Yunanistan’da Yaşam Şartları Nasıl?

,
Yunanistan Vize Basvurusu

Yunanistan Asgari Ücret 2022

Türk kültürü ile belirli benzer özelliklere sahip olan Yunanistan, Ege Bölgesi’ndeki iklimi ve yaşam tarzını çağrıştırır. Yunanistan’ın Türkiye ile sınırı bulunur. Birçok önemli kültürün kesişme noktası olan, Balkan Yarımadası’nda yer alır.

Yunanistan Asgari Ücret 2022

Yunanistan’ın para birimi, Euro’dur. Yunanistan’da çalışmak isteyen birçok kişinin merak ettiği konular başına Yunanistan’ın asgari ücret miktarı da gelir. Dünya çapında yaşanılan ekonomik krizlerden birçok ülke etkilenmiştir. En çok etkilenen ülkelerin başında Yunanistan’da bulunmaktadır. Yunanistan asgari ücret 2022 yılı düzenlemelerinde mesleklere göre ücretlendirmeler farklılık oluşturur.

Yunanistan Asgari Ücret Ne Kadar 2022 Yılı

Yunanistan asgari ücreti, 683,76 Euro’dur. Yunanistan asgari ücret düzenlemelerinde uzun bir dönem herhangi bir değişiklik yapmamıştır. Bu yüzden 2022 yılı başı itibariyle 683,76 Euro şeklinde bir ücret yer alır. En son ki asgari ücret 650 Euro’dur. Yaklaşık 30 Euro civarında bir artı zam yapılmıştır. Yapılan son zamla birlikte Yunanistan hükümeti asgari ücretle geçimini sağlayan halkı bu şekilde müjdelemiştir.

Yunanistan Asgari Ücretle Geçim Sağlanır Mı?

Yunanistan geçim standartlarına bakılırsa normal seviyededir. Fakat oldukça geniş olan aileler için sıkıntılı bir fiyattır. Yunanistan’da çekirdek bir ailenin asgari ücrette geçinmesi hayli zordur. Fakat buna rağmen Yunanistan çalışma koşulları birçok ülkeye göre rahattır. Ülkedeki çalışma koşulları Türkiye ile kıyaslanırsa Türkiye’ye göre daha rahattır. Türkiye ile sınırı bulunan Yunanistan’da birçok Türk vatandaşı da çalışır. Asgari ücretin Yunanistan’da yetersiz olmasından dolayı Türkiye’den alınan ucuz mallar, Yunanistan’da pazarlanmaktadır. Türkiye alım gücü bakımından Yunanistan’a göre ciddi oranda uygun bir niteliğe sahiptir. Yunanistan esnek çalışma saatlerinin sahiptir. Bu yüzden Yunanistan’da asgari ücretle geçim zor olsa da, çalışma koşulları rahat olduğu için ciddi oranda bir zorluk yaşanılmaz.

Yunanistan Asgari Ücret Çalışma Oranı

Yunanistan’da asgari ücret ve çalışma oranı, %62’dir. Geri kalan kısım özel sektörde çalışır. Özel sektör maaşı asgari maaşa göre yüksektir. Bu yüzden Yunanistan halkı kendi işiyle de ilgilenip, geçimini sağlıyor.

Yunanistan Bayrağı

Her ülkenin kendi milliyetini anımsatan milli bir bayrağı bulunur. Yunanistan’ın ulusal simgeleri içerisinde Yunanistan bayrağı da yer almaktadır.

Yunanistan Bayrağı Nedir?

Yunanistan bayrağının günümüzdeki güncel hali kullanılmadan önce Krallık bayrağı kullanılmaktaydı. Krallık bayrağı Cumhuriyetin ilanından sonra yerini Yunanistan bayrağına bırakmıştır. Yunanistan bayrağının rengi mavi ve beyaz renklerden oluşur. Harici başka bir renk bulunmamaktadır. Bayrağın hemen sol üst köşesinde bir haç işareti bulunur. Haç işareti aynı şekilde mavi ve beyaz renklerle yer alır.

