Polonya Vizesi İçin Gerekli Evrak Listesi 2023

Polonya Vizesi İçin Gerekli Evrak Listesi 2022

Polonya Başkonsolosluğu’na yapılacak vize başvurusunda Polonya vizesi için gerekli evrak listesi 2023 – Visa Center yazımızda yer alan belgeleri tedarik etmeniz zorunludur. Belgeler titizlikle incelendiği için doğru ve eksiksiz olması son derece önemlidir.

Portekiz Aile Birleşimi

Aşağıda paylaştığımız detaylara dikkat ederek başvuru yaparsanız süreci sorunsuz olarak tamamlayabilirsiniz.

Firma olarak vize başvurularında hem destek hem de danışmanlık sağlıyoruz. Bireysel olarak başvuru sürecini takip etmekle zaman kaybetmek istemeyen Türk vatandaşları adına Polonya vize işlemlerini merkezimiz yürütüyor.

Aile ziyareti, turistik veya ticari amaçlı yurt dışı seyahatinizin sorunsuz başlaması için paylaştığımız notlardan yararlanabilirsiniz. Başvurunun nasıl yapılacağı, vize harcı, Polonya vizesinin kaç günde çıktığı gibi bilgiler başvuru sürecinde işinizi kolaylaştıracaktır.

Polonya Vizesi İçin Gerekli Evrak Listesi 2023

Polonya Vize Evrakları

Polonya vize evrakları, vize başvurusu sırasında yetkili kişilere verilen, başvuran kişilerin kişisel bilgilerini içeren evraklara verilen isimdir.  Başvurular Polonya Başkonsolosluğu’na yapılır ve bildirilen belgeler dikkatle incelenir. Verilen kişisel bilgilerin tutarlı olması ve doğru bilgiler içermesi vize başvurusunun olumlu sonuçlanması için çok önemlidir. 

Polonya vize başvurusunda bulunanlar seyahat amaçlarını belirledikten sonra alacakları vize türünde istenen evrakları tespit edebilirler. Başvuru merkezlerinde alınan randevulardan sonra randevu tarihinde bu evraklar eksiksiz olarak yetkililere teslim edilmelidir.

 

Polonya Vizesi Icin Gerekli Evrak Listesi

Polonya Vize Evrakları Herkesten İstenen Belgeler

Polonya vize evrakları, iki türde kategorize edilebilir. İlki her başvuru sahibinden istenen ortak belgelerdir, hangi vize türüne başvurulursa vurulsun yetkililer bu belgeleri talep ederler. İkinci tür belgeler seyahat amacına göre belirlenir.

Polonya vize başvurusu sırasında herkesten istenen ortak belgeler şunlardır:

 • Kimlik belgesi, başvuran kişinin kimlik bilgilerini içeren belgenin önlü arkalı fotokopisi başvuru merkezlerine verilmelidir.
 • Pasaportlar, geçerlik tarihinin bitişine 6 aydan fazla süre olan, son on yıl içinde düzenlenmiş, vizeler ve seyahat edilen ülkelerin kontrol noktalarında giriş çıkış işlemlerinin yapıldığı pasaport belgesi yetkililere verilmelidir. Eski pasaportlar da uygun bir biçimde kullanılan pasaporta eklenmelidir.
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, ikamet bilgilerinin, ebeveynlerin, eş ve çocukların bilgilerinin yer aldığı vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı Nüfus müdürlüklerinden veya e-devlet üzerinden temin edilebilir. Bu belgenin aslı başvuru merkezlerine teslim edilmelidir.
 • 2 adet Biyometrik Fotoğraf, son 6 ay içinde çekilen, 35-45 mm ölçülerinde, yüzü tam olarak gösteren, dijital işlemlere uğramamış biyometrik fotoğraflar belgelere eklenmelidir.
 • Ulaşım ve Konaklama Rezervasyonları, seyahat eden kişi adına düzenlenmiş ulaşım ve konaklama rezervasyonları belge halinde sunulmalıdır. Gidiş-dönüş tarihleri açıkça belirtilmeli, otel rezervasyonları belgelenmelidir. Aile ve arkadaş seyahati söz konusu ise ikametgah belirtildikten sonra ikametgah sahibinin bilgileri yetkililere teslim edilmelidir.
 • Sigorta poliçesi, seyahat tarihleri içerisinde geçerli olan en az 30.000 Euro bedelli sigorta poliçeleri belge olarak sunulmalıdır. Poliçe tüm Schengen bölgesi ülkelerinde geçerli olmalı ve poliçenin aslı bildirilmelidir.
 • Finansal bilgilerin belgeleri, Banka hesap hareketlerinin dokümanları, taşınmaz malların tapu fotokopileri, araç ruhsatları yetkililere incelenmek üzere teslim edilmelidir.
 • 18 yaşından küçükler için muvafakatname, küçük yaştaki çocuklar için ebeveynlerinin imzası bulunan noter onaylı belgeler yetkililere sunulmalıdır.

