Rusya Vize Başvuru İşlemleri

Rusya Vize Başvuru İşlemleri

Rusya turistik vizesi almak isteyen şahıslar Rusya Konsolosluğu’na başvuru yapabilirler. Türkiye’de ikamet izni bulunan üçüncü ülke vatandaşları da kısa süreli Rusya turistik vizesi alabilirler. Daha önceden vizesiz geçiş anlaşması bulunan Rusya ve Türkiye arasında bu anlaşma askıya alınmış ve Rusya turistik vizesi almak isteyen kişiler Rusya Konsolosluğu’na başvuruda bulunmalıdır.

Rusya Vize Dilekçe Örneği

Rusya turistik vizesi bir ya da iki girişli olarak alınabilmektedir. Giriş sayısına göre alınacak Rusya turistik vizesinin ödenecek harcı da değişiklik gösterecektir.

Rusya Vize Başvuru İşlemleri

Rusya Vize Başvuru İşlemleri

Rusya turistik vizesi şahıslara Rusya’da en fazla 30 gün kalma hakkı tanımaktadır. Rusya turist vizesi, Rusya’da tur operatörlüğü yapan firmaların yabancı turisti karşılayacağını beyan ettiği kabul ve onay belgesi alınması şartı ile verildiği unutulmamalıdır.

Rusya’ya kısa süreli iş görüşmesi gibi seyahatler gerçekleştirmek isteyen şahıslar Rusya turistik vizesi ile seyahatlerini gerçekleştirebilirler.

Rusya turist vizesi aynı zamanda 30 güne kadar iş görüşmelerine, sergilere, akademik araştırmalara katılmak isteyenler için de Rusya’ya giriş hakkı tanımaktadır. Rusya turist vizesi için müracaat edenler vize anketinde hangi amaçla ve ne kadar süreyle Rusya’ya seyahat edeceklerini belirtmelidirler. 

Söz konusu durumda turistin Rusya’ya kabul edilmesi ile ilgili seyahat amacı satırında “turistik gezi” olduğunun ifade etmesi gerekmektedir.

Rusya turistik vizesi almak isteyen şahıslar aşağıda yer alan belgeleri hazırlamalıdır. Bu belgeler şahısların hakkında olmalı ve güncel bilgiler bulundurmalıdır.

Rusya Turistik Vize için Gerekli Evraklar

 

Rusya Ticari Vize İşlemleri

Rusya’ya ticari vize alarak seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ya da Türkiye’de oturma izni bulunan diğer ülke vatandaşları Rusya’dan bakanlık onaylı davetiyeyi diğer evraklar ile beraber konsolosluk yetkililerine teslim etmelidir.

Rusya ticari vize işlemlerinin başlatılması ve seyahat amacının belgeler ile desteklenmesi için bu ticari davetiye büyük önem arz etmektedir. Bu davetiye olmadan Rusya Konsolosluğu şahıslara ticari vizesi vermemektedir.

Rusya Dışişleri Bakanlığının ticari davetiyenin çıkması için verdiği karar veya davetli olarak gidecek olan vize başvuru sahibini davet eden şirketin veya organizasyonun orijinal halinin Rusya vize başvuru prosedürüne uygun biçimde tarafınıza ulaştırılması zorunludur.

Rusya ticari vizesi ile ilgili işlemlerde karar yetkisi Rusya Federasyonu Konsolosluğu’na aittir. Rusya Federasyonu Konsolosluğu dışında hiçbir kurum ya da kuruluş vize işlemleri ile ilgili karar verme yetkisine sahip değildir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından şahıslar Rusya ticari vizesini aldıklarında koşulsuz olarak Rusya topraklarına girebilecek anlamı bulunmamaktadır. Şahısların kontrolü ülkeye giriş sırasında vize yetkilileri tarafından da yapılacak ve herhangi bir durum ile karşılaşıldığında şahısların Rusya’ya girişine izin verilmeyecektir.

Şahısların bu nedenle ülkeye giriş sırasında yanında bulundurması gereken bazı evraklar vardır. Bu konuya büyük önem vererek dikkat etmek gerekmektedir. Bu evraklar yetkililerin belirlediği şartlara uygun olarak hazırlanmış olmalıdır.

