Muvafakatname Örneği ( 18 Yaş Altı İçin )

Muvafakatname Örneği ( 18 Yaş Altı İçin )

18 Yaş altı kişilerin tek başlarıne veya ebeveynlerinden bir ile yurt dışına çıkması durumunda noterden muvafakatname istenmektedir. Ekte Muvafakatname Örneği ( 18 Yaş Altı İçin ) bulunmaktadır.

Myanmar Aile Birleşimi

Muvafakatnameyi her iki velinin de birlikte veya aile üyelerinden biri ile çıkabilir olarak vermesi daha avantajlıdır.Kişi eğer velilerden biri dışında bir kişi ile çıkış yapacaksa muvafakatnamede birlikte çıkacağı kişinin adı soyadı tc si,yurtdışına gidecekleri tarih ve kalacakları adres te muvafakatnamede olması gerekmektedir.

Muvafakatname örneği 18 yaş altı için

Henüz 18 yaşını doldurmamış olan bireylerin aile üyeleri olmadan veli izni ile birlikte seyahat edebilmesine yarayan belge muvafakatname olarak adlandırılır. Yalnız başına seyahat edecek bireyin bütün uçak biletlerinin alınmış olması aranan koşullardan biridir. Muvafakatname örneği 18 yas altı için Visa Center olarak web sitemizde sizlerin bilgisine sunulmuştur. Bu örnek üzerinden muvafakatname hazırlayabilir, gerekli kurumlara ulaştırabilirsiniz.

Muvafakatname Örneği ( 18 Yaş Altı İçin )

Muvafakatname Örneği ( 18 Yaş Altı İçin )

Muvafakatname Alınırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

18 yaş altı bireylerin tek başlarına seyahat edebilmeleri için alınacak olan muvafakatname işlemlerinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.

Bunlar;

  • Noterden alım sağlama
  • Düzenleme yapılırken ebeveynlerden biri üzerinden işlem sağlama
  • Anne ve babanın evli olmaları halinde ikisinin birden noterde hazır bulunması
  • Anne ve baba ayrı ise velayetin bulunduğu kişinin noterde hazır bulunması
  • Seyahat edecek olan kişi anne ve baba harici başka birinin vesayeti altında ise, vasisi olan kişinin noterde hazır bulunması şeklindedir.