Herkes tarafından verilmesi gereken bu belgelere ek olarak başvuru merkezindeki yetkililer seyahat amacına göre verilen vize türlerinin her biri için yeni belgeler talep edebilirler.

Polonya Vize Evrakları Turistik Vize Alanlardan İstenen Belgeler

Polonya vizesi için başvuran kişilerin özelliklerine göre turistik vize amaçlı başvuru yapanlardan ek belgeler talep edilir. Başvuru yapan kişiler Polonya Vize Evrakları hazırlarken son derece titiz davranmalı, belgelerini eksiksiz olarak başvuru merkezlerine teslim etmelidir.

Turistik Vize için başvuran kişiler kendi durumlarına göre şu belgeleri ortak belgelere ek olarak hazırlamalıdır:

 • İşyeri sahibi ve çalışanlar, İşyeri sahipleri şirket ticaret odası kaydı, ticaret sicil gazetesi ve vergi levhalarını hazırlamalıdır. Son 6 ayda alınmış ticari faaliyet belgesi ve imza sirküleri belgelere eklenmelidir. SGK hizmet tescil döküm belgesi de yetkililere verilmelidir. Çalışanlar işyeri sahibinin izin belgesini eklemeli, kendi SGK belgelerini vermelidirler. Maaş bordroları son 3 aydaki hareketleri içermelidir. Tüm belgeler kaşeli, ıslak imzalı ve şirket antetli olmalıdır.
 • Devlet Memurları, çalışma belgelerini ve seyahat tarihleri arasında izinli olduklarını gösteren belgeleri temin etmelidir. Resmi kimlik belgeleri önlü arkalı fotokopi olarak sunulmalıdır, maaş bordroları yetkili kişilerle onaylı olarak son üç ayın bilgilerini içermelidir.
 • Çiftçiler, Ziraat odası tarafından onaylı çiftçi belgelerini sunmalıdır.
 • Öğrenciler, öğrenci kimlik belgelerini ve öğrenci işlerinden alacakları belgede kişisel bilgilerini içeren onaylı transkriptlerini yetkililere sunmalıdır. Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağı belgelenmeli, sponsor bilgileri açıkça yazılmalıdır. Banka hesaplarındaki son üç aydaki hareketler belgelenmelidir. Orijinal belgeler onaylı olmak zorundadır, belgenin orjinali istenir.
 • Ev hanımları, finansal bilgilerini açıkça belirtmelidir, taşınmazlarının fotokopileri sunulmalıdır. Seyahat masrafları bir sponsor tarafından karşılanıyorsa bu sponsorun kişisel ve finansal bilgileri verilmelidir.