Yunanistan Bayrağı Nasıldır?

Yunanistan bayrağında 9 adet yatay şerit bulunur. yatay şeritlerin en üstü ve en altında mavi şerit mevcuttur. 4 adet beyaz şerit ve 5 adet mavi şerit sıralı olarak bayrakta yer alır. Yunanistan bayrağı renklerin anlamları farklı şekillerde ifade edilebilir. Mavi ve beyazın Ege denizinden alındığı söylenir. Ege Denizi’nin dalgalarının köpükleri mavi ve beyaz renkleri temsil etmektedir. Mavi Helen uygarlığı anlamına da gelir. Helen uygarlığı Yunanistan’ın bilinen eski ismidir. Yunanistan Helen uygarlığından dolayı bayrağında mavi rengi kullanmıştır.

Yunanistan Bayrağında ki Renklerin Anlamları

Yunanistan bayrağındaki renklerin anlamları Yunan Bağımsızlık Savaşı ile de ilişkilidir. Yunan bağımsızlık Savaşı’nda dönemin mücadele eden askerlerinin kıyafetleri mavi ve beyaz renklerdeydi. Denizcilerin mavi ve beyaz renklerde Yunan bağımsızlık Savaşı’nda mücadele etmesinden dolayı resmi bayraklarında bu renkler kullanılmıştır. 1822 yılından 1978 yılına kadar Yunanistan bayrağı donanma sancağı idi, fakat 1978 yılından sonra donanma sancağı milli bayrak olarak kullanılmamış. Bunun yerini 1969’dan günümüze kadar kullanımda olan bayrak Yunanistan’ın güncel bayrağıdır.

Yunanistan Bayrağı Resmi

22 Aralık 1978 yılından itibaren Yunanistan hükümetinin aldığı kararla birlikte tek milli bayrakları kabul edilmiş. Yunanistan bayrağının dışında harici bir bayrağı bulunmaz. Birçok resmi törende de 9 şeritli mavi ve beyaz renklerde ki bayrağı yer alır. Üst köşedeki haç işaretinin bilinen tarihi bir anlamı bulunmaz. Fakat bazı Yunan tarihçileri sol üst köşede bulunan Haç işaretinin tarihi simgelediğini belirtmektedir. Fakat net bir doğruluğu kesinlikle söylenemez.

Yunanistan Haritası

Yunanistan haritası şehirleri, bölgeleri, fiziki, coğrafya, siyasi olmak üzere farklı şekillerde oluşturulmuştur. Yunanistan haritası detaylı olarak incelenmek istendiği takdirde dağları, ovaları, denizleri ve ilçeleri gibi farklı coğrafi yanları görülür.

Yunanistan Haritası 2022

Yunanistan Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişiminde bulunan bir ülkedir. Balkan yarımadasının Güney ucunda yer alır. Kuzey batıda Arnavutluk, kuzeyde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Bulgaristan, kuzeydoğuda ise Türkiye komşusu olarak bulunur. Yunanistan’da toplam 13 idari bölge ve 1 özerk bölge yer alır. Bunlar içerisinde bilinen en temelleri Girit adası, Güney Ege Adaları, Kuzey Ege Adaları, İyonya Adaları, orta Yunanistan, Batı Yunanistan, orta Makedonya, Batı Makedonya, Doğu Makedonya ve Trakya şeklinde bulunan idari bölgeleri mevcuttur. Yunanistan’ın bölgeler haritaları incelendiği takdirde bu belirtilen özerk bölgeler net bir şekilde görülebilir.

