İtalya’da Yaşam Şartları Nasıl?

İtalya Asgari Ücret 2022

İtalya Euro para birimini kullanmaktadır. Avrupa Birliğine bağlı İtalya, net ücret olarak asgari ücret bedelini 1.662 Euro olarak açıklamıştır. İtalya asgari ücret bedeliyle yaşanması kolay, ortalama Avrupa ülkeleri arasında yer almaktadır. Demokrasi ile yönetilir ve asgari ücretle çalışan kişi sayısı birçok Avrupa ülkesine oranla yüksektir.

İtalya’da Asgari Ücret 2022

2020 yılında pandemiden kaynaklanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle İtalya asgari ücret oranını yükseltmiştir. 2022 yılında brüt fiyat olarak 2.071 Euro olan asgari ücret, 1. 25 oranında artışa geçmiştir. Yunanistan asgari ücret oranından yüksek olan İtalya asgari maaşını, halkın standart yaşamsal faaliyetlerine yönelik düzenlemiş, Yunanistan ve Fransa gibi ülkelerden daha yüksek değerlere sahip olmuştur.

Ülke genelinde yaşam standartları yüksek olsa da, İtalya’da Roma’da yaşayan bir ailenin ortalama bir asgari ücretle geçinmesi zor olabilir. 600 Euro ile 800 Euro arasında ev kiraları bulunan ülkede, asgari ücret hala düşük değerler üzerinden de hesaplanmakta, haftalık 100 Euro ev masrafı yapan bir aileye yetemeyebilmektedir.

Almanya Asgari Ücret 2022

Almanya asgari ücret olarak 1, 571 Euro ödemektedir. Dünya asgari ücret sıralaması 2020 yılına göre yapılan hesaplamalarda ortalama asgari ücret bedelleri olduğu düşünülen ülkeler arasındadır. Ukrayna asgari ücretine oranla da oldukça yüksek olan Almanya maaşları, zaman içinde artmış 2022 yılında 1, 25 oranında yeni düzenlemeyle yenilenmiştir.

Fransa Asgari Ücret

Fransa’da yaşayan bir Fransız vatandaşı ortalama olarak 1, 539 Euro asgari ücret almaktadır. Bu durum İspanya’da oldukça düşüktür. İspanya asgari ücret sıralamasında Avrupa ülkelerinin en düşük maaş sıralamasına sahiptir. 1.050 Euro asgari ücret veren İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa’ya oranla geri planda kalmış, geçim ve ekonomi sıkıntısına neden olmaktadır.

Ukrayna Asgari Ücret

Ukrayna asgari ücret olarak 6 bin 500 grivna ödemektedir. 1 Ocak 2022 yılında yaptığı açıklamaya göre yeni düzenlemede asgari ücreti artırarak, ülke vatandaşlarının yaşam standartlarında kendilerini iyi hissedebilecekleri bir oranlama vermiştir. 2022 yılındaki birçok düzenlemeye göre Avrupa ülkeleri ve ABD ülkelerinde asgari ücretlerde artış gözlemlenmiş, ülke ekonomisine yeni düzenlemeler gelmiştir.

İtalya Bayrağı

İtalya bayrağı üç renkten oluşur. Yeşil, beyaz ve kırmızı üç renk dikey şeritler halinde sıralanmıştır. Kabul tarihi 1946 olarak geçse de, tarihteki yeri İtalya Cumhuriyetinin Fransa’dan etkilenmesiyle başlar. 1700’lü yıllarda milliyetçilik akımıyla birlikte bayrak renkleri belirlenmiş, İspanya, Fransa ve İtalya benzer bayrak modelleri kullanmıştır.

İtalya Bayrağı Anlamı

İtalya, kendi tarihini İtalya bağımsızlık savaşıyla yazmış, yeşil, beyaz ve kırmızı renkleri de buna göre seçmiştir. Fransa bayrağı ile benzerlikler taşıyan bayrak, dikine şeritlerle birlikte beyaz kaderi, Yeşil umudu ve kırmızı hayırseverliği temsil edecek şekilde dizayn edilmiştir.

Almanya bayrağı gibi tarihteki hikayesi askerlik ve milliyetçilik olmasa da zaman içinde bu bayrak altında ülkesini koruyan herkes anılarına anlamlar yüklemiş ve beyaz rengi kar ile bütünleştirmiştir. Bağımsızlığını ilan etmiş olan İtalya’nın ülkesini fedakarlık, umut ve hayırseverlikle bir araya getirdiğini temsil etmektedir.