 

Polonya Ticari Vizeler İçin İstenen Belgeler

Polonya’ya ticari seyahatte bulunan kişiler herkes için istenen belgelere ek olarak seyahat amaçlarına uygun ek belgeleri yetkililere iletmek zorundadır. Ticari Vize almak isteyenler şu belgeleri başvuru merkezlerine verirler:

 • Firmaya gönderilen davet mektubu ve yazışma belgeleri, imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • Bir fuara katılım söz konusu ise fuar giriş kartı veya katılıma ilişkin bilgileri gösteren belgeler
 • İşveren mektubu ve izin onayı, imzalanmış, kaşelenmiş ve şirket antetli kağıdında düzenlenmiş olmalıdır, ayrıca İngilizce yazılmalıdır.
 • SGK işe giriş belgesi, hizmet dökümü ve maaş bordrolarının son 3 aydaki hareketleri
 • Vergi levhası ve imza sirküleri
 • Ticaret faaliyetini gösteren belgeler, ticari sicil gazetesi, son 6 aya ait olmalıdır
 • Çiftçiler ziraat odasından alınmış çiftçi belgelerini diğer belgelere eklemelidirler

Polonya Vize Evrakları Aile Ziyareti Belgeleri

Polonya Vize Evrakları arasında herkes için istenen belgelere ek olarak Aile ziyareti için ülkeye gidenlerden  seyahat amaçlarını gösteren belgeler istenir. Aile ve Akraba ziyareti için alınan vize türünde istenen belgeler şunlardır:

 • Son üç yılda alınan Schengen vizesi
 • Polonya belediyelerinden alınan resmi davet mektubu
 • Davet eden kişinin yazdığı davet mektubu
 • Davet eden kişinin pasaport fotokopisi
 • Davet eden kişiyle akrabalık ilişkisini gösteren nüfus kayıt örneği
 • Seyahat masraflarının karşılanma yöntemini gösteren belgeler
 • Seyahat eden kişinin banka hesap hareketlerinin dokümanı
 • Öğrenci ve işsiz seyahat edenler için sponsorların finansman bilgilerini gösteren belgeler

Diğer Vize Türlerinde İstenen Ek Belgeler

Polonya seyahatinin amaçlarına göre belirlenen diğer vize türleri arasında kültürel ve spor faaliyet vizesi, Eğitim vizesi ve şoför vizesi de bulunmaktadır. Herkes için istenen ortak belgelere ek olarak bu vize türleri için başvuran kişilerden şu ek belgeler istenir:

 • Kültürel ve spor faaliyet vizesi için başvuranlar Polonya’daki organizasyondan, kurumdan ve spor kulübünden düzenlenmiş resmi davet belgesini sunmalıdır. Kişiler şirket sahibi, şirket çalışanı, öğrenci, çiftçi ise yukarıda bu kategoriler için sıralanan belgeleri de sağlamalıdır. Çalışılan şirket bilgileri, ticari sicil gazeteleri, vergi levhaları, imza sirküleri, SGK dokümanları, banka hesap hareketleri, izin belgeleri, öğrenci belgeleri, çiftçi belgeleri ve seyahat harcamalarının nasıl yapılacağını gösteren belgeler bunlar arasındadır.
 • Eğitim vizesi için başvuranlar Polonya’daki eğitim kurumundan, organizasyondan ya da diğer kurumlardan gelen resmi davet mektubunu belgelerine eklemelidirler. Öğrenciler için kendi eğitim kurumlarından elde edecekleri öğrenci belgeleri de başvuruya eklenmelidir. Şirket sahipleri, çalışanları, ev hanımları ve çiftçiler yukarıda belirtilen belgelere sahip olmalıdır. Çalışılan şirket bilgileri, ticari sicil gazeteleri, vergi levhaları, imza sirküleri, SGK dokümanları, banka hesap hareketleri, izin belgeleri, öğrenci belgeleri, çiftçi belgeleri ve seyahat harcamalarının nasıl yapılacağını gösteren belgeler bunlar arasındadır.
 • Şoför vizesi için başvuranlar, taşıt kayıt numarasına düzenlenmiş izin belgesini, Türkiye’deki şirketten şoför listesini, şirketle olan yazışmaların kaydını, vize başvurana ait SGK dokümanlarını, sürücü ehliyetlerini, nakliyeler için CMR belgelerini, Schengen ülkelerine giriş çıkış tarihlerini ve kalış günlerinin tarihlerini bildirmelidir.

