tabi değildir. Başvuru sahiplerinden yalnızca pasaport cüzdan bedeli alınmaktadır.

• Müracaat sırasında parmak izi verilir
Müracaat sırasında vize başvuru sahibinin parmak izi alınmaktadır. Daha önce herhangi bir sebeple parmak izi alınmış olan şahıslar, parmak izlerinin alındığını belgelendirmeleri halinde, tekrar parmak izi vermek durumunda kalmayacaktır.
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınır.

• Pasaport Cüzdan Bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye Veznelerine yatırıldığına dair dekont aslı.
– Dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir kaşesinin basılması
– Dekontun 1. Nüshasının müracaatta sunulması (en üst nüsha)
– Dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir

• Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı

• Pasaport başvurularının Şahsen yapılması gerekmektedir
5682 sayılı Pasaport Kanununa göre, pasaport başvurularının şahsen yapılması gerekir, başvuru sahiplerinin müracaat sırasında hazır bulunmaları gerekmektedir.
Not : 0 Yaş da olan tüm başvurularda, pasaport sahibi şahsen bulunmalıdır.

Yukarıdaki genel evraklara ek olarak: 0-18 Yaş(Reşit olmayan) için Ebeveyleri evli ise;

• Başvuru yapan ebeveyn veya temsilcilerinin kimlik belgesi aslı
Reşit olmayan çocukların anne ve babaları ya da temsilcilerinin, başvuru esnasında kimliklerini ispata yarayan kimlik belgesi veya pasaport aslı.
• Ebeveylerin her ikisininde müracaatda bulunması esasdır.
Anne ve babanın veya kanuni temsilcinin müracaat sırasında şahsen hazır bulunması gerekmektedir. Anne veya babanın müracaat sırasında hazır bulunmasına mani teşkil edecek özel durumlarda, olmayan ebeveyn için muvafakatname düzenlenmelidir.
• Muvafakatnamenin aslı.
Reşit olmayan çocukların anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin, birimlerimize gelerek yahut noterden verecekleri muvaffakatname aslı.
Not : Ebeveynlerden birisinin cezaevinde bulunması durumunda cezaevinde bulunan kişinin muvaffakatı istenmemektedir. Ancak, cezaevinde bulunan ebeveyn için cezaevinde bulunduğunu gösteren bir belgenin orijinali cezaevi yönetiminden alınarak başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
Ebeveyleri boşanmış ise;
• Başvuru yapan ebeveyn veya kanuni temsilcilerinin kimlik aslı
Reşit olmayan çocukların anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin, başvuru esnasında kimliklerini ispata yarayan kimlik veya pasaport aslı.
• Ebeveylerin her ikisinin de müracaatda bulunması
Anne ve babanın yahut kanuni temsilcinin müracaat sırasında şahsen hazır bulunması gerekmektedir.
Anne yahut babanın müracaat sırasında hazır bulunmasına mani teşkil edecek özel durumlarda, olmayan ebeveyn için muvafakatname düzenlenmelidir.
• Muvafakatname aslı.
Reşit olmayan çocukların anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin, birimlerimize gelerek veya noterden verecekleri muvaffakatname aslı.
Not : Ebeveynlerden birisinin cezaevinde bulunması durumunda cezaevinde bulunan tarafın muvaffakatı istenmemektedir. Ancak, cezaevinde bulunan ebeveyn için cezaevinde bulunduğunu gösteren bir belgenin aslı cezaevi yönetiminden alınarak başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
• Velayeti gösterir mahkeme kararı aslı
Anne ve babanın boşanmış olması durumunda, mahkemece velayet ebeyenlerinden hangisine verilmişse, o ebeveynin müracaat sırasında şahsen hazır bulunması gerekmektedir ve velayetin kendisine verildiğini gösterir kesinleşmiş mahkeme kararının aslı ibraz edilmelidir.
Ebeveynlerden biri vefat etmiş ise;
• Başvuru yapan ebeveyn veya kanuni temsilcilerinin kimlik belgesi aslı
Reşit olmayan çocukların anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin, başvuru esnasında kimliklerini ispata yarayan kimlik belgesi veya pasaport aslı.

DİPLOMATİK PASAPORT İÇİN

Diplomatik pasaport nedir ?

Diplomatik Pasaportlar Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsoloslukları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan Bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına, eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Büyükelçilik unvanı almış olanlar ile, Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya millletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere verilir.
Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli diplomatik pasaport verilir.
Diplomatik pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi değildir.

Diplomatik pasaport bilgi
Diplomatik pasaport başvurusu için gerekli başvuru formunu indirmek, diğer gerekli belgeleri öğrenmek ve ayrıntılı bilgi edinmek için http://www.mfa.gov.tr/diplomatik-e-pasaport-basvurusu.tr.mfa adresini ziyaret edebilirsiniz.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Pasaport Başvurusu

Yurtdışı seyahatler için gerekli belge olan pasaport farklı türlere ayrılsa da, herkesin alabileceği pasaport türüne Umuma mahsus bordo pasaport adı verilmektedir. Bu pasaport türünü bir ülkede yaşayan tüm vatandaşlar alabilir.

Ancak bunun için gerekli olan bazı şartlar ve yatırılması gereken pasaport fiyatları bulunmaktadır. Bu ücret, pasaportun geçerliliğini belirten süreye ve aynı zamanda defter harcı adı verilen ücret olmak üzere fiyatlandırılmıştır.

Pasaport hakkında merak edilen sorulardan ilki ile başlayalım; pasaport nasıl alınır? Bordo pasaportu herkesin alabileceğini söylemiştik. Bunun için yapmanız gereken öncelikle hangi geçerlilik süresindeki pasaport türüne başvuruda bulunacağınızı seçmek olacaktır. Çünkü fiyatlandırmalar buna göre değişmektedir.

Başvurmak istediğiniz pasaport türünü seçtikten ve harcı yatırdıktan sonra sizlerden talep edilen evraklar ile birlikte pasaport başvurusu yapmak için İl ya da İlçe Nüfus Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.

Ancak bunun için ilk olarak pasaport randevusu almanız şarttır. Bu randevuyu internet üzerinden online olarak ya da Alo 199 Vatandaşlık Etkileşim Hattı’nı arayarak alabilmeniz mümkündür.

Pasaport için gerekli evrakları tamamladıktan sonra yatırmanız gereken harç bedelleri aşağıda yer almaktadır:

  • 6 aylık pasaport: 227, 20 TL
  • 1 yıllık pasaport: 332, 10 TL
  • 2 yıllık pasaport: 542, 20 TL
  • 3 yıllık pasaport: 770, 20 TL
  • 4-10 yıllık pasaport: 1085, 40 TL

Ayrıca defter ücreti olarak belirtilen pasaport harç bedeli de 180 TL’dir.

Pasaport cikarmak icin ilk nereye Basvurulur?
Randevu alındıktan sonra kişilerin oldukları yerde bulunan nüfus müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır.
2023 Pasaport nasıl alınır?
İlk etapta randevu alınarak nüfus müdürlüklerine gidilir ve orada gerekli işlemler sonrası alınır.
Online Pasaport Başvurusu Nasıl Yapılır?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sitesinin resmi hesabı olan https://randevu.nvi.gov.tr sitesinden yapılmaktadır.
Oyla! post