Rusya’dan temin edilmesi gereken ve Rusya ticari vizesinin çıkması için önemli bir evrak olan Rusya ticari davetiyesi Rusya’dan gönderilir. Şahıslara 40 ile 45 gün arasında bu davetiye ulaşır. Bu yüzden seyahatte sıkıntı yaşanmaması için şahısların önceden bu davetiyeyi almak üzere irtibat kurmaları esastır.

Rusya Aile Ve Arkadaş Ziyareti Vize İşlemleri

Rusya aile ve arkadaş ziyareti vizesi almak istyen şahıslar aşağıda belirtilen evrakları istendiği gibi hazırlayarak Rusya Konsolosluğu’na teslim etmelidir. Bu şahıslar evraklar ile aile bağlarını ispatlamak durumundadır. Rusya aile ziyareti vize başvuruları için Rusya Göç Şubesi ya da Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan resmi davetiyenin alınması veya Rusya’da ikamet eden aile yakını tarafından sunulan bir beyanın olması gereklidir.

Bu beyan olmadan şahıslar seyahat amacını destekleyemez ve vize onayı alamazlar. Rusya Federasyonu Konsolosluğu bu evraklara ek olarak evrak isteyebilir. Şahıslar bazı durumlarda konsolosluğa mülakat için de çağırılmaktadır. Rusya aile ve arkadaş ziyareti vizesine şahsen başvuru yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Rusya Aile Ziyareti Vizesi için Gerekli Evraklar

Rusya aile ziyareti vizesine başvuru yapmak için hazırlanması gereken evraklar bulunmaktadır.

 • Vize başvuru formu. Rus resmi makamları başvuru formunda beyan edilen bilgilerin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Başvuru formunda yanlış bilgilendirme ya da belirtilen bilgilerin evraklarla tutarlı olmaması halinde başvuru olumsuz sonuçlanmaktadır.
 • Rusya aile ziyareti vizesi için pasaportun seyahat sonrası için en az 6 ay geçerliğinin olması gereklidir. Vizenin basılabilmesi için pasaportta en az 2 sayfanın boş olması gereklidir.
 • Fotoğraf. Vize başvurusu için istenen fotoğraf 3,5×4,5 ölçülerinde biometrik olup 1 adet istenmektedir.
 • Aile ziyareti başvurusu için davetiyenin olması şarttır.
 • Uçak bileti. Aile ziyareti vize başvurusunun kabul görmesi için gidiş dönüş uçak biletinin olması gereklidir.

 

Rusya Transit Vize İşlemleri

Rusya transit vizesi almak isteyen şahıslar Rusya’nın Türkiye’de bulunan temsilciliklerine başvuru yapabilirler. Rusya transit vizesi tek girişli olması durumunda uçak ile yolculuk yapacak kişiler için 3 gün zaman tanımaktadır. Ancak şahıslar kara ya da demir yolunu kullanacaklar ise bu durumda şahısların Rusya transit vizesi süresi 10 gün olmaktadır. Bu süreyi belirleyen bazı kriterler vardır.

Bu kriterler gidilecek ülkeye giriş çıkış tarihlerini, uçak bileti gibi detayları kapsamaktadır. Rusya transit vizesi eğer şahıslar Rusya havalimanında 24 saatlik süreyi aşmadan aktarma yapacaklar ise bu durumda alınmasını zorunlu kılmaz. Ancak şahısların havalimanında kalma süresi 24 saatlik dilimi aşacak ise bu durumda Rusya transit vizesini alması gerekmektedir.

Rusya Transit Vize için Gerekli Evraklar

 • Vize başvuru formu
 • Rusya Federasyonu tarafından onaylanmış davetiye.
 • 2 adet arka fonu beyaz, 3,5×4,5cm ölçülerinde fotoğraf.
 • 2 adet boş sayfası olmalıdır ve geçerlilik tarihi 6 aydan daha kısa olmamalıdır.
 • Rusya’ya giriş ve çıkışta değişik ülkeler üstünden giriş yapılıp farklı ülkelere geçilecekse giriş-çıkış yapılacak ülkelerin vizeleri pasaportta olmalıdır ya da vizenin orijinali gösterilmeli, vizenin fotokopisi yolcunun yanında olmalıdır.
 • Rusya’ya giriş ve çıkış tarihlerini gösteren uçak bileti. Uçak ile giriş çıkış yapılıyorsa Rusya’ya giriş çıkış ve Rusya’dan sonra gidilecek ülkenin uçak biletleri gösterilmek zorundadır.
 • Sağlık sigortası zorunlu değildir ancak tavsiye edilmektedir.

