Vize Red Nedenleri Türkçe

Vize Red Nedenleri Türkçe

Yurtdışı ülkelere yapılacak seyahatlerde, vize isteyen ülkeler için vize başvurusu yapılması gerekiyor. Ülkelere ve seyahat amaçlarına göre vize başvuru şartları ve istenilen evrak türleri değişmektedir.

Vize İşlemleri Ücretleri 2022

Her başvurucu, vize red edilme durumunu göz önünde bulundurmalı ve başvurularını ona göre yapmalıdır. Vize red nedenleri Türkçe – Visa Center online site üzerinden öğrenilmeli ve yapılacak işlemlerde dikkatli olunmalıdır.

Vize başvurularının red edilme nedenleri şunlardır;

  • Pasaport geçerlilik tarihinin geçmiş olması,
  • Gerçek olmayan sahte bilgilerin kullanılması,
  • Seyahat için yeterli ekonomik duruma sahip olmamak,
  • Ülkeye girişi yasaklı kişiler arasında yer almak,
  • Eksik belge bulunması,
Vize neden red yer?
Pasaportların süresinin bitmesi, bilgilerin doğru olmaması, yeterli geliri olmamak, dosyalanması gerekli olan belgelerin tam olmaması vize red sebepleridir.
Vize reddi neden olur?
Vize reddi başvurusu sürecinde olan kişinin pasaport sürelerinin bitmiş olmasından, eksik bilgi vermesinden ve dosyasını eksik oluşturmasından kaynaklı olarak oluşmaktadır.
Vize red geldi ne yapmalıyım?
Vize başvurusu reddedilen kişilerin gerekli konsolosluklara Vize Reddi İtiraz Dilekçesi yazmaları gerekmektedir.

Vize başvurusu sonrasında, red durumu, başvurucuya tüm nedenleri ile bildirilmektedir.

Vize Red Nedenleri Türkçe

Vize Red Nedenleri Türkçe

VİZE TALEBİNİN REDDİ

Sayın …………………………………………………………………………………………..……………………………………………,
……………………………’daki [(temsil edilen Üye Devletin adı) adına] ……………………….. büyükelçiliği/baş
konsolosluğu/konsolosluğu [diğer yetkili merci];
Vize başvurunuzu inceleyip;
vize talebinizi reddetmiştir

İşbu karar, aşağıda belirtilen neden veya nedenlerden dolayı alınmıştır:
1. sahte / gerçek olmayan / tahrif edilmiş seyahat belgesi ibraz edilmiştir
2. planlanan seyahatin şartları ve amacı gerekçelendirilmemiştir
3. planlanan seyahat süresinin tamamı için veya kaynak ülkeye veya ikamet ülkesine dönüş veya vize için
başvuran kişinin kabul edileceği kesin olan üçüncü ülkeye transit yapabilmesi için yeterli maddi kaynaklara
sahip olunduğuna ilişkin kanıtlayıcı belgeler ibraz edilmemiştir
4. planlanan seyahat süresinin tamamı için veya kaynak ülkeye veya ikamet ülkesine dönüş veya vize için
başvuran kişinin kabul edileceği kesin olan üçüncü ülkeye transit yapabilmesi için yeterli maddi kaynaklara
yasal yollardan sahip olunduğuna ilişkin kanıtlayıcı belgeler ibraz edilmemiştir
5. içinde bulunulan 180-günlük dönem itibariyle, standart vize veya sınırlı bir bölgede geçerli bir vize ile Üye
Devlet topraklarında 90 gün kalınmıştır
6. Schengen Bilgi Sistemine (SIS) …………. (üye devletin kısaltılmış adı) tarafından, başvuru sahibi ne dair
giriş yasağı kaydı girilmiştir
7. en az bir üye Devlet, başvuru sahibini kamu politikasına veya iç güvenliğe tehdit olarak kabul etmektedir
8. en az bir üye Devlet, başvuru sahibinin AB 2016/399 sayılı Tüzüğünün 2/21. Maddesi (Schengen Sınırları
Yasası) uyarınca kamu sağlığı için tehlike oluşturduğu kanaatindedir
9. en az bir üye Devlet, başvuru sahibinin uluslararası ilişkilerine tehdit oluşturduğu kanaatindedir
10. planlanan kalışın amacı ve şartlarına ilişkin sunulan gerekçe inandırıcı değildir
11. ……… ile ilgili (açıklayınız) olarak yapılan açıklamaların güvenirliğine dair makul şüpheler mevcuttur
12. sunulan destekleyici belgelerin güvenilirliği, gerçekliği veya içeriğinin doğruluğuna dair makul şüpheler
bulunmaktadır
13. vize geçerlilik süresi dolmadan önce üye devlet topraklarından çıkılacağına dair makul şüpheler
bulunmaktadır
14. daha önceden vize talep edemeyerek sınır kapısında vize talep etmeniz gerektiğine dair yeterli kanıt ibraz
edilmemiştir
15. planlanan havayolu transit geçişinin amacı ve koşullarına ilişkin gerekçe sunulmamıştır
16 geçerli ve yeterli sağlık sigortasına sahip olunduğuna ilişkin kanıt ibraz edilmemiştir

İlave notlar:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Vize talebinin reddi kararına itiraz edebilirsiniz.

