Yunanistan 150x100, Vize Randevu ve Vize Başvuru Merkezi - Visa CENTER
Yunanistan Aile Birleşimi

Yunanistan Aile Birleşimi Vizesi

Her vize başvuru işleminde gerçekleştirildiği gibi Yunanistan aile birleşimi vizesi için de belirli prosedürler ve evrak hazırlığı gibi noktalar bulunmaktadır. Örneğin, bir Yunanistan vatandaşı ile evlenmek isteyen bir Türk vatandaşı için çok önemli şekilde izlenmesi gereken bazı prosedürler yer almaktadır.

Yunanistan aile birleşimi için hiç bir evrak eksik olmamalı ve hepsi doğru bir şekilde hazırlanmalıdır. Çünkü evraklarda yer alan tüm bilgilerin doğru olması mutlaka önemlidir. Konsolosluk tüm evrakları detaylı bir şekilde inceler ve aile birleşimi için özellikle Yunanca çevirili şekilde evraklar talep eder.

Yunanistan aile birleşimi için gereken evraklar arasında;

  • 3 adet biometrik fotoğraf,
  • 8 yıldan eski olmayan ve en az 1 yıl daha geçerli pasaport,
  • Yunanca doldurulmuş ve imzalanmış şekilde başvuru formu,
  • Uluslararası geçerli evlenme belgesi,
  • Nüfus kayıt belgesi,
  • Çalışan kişiler için sigorta belgeleri, esnaf sicil belgeleri veya ticaret sicil belgeleri,
  • Başvuran kişinin sağlık raporları,
  • Başvuran kişinin üniversite gibi kurumlardan alınan eğitim belgeleri bulunmaktadır.

Başvuru gerçekleştirecek kişi bu belgeleri hazırladıktan sonra Yunanistan makamları tarafından bu belgelerin apostil mührü ile onaylanması gerekir. Özellikle hazırlanan Türk evrakları resmi değil ise Türk noterleri tarafından onay verilir ve apostil mührü vurulur.

Apostil, Yunanistan aile birleşimi için Yunanistan yetkililerinin evrakları kabul etmesi açısından mutlaka kullanılması gereken bir mühürdür. Sunulacak her evrak mutlaka apostil mührü ile hazırlanmış ve tercüme edilmiş olmalıdır. Eğitim belgeleri, medeni durumu gösteren belgeler, evlilik cüzdanları, evlenme ehliyeti, vekaletname, muvafakatname, dil sertifikaları gibi birçok belge üzerinde apostil mührü bulunmalıdır.

Bu mühür üzerinde evrakın hangi ülkede hazırlandığı, imzalayan kişinin adı-mevkisi, onaylayan kurum, belgenin nereden alındığı, tarihi, numarası ve belgeyi hazırlayan kişinin imza ile mührünü içerir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Yunanistan’da evlilik gerçekleştirdikleri takdirde aile birleşimi vizesi talep edebilir. Bu konuda evlilik Yunanistan’daki Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları üzerinde sağlanabilir. Nikah, konsolosluk binası içerisinde kıyılır ve başvurular konsolosluğa şahsen yapılır. Gerekli belgeler teslim edilerek evlilik sağlanır. Türkiye’den alınan belgelerin yine mutlaka Türkiye valiliklerinden temin edilmesi sırasında apostil kaşesi bulunması gerekmektedir.

yunanistan aile birlesimi oturum 1