Rusya Vatandaşlık İşlemleri

Rusya’da yaşayan ve Rusya vatandaşı olmayı isteyen yabancı ülke vatandaşları için birden fazla yasa bulunmaktadır.  Rusya’ya geliş sebebi, oturma süresi ya da oturma izni statüsü gibi kriterler bir yabancının Rusya vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan faydalanabileceğinin belirlenmesi açısından önemlidir.

Bu yüzden Rusya vatandaşlığına geçmek isteyen şahıslar ne sebeple Rusya vatandaşlığına geçiyor ise bu durumu iyi belirlemeli buna göre prosedürleri çıkartarak yerine getirmelidir.

Herhangi bir sebep ile Rusya vatandaşlığına geçildiği durumlarda şahısların evrakları da sebeplerine göre değişiklik gösterecektir. İlk olarak şahısların geçici oturum iznine sahip olması hali hazırda gereklidir. Geçici oturum iznine sahip olan şahıslar Rusya vatandaşı olabilmek için ikamet tezkeresi almalıdır.

İkamet tezkeresi alan ve diğer şartları da sağlayan kişiler Rusya vatandaşlığına alınabilirler. Bunun için görevlilerin incelemesinden geçmesi ve Rusya Federasyonu için tehlike arz etmeyen bir vatandaş olduğuna kanaat  getirmeleri gerekmektedir.

Rusya vatandaşı olmanın en kolay yolu ise bir Rusya vatandaşı ile evlenmektedir. Evlenerek geçici oturum iznin alan şahıslar diğer adımları da gerektiği gibi izleyerek işlemleri tamamlayabilirler.

Rusya Vatandaşlığı için Gerekli Evraklar

 • Başvuru formu
 • Başvuru sahibi tarafından yazılı dilekçe
 • Başvuru sahibinin noter tasdikli doğum belgesi
 • Pasaportun noter tasdikli tercümesi
 • Eğer varsa ikamet tezkeresi
 • Sabıka kaydı
 • Fotoğraf, 4 adet 3,5×4,5 ölçülerinde arka fonu beyaz.

 

Rusya Öğrenci Vizesi

Rusya öğrenci vizesi alabilmenin birinci adımı Rusya’da yer alan Göç Bürosu’ndan davetiye almaktadır. Bu davetiye Göçmen Bürosu ile eğitim alınacak eğitim kurumunun ortak kararı ile ya da eğitim kurumunun Göçmen Bürosu’na direkt başvurusu ile çıkmaktadır.

Rusya Dışişleri Bakanlığı başvuruyu değerlendirmeye alarak gerekli gördüğü taktirde başvuru sahibinin eğitim sebebi ile Rusya Federasyonu’na girişi için davetiyeyi hazırlar. Rusya öğrenci  vizesinin alınmasına ilişkin Türkiye’de başvuru işlemi başlatmak için bu adımın atılması esastır. Aksi halde Rusya Konsolosluğu başvuruyu kabul edemez.

Rusya öğrenci vizesi tek ya da çok girişli olarak bulunmaktadır. Şahıslar öğrenci vizesi ile Rusya’da 90 günden fazla kalamazlar. Öğrenci vizesi Rusya’da uzatılabilinir ancak bu uzatma süresi bir yılı geçemez. Rusya öğrenci vizesi için bütün kriterler sağlandığı ve başvuru evrakları Rusya Konsolosluğu’na teslim edilmediği taktirde şahısların işlemleri 10 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.

Şahıslar Rusya öğrenci vizesi için ret ya da onay cevabını alabilirler.

Rusya eğitim vizesi başvurusu için Rusya Federasyonu Göçmen Bürosu tarafından verilen resmi davetiyenin alınması veya Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’nın öğrenci vizesinin verilmesiyle ilgili olan kararı gerekmektedir.

Rus Konsolosluğu istenen gerekli evrakların haricinde ek evrak talep edebilmektedir. Aynı zamanda Rus Konsolosluğu gerekli görmesi durumunda başvuru sahibini mülakata davet edebilmektedir.  Rusya öğrenci vizesi için şahsen başvuru yapılmakla birlikte vize merkezleri aracılığıyla da başvuru işlemi tamamlanabilmektedir.

Rusya Öğrenci Vizesi için Gerekli Evraklar

 • Başvuru formu
 • Davetiye
 • Pasaport
 • Fotoğraf
 • Hastaneden alınmış HIV raporu
 • Sağlık sigortası poliçesinin orijinali

Rusya Aile Birleşimi Vizesi

Rusya aile birleşimi vizesi aile fertlerinden birinin ya da birkaçının Rusya’da ikamet etmesi durumunda alınan uzun süreli oturma izni verilen bir vize türüdür. Bu yüzden aile birleşimi vizesi alan kişiler uzun süreli oturum iznine de alması gerekmektedir.

Bir Rusya vatandaşı ile evlilik yapan şahıslar Türkiye’de oturmak yerine ikametini Rusya’da devam ettirme kararı verebilirler. Bunun için aile birleşimi vizesi başvurusu yaparak gerekli evrakları hazırlaması gerekmektedir. Rusya aile birleşimi vizesi için gerekli olan evraklar aşağıda belirtildiği gibi sıralanmıştır.

Şahısların hem rusya2da hem de Türkiye’de izlemesi gereken bazı prosedürler bulunmaktadır. Bunları eksiksiz olarak yerine getirmek esastır. Rusya aile birleşimi vizesi kapsamında verilen oturum izni ilk olarak geçici sıfat ile verilmektedir.

Rusya’da eşiniz ya da anne babanız bulunsa dahi kişilere hemen uzun süreli oturum izni verilemez. Şahısların Rusya’da ikamet etme tarihlerine bağlı olarak ileride yeniden başvuru yapmalı halinde sürekli oturum izni verilebilinir. Aile bağlarının kopmaması adına şahıslar aile birleşimi vizesi ile geçici oturum iznine sahip olabilirler.

Rusya vizesi için gerekli evrak listesi aşağıda belirtilmektedir:

1- Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Konsolosluğu tarafından temin edilen vize başvuru formu

2- Başvuranın 1 tane vesikalık fotoğrafı (3.5 x 4.5 cm),

3- Başvuruda bulunan şahsın pasaportu,

4- Başvuran kişinin Rusya vatandaşı olan eşinin ya da anne veya babanın pasaportu ve fotokopisi

5- Başvuruda bulunan kişi Rusya vatandaşının eşi ise: Evlilik belgesi, aile cüzdanı ve noter tasdikli çevirisi

Başvuruda bulunan kişi Rusya vatandaşının reşit olmayan çocuğu ise: Başvuranın doğum belgesi ve noter tasdikli çevirisi

Başvuruda bulunan kişi Rusya vatandaşının iş göremez yetişkin çocuklu ise: Başvuranın doğum belgesi, iş göremez olduğunu teyit eden herhangi belge, ve noter tasdikli çevirisi

Rusya aile birleşimi için gerekli güncel evraklar ve hızlı randevu için https://www.visacenter.com.tr/rusya-aile-birlesimi-vizesi/ adresini hemen ziyaret edin.

 

Rusya Oturum Ve Çalışma İzni

Rusya çalışma ve oturum izni Rusya Konsolosluğu’na şahsen ya da vize merkezleri aracılığı ile yapılabilinir. Rusya oturum ve çalışma izni almak isteyen şahıslar müracaatlarını Rusya Büyükelçiliği ya da Rusya Başkonsolosluğu’na yapabilirler.

Rusya çalışma izni almak isteyen şahıslar bulaşıcı hastalık riskine karşı olarak testler yaptırmalı ve Rusya’da beraber çalışacağı firmanın iş sözleşmesini evrakları ile beraber konsolosluk yetkilerine sunmalıdır. Rusya’da çalışacak olduğunuz firma Rusya’daki İşçi Bulma Kurumuna sizin istihdamınıza yönelik başvuruda bulunur. İşçi Bulma Kurumuna yapılan başvuru yine Rusya’daki Yabancı İş Gücü çalışma İzni başvurulmadan 30 gün önce yapılması gerekmektedir.