Bu hususlara dikkat edilmemesi durumunda muvafakatname çıkarılması söz konusu olmaz. Detaylı bilgiler için Visa Center web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Çocuğun Yurtdışına Çıkarılması Muvafakatname
Muvafakatname, yabancı bir ülkeye gidecek olan çocukların hem aile bireylerinden birisi hem de başka bir şahıs ile yapacağı gezi öncesinde alınması gerekli olan bir izin kağıdı olarak dikkat çeker. Sadece 18 yaşın altındakiler için geçerlidir. Noter kanalıyla elde edilir.
Müşterek Çocuğun Yurt Dışına Çıkış İzni
Muvafakatname kapsamında alınacak izin müşterek olacaksa, eğer hangi ebeveyn yabancı ülkeye çocuğu alarak gidecek ise ona göre noter işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Yani karı koca arasında noter tasdikli olacak biçimde kendi aralarında izin paylaşımı yapmalıdır. Böylelikle hiçbir sorun söz konusu olmaz.
Tek Ebeveynle Yurtdışına Çıkış 2020
Tek ebeveynle yurtdışına çıkış söz konusu ise ilgili kişinin eşinden izin alması gerekmektedir. Bunun sözlü değil, yazılı bir biçimde tamamlanması esastır. Resmi şekilde yapılır. Noter tasdik işlemleri dikkat çeker. Belli bir ücretin ödenmesi yeterlidir.
Çocuğun Yurtdışına Çıkarılması Muvafakatname Ücreti
Muvafakatname her zaman noter üzerinden alınır. Bunun fiyatı, kelime sayısına göre farklılık göstermektedir. Meblağ minimum 100 TL olarak tanımlanmıştır. Üst limit ise 200 TL’dir. Bunun notere ödenmesi şarttır.
Muvafakatname Geçerlilik Süresi
Muvafakatname geçerlilik süresi sadece tek bir defa ile sınırlıdır. Yani pasaportun süresine göre yabancı ülkeye yapılacak olan seyahat sırasında kullanılabilir. Ülkeye dönüş sonrasında yine yurt dışı çıkışı aynı koşullar çerçevesinde yapılacak ise yeniden başvuru oluşturulmalıdır.
Velayet Muvafakatname Örneği
Muvafakatname örneği çerçevesinde sol kısımda çocuğun bilgilerine yer verilmiştir. Aynı zamanda bu kişinin, hangi şahısla yabancı ülkeye gideceği de açık şekilde ifade edilir.
Noter Muvafakatname Ücreti
Noter Muvafakatname ücreti en az 100 TL’dir. Farklılık göstermesinin temel nedeni ise form içinde kullanılmış olan kelime sayısıdır. Fazla olması halinde ücret de güncellenir ve 200 TL olur. Bu maksimum tutar şeklinde karşımıza çıkıyor.
Pasaport İçin Muvafakatname
Pasaport için Muvafakatname birden çok amaç için sağlanır. Bunların başında pasaport alımı gelmektedir. Başvuru için ilgili yere gidemeyecek kişiler adına bir yetkilendirme söz konusudur. Aynı zamanda 18 yaşından küçük olan çocukların seyahati de bu kapsamda, noter üzerinden alınan belge ile mümkündür.
Muvafakatname Pasaport
Muvafakatname pasaport işlemlerinde noterlerin kullanılması şarttır. Buraya gidişin hemen ardından kimin adına çıkarılacaksa ona göre formun doldurulması önem arz eder. Gerekli ücret ödenir. 18 yaşını doldurmamış olan çocuğun kimle yurtdışına çıkacağı netleşmiş olur. Bu sırada hem annenin hem de babanın burada hazır bulunması büyük önem arz eder.
Muvafakatname Örneği
Muvafakatname örneği kapsamında; kendisine yabancı ülke seyahati için vekil atanacak olan kişinin tüm bilgileri yer alır. Doğum yeri, doğum tarihi, yaşı, yakınlık derecesi, ilgili anne ve babanın çocuğu olduğunu gösteren verilere yer verilir. Aynı zamanda gerçekleştirilecek olan yurt dışı seyahatinin zamanı, tarihi, ne zaman sona ereceği ve bu sırada çocuk için kimin vekil olacağına da yer verilmektedir. Böylelikle noter üzerinden onaylı bir biçimde belge alınmış olur.
Muvafakatname İstemeyen Ülkeler
Muvafakatname istemeyen ülkeler söz konusu değildir. Gerek Schengen ülkeleri gerekse ABD ve Kanada’nın bu noktada ilgili evrakı talep etmiş olduğunu hemen hatırlatmak lazım. Buna göre hareket edilmelidir.
Muvafakatname E-Devlet
Muvafakatname E-Devlet üzerinden alınabilir. Ancak burada dikkat çeken temel nokta sadece adres bildirimleri için bunun yapılabileceğidir. Yabancı ülke seyahatlerinde ise kesinlikle notere gidilmesi şarttır. Bu sayede işlemleri tamamlamak mümkündür.
Yurtdışı Çıkış Muvafakatname Süresi
Muvafakatname bir kere alındıktan sonra yine sadece tek bir kereye mahsus olmak üzere kullanılabilir. Yani ilgili seyahat için geçerlidir. Başka bir yurtdışı çıkışında tercih edilmesi gibi bir durum hiçbir zaman yoktur.
Muvafakatname Çocuk Yurtdışı
Muvafakatname çocuk için alınan bir belgedir. Yabancı bir ülkeye gidecek, bunu geçici bir biçimde yapacak ve yaşı da henüz 18 olmamış olan bir çocuğun, yanında kimin bulunacağını, hangi şahsın ona vekil olarak atanmış olduğunu gösteren bir evraktır. Bu noktada işlemleri tamamlamak zorunluluktur. Çünkü vize isteyen ülkelerin aynı zamanda bu belgeyi de talep etmiş olduklarını görmekteyiz.
Noter Muvafakatname Ücreti
Noter Muvafakatname ücreti konusunda iki farklı ücretin olduğunu görmekteyiz. Bunun temel nedeni ise ilgili formun doldurulması sırasında kullanılan kelime sayısıdır. İşte bu yüzden en az 100 TL en çok ise 200 TL olarak karşımıza çıkar. Nakit bir biçimde ödenir. Bunun yanı sıra ilgili meblağı kredi kartı üzerinden de alan ve kabul eden noterler vardır.
Muvafakatname Örnekleri
Muvafakatname içerisinde üst kısımda çocuğun adı, soyadı, TC kimlik numarası, doğum tarihi yazılıdır. Aynı bilgilere bir alt kısımda da yer verilir. Daha sonra ise yukarıda bilgileri yazılı olan çocuğun ibaresiyle bir cümle başlar. Hangi ülkeye, hangi tarihlerde gideceği, bunun kimin gözetiminde ve vekilliğinde yapılacağı açık bir Türkçe ile ifade edilir. Bunun yanı sıra 18 yaşını doldurmamış olan çocuğun kalacağı yerde belirtilmektedir. Tüm bunların ardından en alt kısımda vekilin kimlik bilgileri de bulunur. Üzerinde kaşe ve imza vardır. Resmi bir evraktır. Bundan dolayı yanınızda yer alması her daim önem arz eder.
Muvafakatname Almanya
Muvafakatname Almanya tarafından TC vatandaşlarından istenir. Ancak esnetme söz konusudur. Eğer çocuğun babası vefat etmişse, babaya ulaşma gibi bir durum yoksa ya da babaya uygulanmış olan bir uzaklaştırma kararı varsa, bunun hazırlanmasına gerek kalmaz. Fakat bunun her zaman geçerli bir kriter olmadığını, son ve nihai kararın konsolosluk tarafından verilmiş olduğunu hiçbir zaman unutmamak lazım.
Muvafakatname 2 Belgesi

Yurtdışı seyahat programlarına dair muvafakatname önemli bir yere sahiptir. Nitekim Muvakatname 2 belgesi olmadan vize ile pasaport işlemlerine karşılık verilmez ve seyahati hayata geçirmek mümkün olmaz.