İtalya’nın Başkenti

İtalya Roma, Bizans ve Avrupa’daki birçok uygarlığın izlerini taşıyan tarihi bir ülkedir. Her taşında ve her sokağında karşınıza ortaçağ, rönesans ve tarih çıkacaktır. İtalya’nın en çok turist çeken ve başkenti olan Roma, ülke tarihini temsil etmektedir. Romanya bayrağı ile karıştırılan İtalya bayrağı eskinden beri Roma izlerini taşırken birçok Avrupa ülkesinden izler taşımaya devam etmektedir. Üç renk olarak dikey şekilde hazırlanmış bayrak, günümüzde resmi olarak hala kullanılmaktadır.

Rusya Bayrağı

Rusya Avrupa birliğinden bağımsız olarak kendi ülke birliğini kurmuş ve bayrağında da mavi ile beyaz tonlara yer vermiştir. Eski bir devlet olan Rusya, sovyetlerden günümüze birçok siyasi etkiyi değiştirmiş, kendi politikalarıyla ilerlemiştir. Avrupa’dan bağımsız olsa da bayrağı Avrupa ülkelerini andıracak şeritler ve çizgiler şeklindedir.

Çin Bayrağı

Çin hükümeti Asya’nın gelmi geçmiş en büyük hükümetidir. Çin eski çağlardan beri doğa ve güneşe olan minnetiyle anılır, halkını bu birlik ve beraberlik içinde bütünleştirir. Ülkenin bayrağında büyük bir daire bulunmakta bu da güneşi temsil etmektedir. Beyaz üzerinde kırmızı bir daire olarak gördüğümüz Çin bayrağı Asya ülkelerinde ilk sırada yer alan ve çok eski bir tarihe dayanan semboller arasındadır.

İtalya Para Birimi

İtalya Avrupa Birliğine bağlı ülke politikasıyla Euro para birimini kullanmaktadır. Bütün avrupa ülkeleri gibi İtalya para birimi de liretten Euro’ye geçmiştir. Ülke günlük ekonomisini Euro üzerinden idame etmektedir. Almanya para birimi Euro olduğu gibi birçok Avrupa ülkesinde kullanılan Euro Türkiye’de döviz ile değiştirilebilmektedir.

İtalya’nın Para Birimi Eski

İtalya eski para birimi olarak Liret kullanmaktadır. Avrupa Birliğine geçtikten sonra ülke iç ve dış ekonomisini, ticaret alanlarını Euro üzerinden IMF’ye bağlamıştır. Yunanistan, İtalya, Hollanda, Almanya gibi birçok AB ülkesi Euro ile alım satım yapmaktadır. İtalya para birimi kullanmak için Türkiye’den gidecek olan bir turist Türk lirasını Euro ile değiştirmelidir.

Günümüzde 1 Euro 10 lira civarı olmakla birlikte 1000 liret oldukça düşük bir döviz oranıdır. Bu da Avrupa ülkelerinin birlik ve beraberliğiyle aynı zamanda ekonomik düzenlemeleriyle birlikte Euro parasını yüksek değerlere çıkarmalarına bağlıdır. İtalya’da günlük kullanılan Euro para birimi bütün Avrupa ülkelerinde geçerlidir.

Fransa Para Birimi

Fransa para birimi olarak Euro kullanır. Birçok ülkede olduğu gibi asgari ücreti, maaş ödemelerini, dış ve iç ticari ilişkilerini Euro üzerinden yapmaktadır. AB ülkesi olan Fransa için geçerli olan para birimidir ve ülkedeki her insan maaşını Euro olarak alır, yatırımlarını ve döviz değişimlerini de bu para üzerinden yapar.

Hollanda Para Birimi

Hollanda’da kullanılan Euro para birimi, birçok ülkede geçerlidir. Bütün ülkeler aynı para birimini kullanarak, kendi merkez bankaları dışında AB bankasına da bağlı hareket etmektedir. Avrupa birliği yatırımları ve alım satımları ekonomi üzerinden değerlendirerek, enflasyon düzenlemesine göre ülkelere yardım paketleri çıkarır ya da ekonomi yönetiminde destek olur. Bu nedenle Euro değeri her zaman yüksektir.

