Vize Red Nedenleri Türkçe - Visa Center
Vize Hakkında

Vize Red Nedenleri Türkçe

Yurtdışı ülkelere yapılacak seyahatlerde, vize isteyen ülkeler için vize başvurusu yapılması gerekiyor. Ülkelere ve seyahat amaçlarına göre vize başvuru şartları ve istenilen evrak türleri değişmektedir.

Her başvurucu, vize red edilme durumunu göz önünde bulundurmalı ve başvurularını ona göre yapmalıdır. Vize red nedenleri Türkçe – Visa Center online site üzerinden öğrenilmeli ve yapılacak işlemlerde dikkatli olunmalıdır.

Vize başvurularının red edilme nedenleri şunlardır;

  • Pasaport geçerlilik tarihinin geçmiş olması,
  • Gerçek olmayan sahte bilgilerin kullanılması,
  • Seyahat için yeterli ekonomik duruma sahip olmamak,
  • Ülkeye girişi yasaklı kişiler arasında yer almak,
  • Eksik belge bulunması,

Vize başvurusu sonrasında, red durumu, başvurucuya tüm nedenleri ile bildirilmektedir.

 

VİZE TALEBİNİN REDDİ

Sayın …………………………………………………………………………………………..……………………………………………,
……………………………’daki [(temsil edilen Üye Devletin adı) adına] ……………………….. büyükelçiliği/baş
konsolosluğu/konsolosluğu [diğer yetkili merci];
Vize başvurunuzu inceleyip;
vize talebinizi reddetmiştir

İşbu karar, aşağıda belirtilen neden veya nedenlerden dolayı alınmıştır:
1. sahte / gerçek olmayan / tahrif edilmiş seyahat belgesi ibraz edilmiştir
2. planlanan seyahatin şartları ve amacı gerekçelendirilmemiştir
3. planlanan seyahat süresinin tamamı için veya kaynak ülkeye veya ikamet ülkesine dönüş veya vize için
başvuran kişinin kabul edileceği kesin olan üçüncü ülkeye transit yapabilmesi için yeterli maddi kaynaklara
sahip olunduğuna ilişkin kanıtlayıcı belgeler ibraz edilmemiştir
4. planlanan seyahat süresinin tamamı için veya kaynak ülkeye veya ikamet ülkesine dönüş veya vize için
başvuran kişinin kabul edileceği kesin olan üçüncü ülkeye transit yapabilmesi için yeterli maddi kaynaklara
yasal yollardan sahip olunduğuna ilişkin kanıtlayıcı belgeler ibraz edilmemiştir
5. içinde bulunulan 180-günlük dönem itibariyle, standart vize veya sınırlı bir bölgede geçerli bir vize ile Üye
Devlet topraklarında 90 gün kalınmıştır
6. Schengen Bilgi Sistemine (SIS) …………. (üye devletin kısaltılmış adı) tarafından, başvuru sahibi ne dair
giriş yasağı kaydı girilmiştir
7. en az bir üye Devlet, başvuru sahibini kamu politikasına veya iç güvenliğe tehdit olarak kabul etmektedir
8. en az bir üye Devlet, başvuru sahibinin AB 2016/399 sayılı Tüzüğünün 2/21. Maddesi (Schengen Sınırları
Yasası) uyarınca kamu sağlığı için tehlike oluşturduğu kanaatindedir
9. en az bir üye Devlet, başvuru sahibinin uluslararası ilişkilerine tehdit oluşturduğu kanaatindedir
10. planlanan kalışın amacı ve şartlarına ilişkin sunulan gerekçe inandırıcı değildir
11. ……… ile ilgili (açıklayınız) olarak yapılan açıklamaların güvenirliğine dair makul şüpheler mevcuttur
12. sunulan destekleyici belgelerin güvenilirliği, gerçekliği veya içeriğinin doğruluğuna dair makul şüpheler
bulunmaktadır
13. vize geçerlilik süresi dolmadan önce üye devlet topraklarından çıkılacağına dair makul şüpheler
bulunmaktadır
14. daha önceden vize talep edemeyerek sınır kapısında vize talep etmeniz gerektiğine dair yeterli kanıt ibraz
edilmemiştir
15. planlanan havayolu transit geçişinin amacı ve koşullarına ilişkin gerekçe sunulmamıştır
16 geçerli ve yeterli sağlık sigortasına sahip olunduğuna ilişkin kanıt ibraz edilmemiştir

İlave notlar:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Vize talebinin reddi kararına itiraz edebilirsiniz.

Vize talebinin reddi kararına itiraz edilmesine ilişkin kurallar aşağıdaki yönetmelikte düzenlenmektedir:

İdari Mahkeme Yönetmeliği (VwGO) uyarınca itiraz başvurusunda bulunulabilir.

İtiraz başvurusu yapılabilecek yetkili makam (irtibat detayları):
Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstr. 7, 10557 Berlin, Deutschland; Telefaks: +49 (0) 30 9014-8790

İzlenecek prosedüre ilişkin bilgiler (irtibat detayları) için:
İnternet: www.berlin.de/vg

İtiraz başvurusu (süre sınırı belirtilecek) ……………………………………………………………………….bildirildikten sonra 1 ay
içerisinde yapılmalıdır.

Bu karara karşı, bildirim yapıldıktan sonra bir ay içerisinde, kararı veren dış temsilciliğe kararın gözden geçirilmesi için yazılı
olarak itiraz edebilirsiniz. Anılan süre içerisinde karara karşı mahkemeye de itirazda bulunabilirsiniz. Ancak bu durumda itiraz
süreci sonlandırılır ve artık sadece mahkemedeki dava çerçevesinde inceleme yapılır. İtirazda bulunurken, itirazın
gerekçelendirilmesi ve vize başvurusu ile birlikte zaten ibraz edilmediyse, kanıtlayıcı belgelerin sunulması gerekir. Vize
başvurusu yeniden yapılan inceleme neticesinde de dış temsilcilik tarafından tekrar reddedilirse, bir kez daha bildirimde
bulunulur. Bu bildirime karşı Berlin İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulabilir.

Tarih ve Büyükelçilik / Başkonsolosluk / Konsolosluk / kişilere ilişkin yapılacak kontrolden sorumlu makamların / diğer
yetkili mercilerin kaşesi:
İlgilinin imzası: ………………………………………………………………………………………………………………………………

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu