Slovenya Vizesi İçin Gerekli Evrak Listesi 2023

Slovenya Vizesi İçin Gerekli Evrak Listesi 2022

Slovenya vizesi için gerekli evrak listesi 2023 – visa center aracılığıyla bu ülkeye giriş yapmadan önce hazırlanması ve iletilmesi gereken evrakları listeleyebilirsiniz. Bununla birlikte evrak listesinde de belirtileceği üzere vize alımı öncesinde pasaport çıkartılması zorunludur. Pasaport ile ilgili işlemleri tamamladıktan sonra vize için başvuru alınabiliyor.

Soloman Adaları Konsolosluğu

Slovenya vizesi için gereken evraklar gidiş amacı ve kişinin mesleki durumuna göre farklılık gösteriyor. Ayrıca bu vizenin sonuçlanması da diğer vizelerden farklı olarak gidiş tarihinden yaklaşık 2 gün önce sonuçlanabiliyor. Bu anlamda vize için başvuracakların tüm evrakları eksiksiz tamamlamaları olası bir olumsuz durumun da önüne geçecektir.

Slovenya Vize Evrakları

Slovenya’ya yapılmak istenen seyahat bakımından vize almak zorunludur. Vize başvurusu esnasında istenen Slovenya vize evrak listesini standart evraklar ve mesleki evraklar olarak iki ayrı grupta toplamak mümkündür. Vize başvurusu sırasında hazırlanması gereken Slovenya vize evraklarından standart evraklar kısaca şu şekildedir:

Slovenya Vizesi İçin Gerekli Evrak Listesi 2023
Slovenya Vizesi Icin Gerekli Evrak Listesi
 • Kimlik Fotokopisi,
 • Pasaport,
 • 2 Adet Fotoğraf,
 • Slovenya Vize Başvuru Formu,
 • Ulaşım ve Konaklamaya İlişkin Biletler – Rezervasyonlar,
 • Seyahat Sağlık Sigortası,
 • Davetiye
 • Finansal Duruma İlişkin Belgeler’dir.

Vize başvurusu sırasında hazırlanması gereken Slovenya vize evraklarından standart evraklar dışında mesleki evraklar da bulunmaktadır. İşveren, işçi, çalışan, serbest meslek grubu, çiftçi, devlet memuru, şoför gibi çeşitli meslek gruplarına ilişkin olarak vize türüne göre temin edilmesi gereken evraklar bulunmaktadır. Bunlara ilişkin olarak Slovenya vize evraklarına dair detaylı açıklamalar kısmında ayrıntılı bilgi verilecektir.

 • Kimlik Fotokopisi

Slovenya vize evrakları içerisinde standart evraklar arasında kimlik fotokopisi de yer almaktadır. Kimlik fotokopisinin arka ve ön olmak üzere her iki tarafının da fotokopisinin çekilmiş olması gerekmektedir.

 • Pasaport,

Slovenya vize evrakları bakımından pasaport da aranan evraklar arasındadır. Turistik vize türü adına başvuru yapılacak olan evraklara eklenecek olan pasaportun 10 yıldan eski olmaması gerekmektedir. Pasaportun 10 yıldan eski olması durumunda yenilenmesine ihtiyaç vardır. Kişinin pasaportunun Slovenya için alınan vizenin bitiminden itibaren en az 3 ay süreyle daha geçerli olması şartı da aranmaktadır. Ayrıca Slovenya vize başvurusu için teslim edilecek evraklar arasında bulunan pasaporta, vizenin işlenebilmesi için en az 2 sayfa boş bölümün olması da gerekmektedir. Ek olarak, varsa eski pasaportun ve hâlihazırda kullanılan pasaportun vize işlenmiş olan sayfalarının fotokopisinin de vize başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

 • 2 Adet Fotoğraf

Slovenya vize başvuruları için gerekli olan evraklar arasında 2 adet fotoğraf da bulunmalıdır. Fotoğrafların arka fonunun beyaz olması ve biyometrik nitelikte olması gerekmektedir. Ek olarak ilgili fotoğrafların güncel olması yani genel olarak son 3 ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.

 • Slovenya Vize Başvuru Formu

Her vize başvurusunda olduğu gibi Slovenya vize başvurusu için de vize başvuru formu, gerekli evraklar arasındadır. Slovenya, bir Schengen ülkesidir. Dolayısıyla doldurulması gerekli olan vize başvuru formunun da Schengen vize başvuru formu olması gerekmektedir. Vize başvuru formunun doldurulması sırasında belirtilen yerlerin en doğru şekilde ve eksiksiz olarak doldurulmasına dikkat edilmelidir.

Schengen vize başvuru formu bölümlerden oluşmaktadır. Örnek vermek gerekirse formun 21. bölümünde seyahat maksadı, 22. bölümde ise seyahat edilmesi planlanan diğer Schengen ülkelerine dair bilgiler istenmektedir. Vize başvuru formunun 23. Bölümünde ise ilk giriş yapılacak olan Schengen ülkesi sorulmaktadır. Formun eksiksiz biçimde doldurulmasının ardından 37. bölümde, formun en sonunda imza alanına imza atılması gerekmektedir. Vize başvurusu yapan kişinin reşit olmaması durumunda, imzanın anne – baba ya da yasal temsilci tarafından atılması gerekmektedir.

 • Ulaşım ve Konaklamaya İlişkin Biletler – Rezervasyonlar

Slovenya’ya yapılmak istenen seyahate ilişkin olarak ulaşım ve konaklamaya ilişkin biletlerin alınmış olması, rezervasyonların yapılmış olması gerekmektedir. Söz konusu rezervasyon ve gidiş geliş biletleri, bütün seyahati kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Ulaşım tarihleri ile konaklamaya ilişkin rezervasyon tarihlerinin birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Slovenya dışında başkaca Schengen ülkesine yolculuk planlanıyorsa, ara geçişlerin detaylı şekilde anlatıldığı bir dilekçe yazılmalıdır. Söz konusu dilekçede hangi Schengen ülkesine hangi tarihler arasında geçiş yapılacağı belirtilmelidir. Ara geçişler için kullanılacak olan ulaşım ve konaklama dokümanlarına da ayrıntılı şekilde yer verilmelidir.

 • Seyahat Sağlık Sigortası

Tüm seyahati kapsayacak şekilde bir seyahat sağlık sigortası yaptırılması gerekmektedir. Söz konusu seyahat sağlık sigortasının Schengen ülkelerinde geçerli olduğundan ve en az 30 bin Euro teminat içerdiğinden emin olunmalıdır.

 • Davetiye

Aile – arkadaş – akraba ziyaretleri bakımından sıklıkla rastlanan uygulamalardan biri davetiyedir. Slovenya’dan gönderilmiş olan davetiyenin de Slovenya vize evrakları arasına eklenmesi gerekmektedir.

 • Finansal Duruma İlişkin Belgeler

Kişinin finansal durumunun yeterli seviyede olduğunu gösteren belgeler ile banka hesaplarına ilişkin son 3 aylık dökümü içeren belgelerdir.

Mesleki Evraklara İlişkin ayrıntılı bilgiler şu şekildedir:

 • Öğrenciler:

Öğrenciler bakımından öğrenim görülen okuldan alınan onaylı örenci belgesinin, vize başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

 • Devlet Memurları:

Devlet memurları bakımından çalışılmakta olan kurumdan imza ve kaşe bulunan yazı ile beraber maaş bordrosunun ibraz edilmesi gerekmektedir.

 • Çiftçiler:

Çiftçiler bakımından çiftçilik belgesinin, bağlı olduğu ziraat odasından alınan oda kaydının, varsa araç ve havyan bilgilerine ilişkin belgelerin sunulması gerekmektedir.

 • İşverenler:

İşverenler bakımından şirket evraklarının, 4B hizmet dökümünün, vize talep dilekçesinin ve ek gelir bilgilerinin dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

 • Geliri Olmayan Kişiler:

Geliri olmayan kişiler bakımından, sponsor olan kişinin çalışma ve gelirine ilişkin evrakların, banka dokümanları ve ek gelir bilgilerinin sunulması gerekmektedir.

 • Emekliler:

Emekliler bakımından emekli maaşının işlem gördüğü bankadan alınan onaylı belgenin ya da emeklilik belgesinin sunulması gerekmektedir.

Slovenya Vize Ücreti

Slovenya vize ücreti, vize başvurusu sırasında tahsil edilmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki, vize başvurusunun geri çekilmesi ya da süreç sonunda reddedilmesi durumunda vize ücreti iade edilmemektedir. 2023 yılına ilişkin olarak Slovenya vize ücreti miktarları şu şekildedir:

 • Turistik Vize: 80 Euro
 • Ticari Vize: 80 Euro
 • Aile – Arkadaş Ziyareti Vizesi: 80 Euro
 • Tır Şoförü Vizesi: 80 Euro
 • Eğitim maksadıyla ziyaret düşünen öğrenciler, yüksek lisans öğrencileri, doktora öğrencileri ve onlara eşlik etmekte olan öğretmenleri ( 25 yaşına kadar ) : Ücretsiz
 • Kültürel – Bilimsel Araştırma – Spor – Konferans Etkinlikleri: 80 Euro
 • Eşi AET ya da AB aile üyesi olup Slovenya’da oturumunun olması durumunda: Ücretsiz
 • Bilimsel Araştırma Yapmak Maksatlı AB’de Ziyaretlerde Bulunan Üçüncü Ülkelerden Araştırmacılar: Ücretsiz
 • Avrupa Birliği Vize Kolaylaştırma Anlaşmaları gereğince; Ermenistan, Arnavutluk, BIH, Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Karadağ, Moldova, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Ukrayna ve Rusya vatandaşları: 35 Euro
 • Diğer Üçüncü Ülke Vatandaşları: 80 Euro
 • 0 – 6 Yaş Arası Küçük Çocuklar: Ücretsiz
 • 6 – 12 Yaş Arasındaki Çocuklar: 40 Euro
 • Kar amacı gütmeyen kuruluşlarca düzenlenen konferans, seminer, spor, kültürel ya da eğitimsel faaliyetlere katılan kar amacı gütmeyen kuruluşların 25 yaş ve altındaki, temsilcileri: Ücretsiz
 • Hizmet ve Diplomatik Pasaporta Sahip Kişiler: Ücretsiz
 • 2004/38 / EC sayılı Direktif kapsamındaki AB vatandaşları ya da İsviçre vatandaşlarının aile üyeleri: Ücretsiz

Bunların dışında vize evraklarının hazırlanması ve diğer vize işlemlerinin bir vize danışmanlık merkezi ile birlikte yapılması görülebilmektedir. Bu durumda ilgili merkezin de ücret alması muhtemeldir. Genel olarak Slovenya vize ücreti, başvurulmak istenen vize türüne, kişinin yaşına ve uyruğuna göre değişkenlik göstermektedir. Tüm bunlara bağlı olarak aynı şekilde vize başvurularında istenen evraklar ve prosedürlerin de farklılık arz etmesi mümkündür.

Slovenya Vizesi Önemli Notlar 2023

Slovenya Vize Kimler Almalıdır?

Slovenya’ya seyahat etme planları olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve yine Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu üçüncü ülke vatandaşları Slovenya vize politikasına tabidirler. Bordo renkli pasaporta sahip olan kişiler, Slovenya tarafından verilen Schengen vizesini alarak Slovenya’ya girişlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilirler. Diğer renkte olan yeşil, gri ve siyah renkli pasaport sahipleri ise, Slovenya ve diğer ülkeler arasındaki anlaşmalar gereğince 180 günlük süre zarfı içerisinde 90 günü aşmayacak şekilde Slovenya’ya vizesiz girebilirler.

Slovenya Vizesi

Slovenya vizesi başvuru işlemlerinde tek yetkili merci, Slovenya Konsolosluğudur. Vize işlemleri sırasında yapılan başvuru sonucunu, vizenin kapsamış olduğu tarihi ve vizeyle kaç giriş yapılabileceğine karar verebilecek olan tek yerde yine konsolosluktur.

Slovenya Vize İşlemleri

Slovenya vize işlemleri Schengen Vizesi kapsamı olduğundan AB vatandaşı ülkeler için oldukça kolaydır. Ancak Schengen Vize anlaşmasına dahil olmayan ülkeler için, başvuru işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması oldukça önemlidir. Bu noktada Slovenya Konsolosluğu tarafından yetkilendirilen danışman firmalara danışılması, vize işlemlerinin rahat bir şekilde gerçekleştirilebilmesi açısından önemlidir.

Slovenya Vize Başvuru Nedir?

Slovenya vize başvuru işlemlerinde en önemli kriterlerden biri, hangi vize türüne başvurulacağının belirlenmesidir. Slovenya seyahatleri için yapılacak vize başvurularında 11 farklı vize türü bulunmaktadır. Bu vizeler şu şekildedir: Turistik, ticari, ziyaret, kültürel amaç, eğitim, transit, sağlık sebepleri, sportif amaç, resmi ziyaret, şoför vizesi ve AEA ve AB vatandaşıyla evli veya aile olan kişiler için vize.

Slovenya Vize Başvurusu Nasıl yapılır?

Slovenya vize başvurusu işlemlerine başlamadan önce hangi vizeye başvurulacağı karar verildikten sonra, sıra bir diğer önemli konu olan vize başvuru evraklarının hazırlanmasına gelmektedir. Vize başvuru evraklarının Konsolosluk tarafından yayınlanan şekilde ve eksiksiz hazırlanması başarılı bir vize başvurusu için önem arz eden konulardan biridir.

Slovenya Vize Almak Kolay mı?