Almanya Para Birimi

Almanya’da Euro para birimini kullanmaktadır. 1 Euro günümüzde oldukça yüksek değere sahiptir. ABD dolarına oranla genel dünya döviz kurunda da Euro ikinci sırada yer alabilmekte, AB ülkelerindeki enflasyon değerleriyle oldukça değer kazanabilmektedir Türk lirasına oranla oldukça önemli bir para birimi olarak, ekonomi yönetiminde de yerini almış, AB ülkeler için geçerliliğini korumaktadır.

İtalya Nüfusu 2022

Avrupa birliği içerisinde 4. dünya sıralamasında 23. sırada yer alan İtalya nüfusu 60 milyonu aştı. Ülkede nüfusun büyük bölümü Kuzey İtalya’da yaşarken ülkenin üçte birini oluşturan bölge, toplam nüfusun yarısını barındırıyor.

II Dünya Savaşı’nın ardından ekonomik yükselişe giren İtalya’da, o dönemlerde kırsaldan şehirlere göç patlaması yaşandı. Ardından son 20 yıl içerisinde yoğun göç alan ülkede doğum oranında artış yaşanması nüfus oranını etkiledi.

İtalya Nüfusu Yıllara Göre

1960 yılında 50 milyon nüfusa sahip olan İtalya’da istikrarlı yükseliş 2012 yılında yüzde 2’ye varan oranda azaldı. 2016 ve 2019 yıllarında da nüfusun da düşüş kaydedilen ülkede verilen en son bilgiye göre nüfus toplam 60 milyon 244 bin 639 olarak açıklandı.

İtalya’nın Nüfusu 2020

İtalya’nın nüfusu 2020 yılı içerisinde son 20 yılın rekorunu kırarak önemli bir nüfus kaydı yaşadı. İtalya Ulusal İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre 100 ölüme karşı 67 doğum gerçekleşti bu yüzden doğum ve ölüm oranına göre nüfus azalması rekor kırdı.

Ülkenin göç alması sayesinde nüfus kaybı önemli ölçüde kapatılmış olsa da toplam 116 bin kişi azalarak ülke nüfusu geriledi. Paylaşılan verilere göre ülke nüfusunda son 5 yıl içerisinde üst üste azalma kaydedildi.

İtalya Nüfusu Yaş Ortalaması

Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre 80 yaş ve üzeri nüfus oranı en yüksek olan ülke İtalya’da yaş ortalaması 43,8. Ülke nüfusuna göre yaşlı nüfusun oranı yüzde 6.1 olarak açıklanırken Avrupa’da en fazla yaşlı nüfusun yaşadığı ülke olarak İtalya, ilk sırada yer aldı.

İtalya’nın Nüfusu Kaç

2019 yılında tarihinin en düşük doğum sayısını yaşayan İtalya’da nüfus gerilemeye devam ediyor. İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından her yıl paylaşılan verilere göre ülkede daha az doğum daha çok ölüm yaşanıyor. Doğum ve ölüm oranının azalmasına rağmen ülkeye göç eden sayısında da yüzde 10’lara yaklaşan bir düşüş kaydediliyor.

İtalya’da başka ülkelere göç eden İtalyan vatandaşların sayısı da yüzde 8 oranında artış kaydedilirken yaşanan kayıplar verilerde İtalya nüfusu hızla hem azalıyor hem de yaşlanıyor gerçeğini gözler önüne seriyor.

İtalya Saat Kaç

Dünya üzerindeki coğrafi konuma göre ülkeler arasında yerel saat farklılıkları yaşanır. Meridyen aralarındaki mesafelerden dolayı ülke saatleri değişir ancak şu an İtalya saat kaç olduğunu öğrenmek son derece kolaydır.

İtalya’ya göre doğuda kalan Türkiye 1 saat ileridedir bunun nedeni Güneş’in hareketlerine göre Türkiye’de daha erken doğması ve daha erken batmasıdır, örneğin Türkiye’de saat 10:00 iken İtalya’da 11:00 şeklindedir.

İtalya Kaç Saatte Gidilir

İtalya ile Türkiye arası kara yolunda 2468 kilometre mesafededir, araç ile yapılacak olan seyahat ortalama 1 gün 6 saat sürmektedir. İki ülke arasındaki uçuş mesafesi ise 1941 kilometre olup uçakla yapılan yolculuk 2 saat 25 dakika sürmektedir. İtalya saat kaç öğrenmek isteyenler genellikle Türkiye’nin enlem ve boylam olarak GPS koordinatları hakkında da araştırma yapar.