Muvakatname 2 belgesi nedir sorgulayanlara noter tasdikli bir izin belgesi olduğunu belirtmek gerek. Özellikle de aile – akraba ziyaretlerine dair seyahat edecek olan vatandaşlara dair değerlendirilir ve onaylı olan belgeler üzerine vize olumlu yönde sonuçlanır.

Bu onaya dair muvakatname 2 belgesi nerede alınır sıklıkla sorgulanıyor. Merak edenlere noterden alınması gerektiği belirtilir. Noter tarafından düzenlemelere geçilir ve onaylı izne karşı vize başvurularına geçmeniz beklenir.

Söz konusu muvakatname 1 olduğu zaman da yine noter işlemlerine başvurulması gerekir. Şöyle ki ebeveyn onayına dair bu belge şart koşulur. 18 yaşından küçük olanların ebeveyn onayını aldıktan sonra gezi programlarını hayata geçirmelerine izin verilir.

Muvakatname 1 belgesi için yetkili birim olan notere başvurulur ve düzenleme yapılır. Düzenleme ebeveyn eşliğinde gerçekleşir ve ıslak imzalara yer verilir. Prosedürlere uygun bir şekilde hazırlanan ve onaylanan belgeler vize ile pasaport işlemlerinde geçerli kabul edilir. Bunun üzerine başvuru merkezlerinden vize sonucunu öğrenmeniz esas alınır.

İsteyenler notere sunmak için muvakatname 2 belgesi örneği nasıl ele alabilir ve hazırlıklara geçebilir. Örnek niteliğinde olan belgelerde tüm kişisel bilgiler yerini almıştır. Bunun üzerine seyahat onayına özel beyanlar iletir ve onay verilir.

Noter Muvafakatname Ücreti

18 yaşından küçük olanların yurtdışı seyahatlerine dair izin belgelerini hazırlamaları istenir. Bunlar arasında muvafakatname başı çeker ve noter huzurunda alınır. Noter muvafakatname ücreti 100 – 200 TL aralığında tahsis edilir ve belgeniz düzenlenir.

Muvafakatname nedir sorgulayanlara öncelikle geçerli bir izin belgesi olduğunu belirtmek gerek. Belgenin noter huzurunda hazırlanması bunu kanıtlar nitelikte. Ardından ebeveyn onayı geçerli hale gelmekte ve yurtdışı seyahatlerine geçmenize izin verilmektedir.

Hem 1 hem de muvafakatname-2 belgesi olarak düzenlenen evraklarda ebeveyn onayı ele alınır. Bunun üzerine seçilen ülkelere turistik ya da eğitim gibi ayrı seyahat amacına uygun bir şekilde vizenin alınması mümkün hale gelir. Tüm vize türlerinde izin belgelerinin üzerinde durulur.

İlk defa izin belgesi çıkartacak olanlar muvafakatname örnekleri nasıl ele alarak müracaat edebilir. Örnekler elektronik ortamdan yaygın bir şekilde paylaşılsa da en doğrusu noter huzurunda belgeleri değerlendirmek olacaktır.

Noter muvafakatname ücreti 2023 yılına özel tarifeler ile paylaşılır ve 100 TL’den başlayan bedelin tahsis edilmesi gerekir. 100 – 200 TL aralığında yapılan ödeme ile belgenin alınması birkaç dakika sürecektir.

Bazı birimlerde muvafakatname belgeleri talep edilir ve E-devlet üzerinden alınmasında herhangi bir sakınca görülmez. Ancak söz konusu vize işlemleri olduğu zaman muvafakatname e-Devlet sistemi yerine notere başvurulması gerekir. Noter huzurunda hazırlanan ve onaylanan belgeler ile müracaat edilmesi istenir.

18 Yaş Altı muvafakatname nereden alınır?

18 yaş altı kişiler için muvafakatname noter huzurunda alınır.

18 yaşından küçükler tek başına yurt dışına çıkabilir mi?

18 yaşından küçükler tek başına yurtdışına çıkamaz. Yanlarında ebeveynlerin de bulunduğu evrak önemlidir.

Çocuklar için muvafakatname nasıl alınır?

Çocuklar için muvafakatname noter huzurunda ebeveynleri ile birlikte alınmalıdır.

4/5 - (4 votes)