Yabancı İş Gücü alınan kadar 15 günde bir İşçi Bulma Kurumuna ilgili iş pozisyonlarıyla ilgili bildirimde bulunulmalıdır. İşçi Bulma Kurumuna Yabancı İşçi Çalışma İzni başvuruda bulunduktan sonra 30 takvim günü geçmesi gerekiyor ve bütün bu süreçlerin toplamı 60 günü bulabiliyor.

Rusya Federasyonu her yıl yılın belirli tarihlerinde oturum izni ve buna paralel olarak da çalışma izni vermektedir. Rusya oturum ve çalışma izni için her eyalete 1500 ile 3000 kişi arasında hak vermektedir. Rusya oturum ve çalışma izni ile ilgili başvurular her yılın ocak ayında başlayıp Şubat ayında vize sonuçları taraflara bildirilmektedir. Şahısların öncelikle savcılıktan temyiz raporu alması ve bu rapora apostil yaptırması gerekecektir. Uluslar arası belge niteliği taşıyabilmesi için bu gereklidir.

Rusya Vize Reddi

Rusya vize reddi bazı durumlarda gerçekleşebilir. Şahısların evraklarında eksiklik olması durumunda konsolosluk yetkilileri ret cevabı verebilirler. Aynı zamanda bazı vize başvurularında şahısların Rusya yetkili mercilerinden davetiye yazısı alması gerekmektedir. Bu davetiye yazısı bulunmadığı durumlarda da şahıslara ret cevabı verilir. Bunlar kesinlik ile ret cevabı verilen evrakların eksik olduğu durumlardır.

Rusya Federasyonu vize işlemlerinde büyük titizlik ile çalışmakta ve bütün evrakları titizlik ile incelemektedir. Bu yüzden de evraklardaki bilgilerin doğruluğu büyük önem arz etmektedir. Diğer sistemlerde yer alan bilgiler ile evraklarda yer alan bilgiler eşleşmediği durumda şahısların vize işlemleri konsolosluk yetkilileri tarafından ret ile sonuçlanacaktır.

Bu şahıslar daha sonra da Rusya vizesi alamazlar. Bu yüzden evraklarda yer alan bilgilerin doğruluğu önemlidir. Eksik evrak bulunmaması ve şahısların herhangi bir bulaşıcı hastalık taşımadığına dair belgelerin de yine evraklar arasında bulunması önemlidir.

Bu evraklar eksik olmaması durumunda konsolosluk yetkileri şahıslardan bu belgeleri isteyecektir. Bulunmaması durumunda ise vize reddi gerçekleşecektir.

Rusya Konsolosluk yetkileri vize reddi kararı verdiği durumlarda şahısların vize ücretlerini taraflarına geri ödeme yapmaz. Bu yüzden vize reddi alındığı durumlarda şahıslar yeniden ücret ödeyerek yeniden başvuru yapmalıdır.

Rusya Vize Ücretleri

Rusya vize ücretleri alınacak vize türüne göre ve vizenin alınacağı tarihe bağlı olarak değişmektedir. Rusya vize ücreti başvurduğunuz vizenin çeşidine, vizenin ne kadar giriş sayısı olduğuna, vizenin sağladığı kalış süresine, varsa başvurduğunuz vize için seçtiğiniz işlem süresine ve başvuran kişinin uyruğuna göre değişiklik göstermektedir.

Rusya vize ücretleri şahıslar evraklarını konsolosluğa teslim etmeden önce ödenmelidir. Rusya’ya alınacak vizenin sonuçlanması ve vize başvuru sürecinin işleme alınması için bu vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Rusya vize ücreti şahısların herhangi bir sebep ile vize reddi alması durumunda taraflara iade edilmez her aile ferdi için ayrı vize başvurusu ve ayrı vize ücreti ödenmesi esastır. Ayrıca her vize türü için de şahıslar ayrı başvuru yapmalı ve ayrı ücret ödemelidir. Bu noktalara dikkat edilmesi önemle rica olunur.

Bir kez vize harcı ödeyerek birden fazla vize işlemi yapılamaz. Her işlem için ayrı ücret alınmaktadır. Şahısların kısa süreli vizelerinde vize merkezleri rehberliğinde başvuru yapması durumunda vize merkezlerinin rehberlik ücretini de ödemesi gerekmektedir. Rusya vize ücretleri her yıl belirli tarihlere göre değişiklik göstermektedir. Bu yüzden vize ücretleri ile ilgili net bilgi verilmemektedir. Şahıslar başvuru yapacakları dönemde konsolosluk görevlilerinden vize ücretlerini öğrenebilirler.