İki ülke arasındaki saat farkı bu şekilde basitçe tahmin edilir. Türkiye’nin GPS koordinatları 38.963745, 35.243322 * = 38° 57′ 49.482″, 35° 14′ 35.9586″ ** olurken İtalya’nın 41.87194, 12.56738 * = 41° 52′ 18.984″, 12° 34′ 2.5674″ ** şeklindedir.

İtalya Kaç Saat Uçakla

İstanbul Havalimanı’ndan başlayan uçuş mesafesi İtalya’ya kadar 2 saat 25 dakika sürer. Seyahat planlaması yapanlar yolculuğa başlamadan önce İtalya kaç saat sürer uçakla incelediğinde iki ülke arasındaki uçuş mesafesinin 1206 mil ve 1941 kilometre olduğunu öğrenmektedir.

Türkiye İtalya Saat Kaçta

Avrupa ülkelerinin tamamı Mart ayında başlayan yaz saati uygulaması ile zamanı bir saat geri almaktadır, Türkiye’de saat uygulaması sona erdiğinden dolayı birçok Avrupa ülkesi ile Türkiye arasındaki saat farkı bir saat daha fark etmektedir.

Saat uygulamasını gerçekleştiren ülkelerden olan İtalya’da her yıl Mart ayında saatleri geri aldığından Türkiye ile arasındaki zaman farkını birden ikiye çıkartıyor.

Türkiye Avrupa ülkelerine göre zaman farkı açısından önünde olurken yaz saati uygulamasının ardından İtalya’ya göre 2 saat daha önde oluyor. Buna göre İtalya gp saat kaçta öğrenmek isteyenler saat uygulamasını baz alarak hesaplama yapmalıdır.

İtalya İngiltere Saat Kaçta

İngiltere ve İtalya arasındaki saat farkı toplam 1 saattir, İtalya İngiltere’ye göre 1 saat geride kalmaktadır. İngiltere’den çıkış yapmadan önce f1 İtalya saat kaçta olduğunu öğrendikten sonra seyahat etmekte fayda vardır.

İtalya’da Evlenmek

İtalya’da evlilik işlemleri için Türkiye’de konsolosluk üzerinden vize başvurusu yapılmalıdır. İtalya’da evlenmek için oturma izni ve konsolosluk üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili vize merkezi, partnerlerin bilgilendirilmesini ve rezervasyon işlemleriyle ilgili detayları öğrenerek işlemlerin uygulanmasını sağlayacaktır.

İtalya’da Evlenmek

İtalya Avrupa’nın kolay evlenme prosedürlerini uygulamaktadır. Ancak evlilik gerçekleştikten sonra göçmenler bürosu denetimleri sürdürerek, evliliğin devam  ettiğini, kağıt üzerinde olmadığını kontrol eder. Aynı ikamet adresinde bulunmaları, birlikte yaşadıklarını kanıtlamaları da evlilik süresince geçerlidir. Evlilik vizesi alınarak, İtalya’da evlenmek için ilk adım Türkiye’de konsolosluk üzerinden başlatılmalıdır. Aile birleşimi ve evlilik vizesi ayrı prosedür şartlarını gerektirir. Evlilik vizesi için İtalyan biriyle evlenileceğine dair partnerlerin beraberliklerini ispatlamaları gerekmektedir.

İtalya’da nasıl evlenilir; İtalya’da evlenmek için öncellikle partnerlerden Türkiye asıllı olanın D tipi vize düzenlemelerinde geçerli olan uzun süreli evlilik vizesi başvurusunu eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekir. Evlilik işlemleri için İtalya’ya giden Türkiye asıllı partner, İtalya’da oturma izni alarak, partnerinin yanında yaşayacağını belirtmeli ve daha sonra evlilik işlemleri için bulundukları bölgenin belediyesine başvuru yapması gerekmektedir.

İtalya’da Aile Birleşimi vizesi; İtalya’dan aile birleşimi için 90 günlük vize talebinde bulunulması ve İtalya’nın göçmenler bürosuna gidilerek, oturma izni / d tipi vize ve ulusal vize şartlarına uygun koşulların yerine getirilmesi gerekir. Türkiyeli çiftin, İtalya’da birlikteliğini devam ettirmesi için İtalya’da çalışmakta olan partnerin mali durumunun da her iki tarafı geçindirecek düzeyde olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.