Polonya Vize Ücreti

Polonya vize ücreti, vize başvurusu yapan kişilerin ödedikleri harç bedeli, başvuru merkezi ücreti ve hizmet bedelinden oluşan bir ödemedir. 2023 yılı şubat ayında Polonya vize ücretleri güncellenmiştir, vize başvurusu yapacakların güncel bilgileri öğrenmeleri ayıracakları başvuru bütçesi için önemlidir.

Bu yazıda güncel vize ücretlerine ulaşabilir, ödemelerinizi yaptıktan sonra gerekli evrakları başvuru merkezine vererek vize başvuru sürecinizi başlatabilirsiniz. Vize başvurularının olumlu ya da olumsuz sonuçlanması vereceğiniz bilgilerin eksiksiz ve hatasız olmasına bağlıdır, başvuru olumsuz sonuçlanırsa başvuru ücretlerini geri alamazsınız.

Polonya Vize Ücretleri 2023

Polonya vize ücretleri dönem dönem güncellenmektedir, bu yüzden başvuru sahiplerinin başvuru ücretlerini bilmeleri çok önemlidir. Vize ücretleri sadece harç ücretinden oluşmaz, başvuru merkezi ücretleri ve hizmet bedellerini de kapsar. Bunun için tahmini bir vize ücret bütçesi oluşturmak için bedellerin tam olarak bilinmesi gerekir.

Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olan vize ücretleri şu şekildedir:

 • Polonya Turistik Vizesi

80 Euro Vize Harç Bedeli              30 Euro Başvuru Merkezi Ücreti                               40 Euro Hizmet Bedeli

 • Polonya Ticari Vizesi

80 Euro Vize Harç Bedeli              30 Euro Başvuru Merkezi Ücreti                               40 Euro Hizmet Bedeli

 • Polonya Transit Vizesi

80 Euro Vize Harç Bedeli              30 Euro Başvuru Merkezi Ücreti                               40 Euro Hizmet Bedeli

 • Polonya Aile-Arkadaş Ziyaret Vizesi

80 Euro Vize Harç Bedeli              30 Euro Başvuru Merkezi Ücreti                               40 Euro Hizmet Bedeli

 • Polonya Öğrenci Vizesi

80 Euro Vize Harç Bedeli              30 Euro Başvuru Merkezi Ücreti                               40 Euro Hizmet Bedeli

 • Polonya Şoför Vizesi

80 Euro Vize Harç Bedeli              30 Euro Başvuru Merkezi Ücreti                               40 Euro Hizmet Bedeli

 • Polonya Çalışma Vizesi

160 avro

Polonya vize başvurularında 0-6 yaş grubundaki çocuklar için herhangi bir vize ücreti ödenmez. Başvuru merkezine 30 Euro ödenirken koordinasyon bedeli 26 Euro’dur. Kargo ve kurye bedeli 10 Euro tutarındadır, hizmet bedelleri 40 Euro olarak hesaplanmalıdır.  VIP hizmeti almak istiyorsanız ödeyeceğiniz bedel 75 Euro olarak belirlenmiştir.

Ayrıca vize başvurularında kesinlikle istenen sağlık sigortaları da vize başvuru merkezlerinde yapılmaktadır. Sağlık sigortaları en az 30.000 Euro bedelli olmalıdır, seyahatin amacına ve süresine göre bu bedel artabilir.

Kısa süreli Schengen vize türleri (Turistik, Aile Ziyareti, Ticari, Eğitim) ile uzun süreli Schengen vize türleri arasında ücret farkı bulunmaktadır. Erasmus için Polonya’ya gidecek öğrenciler ve üniversite eğitimini bu ülkede tamamlamak isteyenler bu noktaya dikkat etmelidir.

Vize Başvuruları Nasıl Yapılır?

Polonya vize ücreti ödemeden önce vize başvuru süreci hakkında tam bir bilgi almak gerekir. Vize alacak kişiler online olarak başvuru formunu doldurduktan sonra, İngilizce olarak hazırlanan vize başvuru dilekçesini yetkililere vermek zorundadır. Randevu alınan tarihte başvuru merkezine gidecek başvuru sahibi başvuracağı vize türüne göre istenen evrakları tamamlamış olmalıdır. Vize harç bedelini, merkez ücretini ve hizmet bedelini ödeyen kişilerin başvuru işlemleri gündeme alınır. Schengen bölgesi ülkelerinin pasaportuna sahip kişiler Polonya’ya girmek için vize ödemezken, Schengen bölgesi vizesine daha önce sahip olan kişiler de Polonya’ya seyahat edebilir.