Yunanistan Haritası Detaylı

Yunanistan’ın yüzölçümü 131.957 kilometrekaredir. Batısında İyon Denizi bulunur. Güneyinde ise Akdeniz, doğusu Ege Denizi ile çevrilidir. Yaklaşık %20’si adalardan oluşur. %17’sinde yerleşim mevcuttur. Yunanistan adaları yaşama elverişli adalardır. Bilinen en büyük adası Girit adasıdır. Yunanistan’ın başkenti Atina’dır. 6000 senelik tarihi ile 4 milyondan fazla nüfusa sahiptir ve aynı zamanda Yunanistan’ın en kalabalık şehirleri içerisindedir. Yunanistan’ın başkenti Atina, Yunanistan haritası incelendiği takdirde orta bölümlerde görülür. Yunanistan’ın ikinci en önemli şehri yaklaşık 1.000.000 nüfusu ile Selanik’tir. Ülke nüfusunun yüzde 60’ından fazlası şehirlerde hayatına devam etmektedir. Geri kalan kısım ise adalarda ve kendi köylerinde yaşar.

Yunanistan’ın Şehirler Haritası

Yunanistan’ın şehirler haritası incelendiği zaman büyükşehirleri görülebilir. Bunlar Patras, Volos, Larissa ve Girit Adası’nda bulunan Iraklion şehridir. Yunanistan haritası iller bölgesi 74 şehirden oluşur. 13 idari bölgesi bulunmaktadır. 74 bölgesel birime ayrılmıştır. Yunanistan adalardan oluşan bir ülke olduğu gibi dağlık alanları da oldukça fazladır. Yunanistan fiziki ve coğrafya haritası detaylı olarak incelendiği takdirde dağlık alanlar daha koyu renktedir ve özellikle orta bölümlerde dağlık alanlara sıklıkla rastlanır. Çevre bölümlerinde adalar mevcuttur. Adalarda da yaşam olduğu gibi yine da dağlık alanlar görülür.

Yunanistan Nüfusu 2022

Yunanistan nüfusu hızla erimeye devam ediyor, halen 10 milyon seviyesinde olan nüfus, 2080 yılına kadar 7 milyona gerilemiş olacak. 2011-2017 döneminde 355 kişi az alan ülke nüfusunun tahmini olarak 2080 yılına kadar yaklaşık 3 milyondan daha fazla azalacağı sanılıyor.

Nüfus azalmasında önemli neden ülkede yaşanan ekonomik krizin etkisi, 80’li yılların ortasında başlayan doğum oranındaki gerileme kriz yıllarında zirve yaptı.

Yunanistan Nüfusu 2022

Yunanistan’da yaşanan ekonomik krizin yol açtığı sıkıntılardan dolayı nüfusun önemli bir bölümü ülkeden göç ederken kalan nüfusunda hızlı şekilde yaşlandığı ortaya çıkıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Yunanistan nüfusu 2022 yılında 10 milyon 375 bin 781, aynı yıl içerisinde nüfusunda hafif bir artış beklenen ülkede geçen yıla oranla nüfusta ciddi bir düşüş yaşanıyor.

Yunanistan Nüfusu Azalıyor

2011-2016 döneminde ölümlerin doğumlara oranla 115.000 daha fazla olduğu ülkede yaşanan artışın Yunanistan’da kalmayan kadın mültecilerin yaptığı doğumlardan kaynaklandığı ifade ediliyor.

Yunanistan nüfusu neden az incelendiğinde öne çıkan gerçek; 2010 yılına kadar ülkeye olan göç sayısı yerine 2018 yılından itibaren tam tersi olarak negatif göç şeklinde yaşanmaya başlaması.

Yunanistan Nüfusu 1920

Türkiye Yunanistan nüfus değişimi 1923 yılında Lozan Anlaşması protokolü uyarınca gerçekleştirildi ve din esası üzerine zorunlu göç başladı. Değişimde 1 milyon 250 bin Ortodoks Hristiyan Anadolu’dan Yunanistan’a, yaklaşık 500 bin Müslüman da Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı.

Yunanistan nüfusu 1930 yılına kadar olan İnönü – Venizelos sözleşmesine kadar zorunlu göç ile Türkiye’ye gelmeye devam etti ve bu durum her iki ülke arasında 20 yıl süren ciddi ekonomik krize neden oldu.