İtalya’da oturma izni alınarak evlilik işlemlerine başlanması şartı bulunmaktadır. Evlilik işlemleri için Türkiye’deki İtalya konsolosluğundan yapılacak başvuruda, vize kabulü sonrasında evlilik işlemlerinin başlatılması için İtalya’ya gidilmektedir. İtalya göçmen dairesi üzerinden yapılan işlemlerde, prosedür tamamen uygulanmalıdır.

İtalya Vatandaşı İle Evlenmek

İtalya’da ikamet etmekte olan İtalyan vatandaşıyla evlilik işlemleri için partner olduğunuzu kanıtlamanız gerekmektedir. Bunun için uzun süreli birlikte olduğunuzu kanıtlayacağınız belgeler, mülakat sorularını geçmeniz ve süreci takip ederek göçmen bürosundan evlilik işlemleri için belgelerinizi düzenleyerek belediyeye başvuru yapmanız şartı bulunur. Evlilik işlemleri için Türkiye’de bulunan vatandaşın gerekli evrak düzenlemelerini konsolosluk üzerinden şu şekilde devam ettirmesi şartı dikkate alınmalıdır.

İtalya’da Evlenmek İçin Gerekli Olan Evraklar

  • 10 yıl içinde çıkarılmış gri, yeşil, siyah veya bordo pasaportun en az iki sayfası boş olmalıdır.
  • İtalya’da bulunan partnerin ikametgah adresi
  • İtalya’da bulunan partnerin evlilik için kabulü
  • İtalya’da bulunan partnerin mali durumunun ispatlanması
  • Tam vukuatlu nüfus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı aslıyla, fotokopisi
  • Arka fonu beyaz 3 adet biyometrik fotoğrafla birlikte sağlık sigortası teminatı
  • Gidiş uçak bileti rezervasyonu ‘’Göç edilecek’’ kaydıyla verilmelidir.

İtalya’da evlenmek için prosedürün evraklarla birlikte konsolosluk üzerinden yürütülmesi daha sonra evlilik işlemleri için belediye başvurulması gerekliliği yerine getirilmektedir.

İtalyan vatandaşla evlilik ve vatandaşlık; İtalya vatandaşla evlendikten hemen sonra vatandaşlık alınamaz. Evlilik işlemleri gerçekleştikten sonra çiftin en az 5 yıl evli kalması ve Türkiyeli partnerin 5 yıl boyunca İtalya’da ikamet ettiğini kanıtlaması şartı bulunur. Çiftin mali durumu da evlilik düzenlemelerini kapsayacağı için ikamet ettikleri adresle ilgili bütün belgeleri oturma izniyle birlikte vermeleri gerekir.

İtalya’da vatandaşlık işlemleri için çocuğunuzun olması da prosedüre işlemektedir. İtalyan eşten çocuğunuzun olması durumunda çocuk direkt olarak İtalyan olarak vatandaşlık hakkına sahip olur. Ebeveynin vatandaşlık alabilmesi için İtalya hükümetinin şartlarını yerine getirerek, vatandaşlık başvurusu için göçmenler dairsine gitmesi ve evlilik cüzdanı ile birlikte başvuru işlemlerini başlatması sonraki süreçler arasında bulunur.

İtalya’lı Biriyle Evlenmek

İtalya’lı biriyle evlenmek için yapılan düzenlemelerde, partnerlerin birlikteliğini kanıtlaması ve ilişkilerinin uzun süreli olduğunu ispatlamaları şartlar arasındadır. Mülakat ile partnerlerin birbirini tanıdığı ve birlikte en az 1 yıl aynı evde yaşadıklarını gösteren belgelerde oturma izniyle birlikte alındığı takdirde İtalya’da evlenmek için geçerli olacaktır. İtalyan biriyle evlenmek için Türkiyeli olmak yasal düzenlemelerde sorun olmamaktadır.

İtalya’da evlilik işlemlerinin başlatılması için İtalyalı partnerle birlikte göçmen bürosuna gidilerek, evrak düzenlemelerinin eksiksiz yerine getirilmesi önemlidir.

İtalyan vatandaşın mali durumunun her iki tarafı da geçindirebilecek düzeyde olması ve mali durumunun standart bir İtalyan ailesine uygunluk taşıması gerekir. Aynı zamanda Türkiyeli vatandaşın da İtalyanca bilmesi de evlilik prosedürü olarak görülmektedir.