Polonya Vize Ücreti Ödenen Vize Türleri

Polonya’ya seyahat edecek kişiler seyahat amaçlarına uygun vize türüne başvuruda bulunmalıdır. Bu vize türleri şunlardır:

 • Turistik Polonya Vizesi
 • Ticari Polonya Vizesi
 • Eğitim Polonya Vizesi
 • Aile ve Arkadaş Seyahat Vizesi
 • Polonya Transit Seyahat Vizesi
 • Polonya Şoför Vizesi
 • Çalışma Polonya Vizesi

Vize başvurusunda bulunanlar başvurdukları vize türüne göre Polonya vize ücreti öderler. Vize ücretleri ödemeden önce seyahat amaçlarını belirleyen kişilerin vize türüne göre başvuru merkezince istenen belgeleri hazırlamaları faydalı olacaktır.

Polonya Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Polonya vizesi kaç günde çıkar? sorusu Polonya vizesi almak isteyen kişilerin en çok merak ettikleri konudur. Başvuru dilekçesini ve vize türüne göre istenen belgeleri tamamlayan kişiler vize başvuru merkezlerine randevu alarak vize alma işlemlerini başlatır, bundan sonra yetkililer istenilen belgeleri inceleyerek vize başvurusunu sonuca bağlarlar.

Kısa Süreli Başvuruların Sonuçlanma Süresi

Polonya vizesi almadan önce seyahat amacı ve ülkede kalınacak süre belirlenmeli, buna göre vize türlerine başvurulmalıdır. Polonya vize türleri temelde iki kısma ayrılır:

1-Kısa süreli vizeler

2-Uzun süreli vizeler

Kısa süreli Polonya seyahatleri için C tipi Schengen vizesi verilir.  Gerekli belgeleri tamamlayan kişiler, bu başvuruyu yaptıktan yaklaşık 15 gün sonra vize başvuruları sonuçlandırılır. Bu süre başvuru merkezindeki iş yoğunluğuna göre değişebilir, daha erken veya daha geç olabilir. Gecikmeleri hesap ederek seyahatten en az 1 ay önce vize başvuru süreci başlatılmalıdır.

Polonya Vizesi Kaç Günde Çıkar? Uzun Süreli Vizeler

Uzun süreli vizelerde başvuru sonuçlarının bildirilmesi 15 iş günü ile 90 iş günü arasındadır. Uzun süreli vizeler çalışma izni, öğrenci değişim programları için verilen vizeler, yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmak isteyenlere verilen vize türüdür. Eksik ve hatalı bilgiler verdiğinizde başvurunuzun sonuçlanma süresi uzayabilir. Bu yüzden vize türüne göre verilen belgelerin titizlikle gözden geçirilmesi gerekir.

Polonya Vizesi Sık Sorulan Sorular

Polonya Vize Ücreti Ne Kadar?

Polonya’ya seyahat etmeyi planlıyorsanız Polonya vizesine başvuru yapmalısınız. Vize ücreti 80 £uro olan işlem ücretini vize başvuru sırasında ödemeniz gerekmektedir.

Polonya Konsolosluğuna Vize Başvurusu Yapılabilir Mi?

Evet. Polonya’ya seyahat etmek istiyorsanız Polonya Konsolosluğuna giderek vize başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Konsolosluk yetkilileri ülkeye seyahat amacınıza uygun vize türüne başvurunuzu sağlarken sizden ek belgeler isteyebilir.

Polonya Vize Başvuru Formu Nedir?

Polonya vizesi için ilk olarak vize başvuru formu doldurulmalıdır. Bu formda seyahat amacınıza yönelik çeşitli sorular bulunmaktadır.

Polonya Vizesi Nasıl Alınır?