 

 

Rusya Vizesi

Hangi amaçlarla gerçekleştiriliyor olursa olsun, Rusya’ya gitmek için Türk vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşları, vize uygulamasına tabidir. Bordo umuma mahsus pasaport, hususi yeşil pasaport ve gri hizmet pasaport sahibi Türk vatandaşları Rusya vize başvuru işlemlerini gerçekleştirir.

Siyah diplomatik pasaport sahibi kişiler Rusya pasaport konusunda şanslıdır. Diplomatik pasaporta sahip Türk vatandaşları, 90 günü geçmeyecek şekilde, Rusya’ya vize almadan seyahat edebilir.

Aynı zamanda Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişiler de Türkiye’deki Rus Konsolosluklarına başvuru yaparak vize alabilir. Ancak Türkiye’de oturan yabancı uyruklu kişiler; seyahat sonrasında 3 ay geçeli olacak oturum iznine sahip olmaları gerekir. Aynı zamanda 90 gün herhangi bir kesinti yaşamadan Türkiye’de ikamet edilmesi gereklidir.

Bunun yanında Schengen vizesi ile Rusya’ya giriş yapmak mümkün değilken; Rus vizesi ile Schengen üye ülkelerine giriş yapmak mümkün değildir. Rusya vizesi konusunda inceleme, değerlendirme ve karar verme yetkisi, sadece Rus Konsolosluklarına aittir.

Ülkemizde Ankara Rusya Büyükelçiliği, İstanbul ve Antalya Rusya Başkonsolosluğu ile Trabzon Rusya Başkonsolosluğu bulunur. Rusya başkonsolosluk ve büyükelçiliğinde, herhangi bir yetki bölgesi bulunmadığından; bulunduğunuz bölgedeki konsolosluk ya da büyükelçiliği vize başvurusunda bulunulur.

Rusya Vize İstiyor mu?

Rusya’ya seyahat planı yapan Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişiler, Rusya vize istiyor mu sorgulaması yapar. Siyah diplomatik pasaport sahibi Türk vatandaşları haricinde; yeşil hususi pasaport, gri hizmet pasaportu ve bordu umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşları, Rusya’ya seyahatlerinde vize başvurusu yapmak zorundadır.

Turistik vizeler, başvuru sahibinin talep ettiği gün kadar verilir. Vize talep edilen günde başlar ve belirlenen günde biter. Konsolosluk görevlileri, otel ve uçak rezervasyonları üzerinde bulunan gidiş-dönüş tarihleri arası kadar turistik vize gün sayısı verir.

Türkiye’den Rusya’ya turistik vize başvurusu yapıldığında;

 • Vize başvuru formu (eksiksiz ve doğru doldurulmalı ve imzalanmalıdır)
 • Pasaport (en az 6 ay geçerliliği olmalı, yan yana 2 boş sayfası olmalıdır)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (3.5×4.5 ebatlarında, beyaz arka fonlu olmalıdır)
 • Voucher (davetiye) (orijinal belge olmalıdır. Rusya turizm acentesinden alınmalıdır)
 • İkametgâh belgesi
 • Oturum izni (Türkiye’de ikamet eden yabancıların, Türkiye’de oturum izin belgesinin arkalı önlü fotokopisi)

Türkiye ve Rusya arasında karşılıklı anlaşmada 30 güne kadar vizeden muaf olarak yeşil pasaport, gri pasaport ve diplomatik pasaportla Rusya’ya giriş yapılabiliyordu. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren sadece siyah diplomatik pasaport sahibi Türk vatandaşları, 90 günü geçmeyecek şekilde vizeden muaf olarak Rusya’ya giriş yapabilir.

Rusya’ya vize başvurusu yapacak olan kişiler Rusya İstanbul Başkonsolosluğu’na, Rusya Ankara Büyükelçiliği’ne, Rusya Antalya Başkonsolosluğu’na ve Rusya Trabzon Başkonsolosluğu’na vize başvurusu yapabilir.