Vize talebinin reddi kararına itiraz edilmesine ilişkin kurallar aşağıdaki yönetmelikte düzenlenmektedir:

İdari Mahkeme Yönetmeliği (VwGO) uyarınca itiraz başvurusunda bulunulabilir.

İtiraz başvurusu yapılabilecek yetkili makam (irtibat detayları):
Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstr. 7, 10557 Berlin, Deutschland; Telefaks: +49 (0) 30 9014-8790

İzlenecek prosedüre ilişkin bilgiler (irtibat detayları) için:
İnternet: www.berlin.de/vg

İtiraz başvurusu (süre sınırı belirtilecek) ……………………………………………………………………….bildirildikten sonra 1 ay
içerisinde yapılmalıdır.

Bu karara karşı, bildirim yapıldıktan sonra bir ay içerisinde, kararı veren dış temsilciliğe kararın gözden geçirilmesi için yazılı
olarak itiraz edebilirsiniz. Anılan süre içerisinde karara karşı mahkemeye de itirazda bulunabilirsiniz. Ancak bu durumda itiraz
süreci sonlandırılır ve artık sadece mahkemedeki dava çerçevesinde inceleme yapılır. İtirazda bulunurken, itirazın
gerekçelendirilmesi ve vize başvurusu ile birlikte zaten ibraz edilmediyse, kanıtlayıcı belgelerin sunulması gerekir. Vize
başvurusu yeniden yapılan inceleme neticesinde de dış temsilcilik tarafından tekrar reddedilirse, bir kez daha bildirimde
bulunulur. Bu bildirime karşı Berlin İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulabilir.

Tarih ve Büyükelçilik / Başkonsolosluk / Konsolosluk / kişilere ilişkin yapılacak kontrolden sorumlu makamların / diğer
yetkili mercilerin kaşesi:
İlgilinin imzası: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Vize Neden Red Gelir?

Vize red nedenleri arasında belgelerin ya da istenmiş olan evrakların eksik olması ilk sırada gelir. Başta Schengen olmak üzere farklı tipteki tüm izinlerde bu duruma dikkat etmek gerekmektedir. Tüm evrakların resmi olması temel bir kuraldır.

Almanya vize red nedenleri içinde özellikle 8.madde öne çıkar. Bunun anlamı, seyahat amacına yönelik yazılmış olan dilekçenin inandırıcı bulunmamasıdır. Böyle bir durum olduğu zaman itiraz dilekçesi kaleme almak ve bunu konsolosluğa sunmak mümkündür.

Almanya aile birleşimi vizesi red nedenleri birden çok başlıktan oluşur. Her zaman bunların başında belgelerin eksik olması gelmektedir. Bunun yanı sıra resmi evraklarda bir yanlışlık ya da çelişki durumu olduğunda da vizenin verilmemesi sık karşılaşılan durumların içindedir.

Vize süresi geçerse ne olur: Vize süresinin geçmesi durumunda artık bunun kullanılması mümkün değildir. Bu yüzden sorunsuz bir biçimde seyahat edebilmek için ilgili işlemlerin en başından yeniden başlatılması gerekmektedir.

Vize reddi kaç günde gelir: Vize red süresi farklılık gösterse de genellikle bir hafta içerisinde bu konuda bilgi sahibi olursunuz.

Schengen vizesi red yedim diyenlerin önünde iki farklı yol vardır. Bunlardan birisi karara itiraz etmektir. Bu noktada cevabın neden olumsuz olduğunu bilmek lazım. Aynı zamanda dikkat çeken bir diğer husus ise yeni baştan vize alabilmek adına belirtilmiş evrakları toplamak ve başvuruyu da yapmak şeklindedir.

Schengen vize reddi 8. Madde çok sık karşımıza çıkar. Sunulan belgeler ve dilekçeye rağmen eğer konsolosluk, sizin vize bitiminde geri dönmeyeceğinize dair bir şüpheye sahipse bu izni hiçbir şekilde vermez.

Vize reddi nasıl anlaşılır: Vize reddi yapılmış olan bilgilendirme sayesinde çok kısa bir zaman dilimi içinde anlaşılır.

Vize Red Nedenleri Türkçe Videosu;

3/5 - (2 votes)
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.