Öncelikle ülkeye seyahat amacınızı belirlemelisiniz. Örneğin; eğitim için gidecek kişilerin öğrenci vizesi için başvuru yapması gerekmektedir.

Polonya Turist Vizesi Nedir?

Polonya’ya turizm amaçlı seyahat edecek kişilerin başvuru yapması gereken vize türüdür. Polonya’ya seyahat acenteleri veya bireysel olarak seyahat edebilirsiniz.

Polonya Vize Ücreti Ne Kadar?

Polonya’ya seyahat etmeyi planlıyorsanız Polonya vizesine başvuru yapmalısınız. Vize ücreti 80 £uro olan işlem ücretini vize başvuru sırasında ödemeniz gerekmektedir. Polonya vizesi aynı zamanda Schengen vizesi olarak da tanımlanır. Bazı durumlardan dolayı vize başvurunuzun reddedilmesi durumunda ücret iadesi sağlanmaz. Schengen vizesi 2020 yılında 60 £uro’dan 80 £uro’ya yükselmiştir.

Polonya Konsolosluğuna Vize Başvurusu Yapılabilir Mi?

Evet. Polonya’ya seyahat etmek istiyorsanız Polonya Konsolosluğuna giderek vize başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Konsolosluk yetkilileri ülkeye seyahat amacınıza uygun vize türüne başvurunuzu sağlarken sizden ek belgeler isteyebilir. Aynı zamanda vize başvurusunda sunmanız gereken vize başvuru belgeleri hakkında bilmediğiniz bir konu olur ise Polonya Konsolosluğu yetkililerine sorarak öğrenebilirsiniz. Vize başvurusunda belgeleri istenilen gibi sunmalısınız.

Polonya Vize Başvuru Formu Nedir?

Polonya vizesi için ilk olarak vize başvuru formu doldurulmalıdır. Bu formda seyahat amacınıza yönelik çeşitli sorular bulunmaktadır. Ülkeye giriş-çıkış hakkında tüm bilgileri detaylı bir şekilde anlatmalısınız. Aynı zamanda seyahatiniz boyunca mali kaynaklarınızı nereden sağlayacağınızı da belirtmelisiniz. Polonya vizesinde yetkili kişiler ülkede nerede kalacağınızın bilgisini öğrenmek ister. Bunun için otel rezervasyon kanıtı vs. nerede kalacağınızı belirtmelisiniz.

Polonya Turist Vizesi Nedir?

Polonya’ya turizm amaçlı seyahat edecek kişilerin başvuru yapması gereken vize türüdür. Polonya’ya seyahat acenteleri veya bireysel olarak seyahat edebilirsiniz. Her iki seyahat çeşidinde de Polonya vizesine ihtiyacınız olacaktır. Bu duruma göre seyahat amacınıza uygun vize başvuru belgelerini sunmanız gerekmektedir. Vize başvurunuzu konsolosluğa ya da vize merkezlerine yapabilirsiniz.

Polonya Vizesi Nasıl Alınır?

Öncelikle ülkeye seyahat amacınızı belirlemelisiniz. Örneğin; eğitim için gidecek kişilerin öğrenci vizesi için başvuru yapması gerekmektedir. Bunun gibi seyahat amacınıza uygun olacak belgeler sunmanız gerekmektedir. Polonya vizesini almak için Schengen koşullarını sağlıyor olmalısınız. Çünkü Polonya Schengen bölgesinde bulunmaktadır. Vize başvurunuzu konsolosluğa ya da vize merkezlerine kolaylıkla yapabilirsiniz.

Polonya Vize Danışmanlık Nedir?

Polonya vizesi için danışmanlık hizmeti veren vize merkezlerini tercih edebilirsiniz. Vize için alacağınız danışmanlık hizmetinde vize merkezi yetkilileri başvuru süreci hakkında ve gerekli belgeler hakkında sizleri detaylı bilgilendirecektir. Polonya vizesi için başvuru yaptığınız vize merkezinde danışmanlık hizmeti alacaksınız. Bunun için vize merkezine ekstra ücret ödemeniz gerekmektedir. Bu ücret her yıl değişiklik gösteriyor. Dolayısı ile hem vize için hem de vize merkezine hizmet bedeli olarak ücret ödemeniz gerekecektir.