Yunanistan Nüfusu Ne Kadar

Yunanistan nüfusu kaçtır merak edenler etnik köken araştırması da yapmakta. Ülkede yaşayanların neredeyse tamamı Yunanlılardan oluşurken az sayıda Arnavutluk, Bulgaristan ve Ermenistan azınlığı bulunmaktadır.

Turizmde önemli bir ülke olmasına rağmen turistlerin genellikle tercih ettiği yerler Yunan Adalarıdır, adaların ardından Başkent Atina ile Selanik gelmekte. 1960 yılından 2010 yılına kadar yüzde 0,22 ile yüzde 0,41 oranında artış görülen Yunanistan nüfusu 2010 yılından sonra ciddi anlamda düşüş kaybetmeye başladı, ülke nüfusu halen 10 milyon civarında.

Yunanistan Para Birimi

Yunanistan para birimi resmi olarak 2002 yılına kadar Drahmi idi ve Yunanistan drahmisi olarak ifade ediliyordu. 2002 yılında Avrupa Birliği ülkesi olan Yunanistan Euro para birimine geçtikten sonra Drahmi kaldırıldı.

28 Şubat 2002 tarihinde tedavülden kaldırılan Yunan drahmisi 10 yıl geçerliliğini sürdürdü ve Drahmi- Euro değişimi Yunanistan Merkez Bankası tarafından 10 yıl süreyle gerçekleştirildi.

Yunanistan Para Birimi 2015

Resmi para birimi Euro’ya çevrilirken ortalama 350 drahmi 1 euro ederken 2008 yılından itibaren başlayan küresel ekonomik krizin etkisiyle ülkedeki kur farkına göre 1500 Drahmi 1 Euro olacak şekilde güncellendi. Ancak 2015 yılından bu yana ülkede hakim olan ekonomik sıkıntı Yunanlıları farklı alternatifleri düşünmeye sürüklüyor.

Yunanitan Para Birimine

Yunanca avuç dolusu anlamına gelen draks kelimesinden türeyen yunan para birimi antik dönemden tedavülden kalktı döneme kadar

 • 6 obolos = 1 drahmi
 • 100 drahmai = 1 mina
 • 6000 drahmi = 1 talent (Atina standardı) şeklinde kullanma biçimi ve değerlere sahip oldu.

Halen Yunanistan para birimi bulmaca soruları içerisinde yer almaya devam ediyor.

Yunanistan Para Birimi Kaç TL

Tedavülden kalkmadan önce 2002 yılında bir Yunanistan drahmisi ortalama olarak 4000 Türk lirası değerindeydi. Ancak o dönem Türk lirasından altı sıfır atılmamıştı, ekonomik krizin içerisinde bulunan ülkede halkın zor günler yaşıyor olması kamuoyunda Drahmi’nin yeniden tedavüle girmesi ve Euro ile birlikte kullanılması şeklinde dile getiriliyor.

Ulusal para birimi Drahmi tedavülde iken

 • 5 Drahmi
 • 10 Drahmi
 • 20 Drahmi
 • 50 Drahmi
 • 100 Drahmi
 • 200 Drahmi
 • 500 Drahmi
 • Bin Drahmi

10.000 Drahmi şefinde banknot halinde kullanılmaktaydı. Ayrıca 2002 yılına kadar kullanılan Drahmi’nin madeni paraları şu şekildeydi;

 • 1 Obolos
 • 2 Obolos
 • 6 obolos = 1 drahmi
 • ½ Drahmi
 • 1 Drahmi
 • 2 Drahmi
 • 5 Drahmi

Yunan Para Birimi Eski

Yunanistan para birimi bulmaca hane sorularında sıklıkla çıkarken ayrıca bu sayede halen birçok insan tarafından merak edilerek araştıran para birimi olarak öne çıkıyor.

2002 yılında tedavülden kaldırarak yerine Avrupa Birliği’nin Ortak para birimi olan Euro’ya geçmesine rağmen halen yunan para birimi bulmaca sorusu olarak yer alıyor.

 

5/5 - (1 vote)
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.