İtalya’da evlilik işlemleri nerede yapılır; İtalya’da evlilik işlemlerinin yasal olarak kabul edilmesi için belediye üzerinden evlilik dairesine göçmenler bürosundan alınan izinle birlikte başvuru yapılması gerekmektedir. Evlilik işlemlerinin tamamlanması için tarafların prosedürü yerine getirmesi, mülakata katıldıktan sonra evlenmelerine izin verilmesi durumunda belediyenin verdiği tarihte nikah işlemi yapılır.

İtalya Vatandaşı İle Evlenmek

6 aylık geçerli pasaportu bulunan Türkiyeli partnerin İtalya vatandaşı ile evlenmek için vize başvurusunun kabul edilmesi ve Türkiye’den İtalya’ya giderek ilk aşamada oturma izni alması gerekmektedir. Oturma izni alındıktan sonra İtalya’daki bir diğer işlem olarak evlilik işlemlerinin başlatılması şartı vardır. Partnerlerin evliliğin kağıt üzerinde olmadığını kanıtlaması için uzun süreli olarak birbirlerini tanıdıklarını kanıtlamaları gerekmektedir.

İtalya evlilik işlemlerinde kolay seçenekler sunarken, vatandaşlık almak ve boşanma işlemlerini başlatmak için zor koşullar sunmaktadır. Bu nedenle evlilik işlemlerini yaparken, çiftin birbirini tanıdığı ve uzun süreli bir beraberliklerinin olduğunu ispatlamaları evlilik işlemlerinde oldukça önemli prosedürler arasında yerini almaktadır.

Turist Vizesi İle İtalya’da Evlilik

Turist vizesi ile İtalya’da evlilik işlemleri D tipi uzun süreli vize işlemleriyle olmaktadır. Partnerler İtalya’da buluştuktan sonra evlenmeye karar verdiyse bu süreçte birlikteliklerini göçmenler bürosuna başvuru yaparak kanıtlamaları gerekir. Uzun süreli vize ile İtalya’da evlilik için 1 ya da 3 aylık bir tanışma kabul edilmemektedir. Turist vizesi ile evlilik işlemlerinizi D tipi vizede İtalya’ya evlenmek için gittiğinizi bildirerek işleme alabilirsiniz.

Göçmenler bürosu üzerinden başvuru yapacağınız evrede, size partnerinizi ne zamandır tanıdığınızı, birlikteliğinizi ve yılda kaç defa görüştüğünüzü de soracak bir mülakat gerçekleşecektir. Mülakat gerçekleştikten sonra partnerlerin evlenmesi için onay belgesi verilerek, belediyeden gün alınması uygun görülür.

İtalya Evlilik Vizesi

İtalya evlilik işlemleri için Türkiye’de bulunan partnerin İtalya evlilik vizesi işlemlerini başlatarak sürecin vize kabul edildikten sonra devam etmesini sağlaması önemlidir. Vize işlemleriniz için evrakların eksiksiz olması, uçak ve ikamet edilecek bölgenin belgelerinin de vize evrak listesi içinde yer alması şartlarına dikkat edilmelidir.

Vize işlemleri için konsolosluk hafta içi başvuru işlemlerini yapmanızı sağlayacaktır. Aile birleşimi veya evlilik vizesi olarak D tipi uzun süreli vize prosedürüne göre vize başvuru formunun doldurularak, İtalya’daki göçmenler bürosuna gitmeden önce konsolosluğa bilgilendirme yapılmalıdır.

İtalya’da Düğün

İtalya’da evlilik işlemlerinizi tamamladıktan sonra misafirlerinizin düğüne Türkiye’den gelmesi için aile ziyareti veya arkadaşınız ise arkadaş ziyareti vizesi alması şartı vardır. 90 günlük vize işlemlerini kapsamakta olan İtalya’da düğün işlemleri için vize kabulünün olması sizin davetiyenizle kolaylaşacaktır.

İtalya’da arkadaşlarınızı ve ailenizi ağırlayacağınıza, düğün gerçekleştireceğinize dair davetiye göndererek, aile ve kişi sayısını açıkça belirterek, Türkiye’den gelecek olan misafirlerinizin vize almasında etkili olabilirsiniz. Vize almak için aile ziyareti ve arkadaş ziyareti başvurusu seçenekleri kullanılmalıdır.

 

5/5 - (1 vote)
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.