Polonya’ya Gitmek İçin Ne Yapılmalı?

Polonya’ya seyahat etmek ve ilginç, tarihi ve turistik mekanları görmek istiyorsanız Polonya vizesine biran başvuru yaparak ülkeye seyahatinizi gerçekleştirebilirsiniz. Polonya vizesi için konsolosluğa veya vize merkezlerine rahatlıkla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Vize başvurusunda ülkeye seyahat amacınıza uygun vize türüne başvuru yapmalısınız. Aynı zamanda seyahat amacınıza uygun belgeler sunmalısınız. Vize merkezinde ya da konsolosluğunda alacağınız hizmette ek belge sunmanız talep edilebilir. Bu ek belgeler vizenizi destekleyecek niteliktedir.

 Polonya’ya Gitmek İçin Neler Gerekli?

Polonya’ya seyahat etmek isteyen kişiler vize başvurusu sırasında bazı belgeler sunmalıdır. Polonya vizesi için gerekli belgeler;

·         Vize başvuru formu,

·         Nüfus cüzdanı fotokopisi,

·         2 adet renkli vesikalık fotoğraf (3,5×4,5 cm),

·         10 yıldan eski olmayan pasaport (en az 2 boş sayfası olmalı),

·         Seyahat Sağlık Sigortası,

·         Mali durumunuzun kanıtı,

·         Polonya topraklarında kalış amacınızı belirten belgeler,

·         Vize ücretinin ödenmesi kanıtı,

·         Konaklama belgesi (otel rezervasyonu, davetiye vb.),

Polonya Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Belgeler

Polonya’ya olan seyahatler konusunda vize uygulamaları hakkında merak edilen pek çok soru bulunmaktadır. Bunlardan ilki Polonya’ya vize kalktı mı sorusu ile başlamaktadır. Polonya Schengen ülkeleri arasında yer aldığı için bu ülkeye yapacağınız kısa ya da uzun süreli geziler için mutlaka Polonya Schengen vizesi almanız gerekmektedir.

Polonya D tipi öğrenci vizesi ise merak edilen diğer konulardandır. Ülkede uzun süreli eğitim programlarından birine kayıt olan öğrenciler, bu vize türü için başvuruda bulunmak durumundadırlar. Bu vize sayesinde ülke sınırları içerisinde 90 günden fazla kalınabilmektedir.

Peki, Polonya öğrenci vizesi için gerekli belgeler nelerdir?

 • Pasaport
 • Nüfus kağıdı fotokopisi
 • Tam vukuatlı nüfusa kayıt örneği
 • Sabıka kaydı
 • Sponsor olan kişinin banka hesap dökümleri
 • Sponsor olan kişinin güncel maaş bilgileri
 • Polonya Konsolosluğu’na yazılmış ve seyahat amacını açıklayan dilekçe örneği
 • Polonya vize başvuru formu

Polonya öğrenci vizesi evrakları neler merak edenler daha güncel bilgiler almak için bizlerle iletişime geçebilirler.

Polonya D tipi vize için gerekli evraklar ile öğrenci vizesi için gerekli olan evraklar hemen hemen aynıdır diyebiliriz. Ancak D tipi kategorisinde yer alan vize türleri farklılık gösterdiği için evrak listesinde de değişkenlikler olacaktır.

Polonya öğrenci vizesi kaç günde çıkar sorusunun yanıtı için ise 5 ila 10 gün içerisinde vize sonuçlarının açıklandığını söyleyebiliriz.

Polonya vizesi alınabiliyor mu?
Evet, normal pasaporta sahip olan kişiler vize almalıdır.
Polonya vizesi için bankada ne kadar para olmalı?
5 gün konaklamak isteyen bir kişinin banka hesabında en az 4 ila 5 bin TL arasında parası olması gerekmektedir.
Polonya vizesi için nereye başvurulur?
Vizeye başvuru yapmak isteyen kişiler konsolosluklar ve elçilikler tarafından yetkilendirilen firmalara başvurmalıdır.
Oyla! post