Slovenya vize almak kolay mı sorusunu soran kişiler, Slovenya seyahatleri öncesinde farklı bir sorunla karşılaşmak istemeyen kişilerdir. Çünkü herhangi bir zorluk, onların vize umutlarını da söndürebilme ihtimalindedir. Ancak, Avrupa Birliği üyesi olması ve Schengen vize topluluğuna dahil olmaları, özellikle diğer AB ülkeleri için bir kolaylıktır. AB dışı ülkelerde Slovenya ile vize kolaylığı anlaşmaları yaparak ülkelerine gelecek olan turistlerin, rahat bir şekilde dolaşmalarına olanak sağlamaktadır.

Slovenya Vizesi Ekşi

Ülkemizde sosyal platformlar içerisinde en çok yorumların yapıldığı oluşumlardan biri, ekşi sözlüktür. Aklınıza gelebilecek her konuyla ilgili olarak ekşi sözlükte yorumlar bulabilirsiniz. Slovenya vizesiyle alakalı olarak da ekşi sözlük üzerinde yorumlar görülebilmektedir.

Slovenya vizesi ekşi yorumlarına bakıldığında sadece bu konuyla ilgili olarak 2 yorumun yapıldığı görülebilmektedir. Slovenya vizesiyle alakalı ekşi sözlük yorumlarında, vize alabilmek için hangi kuruma başvurulması gerektiği ve eski yıllarda Slovenya vizesiyle alakalı bir durumdan bahsedilmektedir. Ekşi sözlükte yazılana göre, Slovenya vizesinin 90’lı yıllarda olmadığı yazmaktadır.

Slovenya vizesi nasıl alınır? Tüm detayları incelemek için https://www.visacenter.com.tr/slovenya-vize-basvurusu/ bağlantısını inceleyebilirsiniz.
Slovenya Vize

Slovenya vize istiyor mu: Slovenya vize isteyen bir ülkedir. Avrupa sınırları içerisinde yer alan bu ülke aynı zamanda Schengen bölgesi içinde bulunur. Bundan dolayı ilgili evrakların tamamlanması ve sunulması esastır.

Slovenya vizesi almak zor mu: Slovenya vize alımı konusunda hiçbir sorun söz konusu değildir. Önemli olan nokta ise hem başvuruyu başarılı bir biçimde tamamlamak hem de sizden istenen dokümanların tümünü kısa sürede, tek bir hata olmadan sunmaktır. 80 Euro olarak tanımlanmış bir ücrete tabidir.

Slovenya turist kabul ediyor mu: Slovenya turist kabul eden bir ülkedir. Bunun için pasaport, kimlik kartının fotokopisi, dilekçe, vize ücreti ödendi belgesi, seyahat rezervasyonu, otel veya hotel kalış belgesi, banka hesap döküm belgesi, mesleği açık bir biçimde gösteren evrakların hazırlanması gerekmektedir. Aynı zamanda sizde 2 adet de fotoğraf istenir. Bunun biyometrik olması şarttır.

Slovenya vize veriyor mu: Slovenya, başvuru yapan ve süreci doğru bir biçimde gerçekleştiren Türk vatandaşlarının tümüne vize vermektedir. Bunun çıkış süresi çok uzun değildir. Sorun olmaması halinde en fazla 7 günlük yani bir haftalık zaman dilimi içerisinde vize de hazırlanmış olur. Daha sonra seyahatinizi problemsiz bir biçimde yapmaya başlayabilirsiniz.

Slovenya Büyükelçiliği birçok ülkenin büyükelçiliği gibi Ankara ilinde yer alır. Açık adresi ise Büyükesat, 06700 Çankaya Ankara şeklindedir. Telefon numarası da vardır. Sadece mesai saatleri arasında olmak şartı ile 0 312 405 42 21 üzerinden iletişimi sağlayabilirsiniz.

Slovenya D tipi vize uzun süreli olarak tanımlanmış olan bir vize türüdür. Bunun bir diğer adı ise ulusal vize olarak karşımıza çıkar. Çalışma ya da aile birleşimi vizesi bunun en güzel örneğidir.

Slovenya vizesi almak zor mu?

Slovenya Schengen ülkesi olduğundan dolayı gereklilikler ve şartlar Schengen Anlaşması uygun şekilde belirlenmiştir, şartları yerine getirenler için vize almak kolaydır.

Slovenya turist kabul ediyor mu?

Slovenya tarafından turistik vize 180 gün içinde en fazla 90 günü kapsayacak şekilde verilir, başvurular akredite edilen acentalar aracılığı ile yapılır.

Slovenya pasaport gerekli mi?

Slovenya vizesi alırken pasaport şarttır çünkü gri, yeşil ve siyah pasaport sahibi Türk vatandaşları vizeden muaftır.

Oyla! post