Rusya’ya turistik seyahat planladığınızda; seyahatinizin turistik bölgeleri kapsayacak şekilde olmasına dikkat edilir. Bunun yanında; Rusya vizesi ile gidilecek şehir arasındaki anlaşmaların Voucher yani davetiye turistik belgesini alacağınız, Rus tur operatörünün gerçekleştirmesi ve Rus tur operatörü tarafından Voucher yani davetiye belgesinin alınmış olması gerekir. Belgede kare kod ve ıslak imza ve kaşe olmalıdır.

Rusya’ya Vize Var mı?

Türk vatandaşlarının Rusya’yı seyahatlerinde diplomatik pasaport sahipleri Türk vatandaşları için 90 gün ve hususi pasaport ile hizmet pasaportu olan Türk vatandaşları için ise, 30 gün olarak belirlemiştir. Bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları ise, Rusya’ya gitmek için, vize başvurusu yapmak zorundadır.

Rusya’yı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşları, Rusya’ya vize var mı sorgulamasını yaparken; 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren elektronik vize sistemini kullanıyor.

Türkiye dahil olmak üzere 52 ülkenin vatandaşları e-vize sistemiyle Rusya’ya giriş yapabilmektedir. Rusya e-vize alırken, turistik ya da ticari amaçlı vize alımlarında 16 günlük süre kullanılabilir.

Rusya e-vize sistemi; turistik vize, iş vizesi, insani yardım vizesi ve misafir gezileri amacıyla alınır. Bunun yanında herhangi bir davetiye, otel rezervasyonu ya da gidiş dönüş rezervasyonlarının belgelerine ihtiyaç duyulmaz.

Rusya Vizesi

Daha önceden gri hizmet pasaportu, yeşil hususi pasaport sahipleri, vizeden muaf olarak Rusya’ya gitme hakkına sahipti. Bu yüzden Rusya için vize gerekli mi sorusu da Rusya’yı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarını ilgilendirmektedir.

Rusya ve Türkiye arasında olan anlaşmanın bitmesinin ardından, sadece siyah diplomatik pasaport sahibi Türk vatandaşları, 180 günden 90 günü aşmayan sürelerde vizeden muaf olarak Rusya’ya gidebilir.

Rusya vizesi alırken;

 • Herhangi bir davetiye ya da otel rezervasyon belgesi ya da seyahat amacını gösteren herhangi bir belge istenmez.
 • Rusya vize başvuru formu, en önemli evraklardan biridir ve online olarak doldurulur (İngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca ve İtalyanca olarak doldurulabilir)
 • Rusya elektronik vize alacak Türk vatandaşları, Rusya Dışişleri Bakanlığı resmî web sitesi üzerinden (http://elektronic-visa.kdmid.ru) e-vize başvuru formunu doldurmalıdır.
 • Online form doldurma işlemi bittikten sonra, kişisel fotoğraf ve pasaport kopyasının yüklenmesi gerekir.
 • Rusya başvuru formu doldurulurken; verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması gerekir. Eğer bir yanlışlık ya da eksik bırakılan bir soru olursa, vizeniz reddedilir.

Aynı zamanda online olarak doldurulan başvuru formunun yanlış ya da eksik doldurulması durumunda, başvuru formunun düzeltilmesi gerekir. Bu yüzden başvuru sahibine form geri yollanarak, düzeltilmesi gereken yerlerin güncellenmesi beklenir.

Rusya Vize Ücreti

Normal şartlarda Rusya ve Türkiye arasındaki anlaşmadan dolayı vizenin kaldırılması beklenirken, Moskova Hükümeti %30 zam yaparak, vize harç bedellerini yükseltti. Rusya vize ücretleri en düşük 60 dolarken, 80 dolar olarak güncellendi.

 • Rusya tek girişli vizelerde konsolosluk harç ücreti 80 dolar
 • Rusya çift girişli vizelerde konsolosluk harç ücreti 128 dolar
 • Rusya çok girişli (multi vize) vizelerde konsolosluk harç ücreti 240 dolar olarak yenilendi.

Ancak bu fiyatlar, Rusya vize türlerine ve vize süresine göre hem işlem süreleri hem de toplam ödenecek fiyat değişmektedir.

Rusya Vize Kalktı mı?

Rusya vizesi kalktı mı sorusu, en çok merak edilen konular arasında yer alır. 2015 yılında sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Rus jetinin Türk askerleri tarafından düşürülmesi sonucunda Rusya, Türk vatandaşlarına 2010 yılından itibaren vizesiz giriş imkânını kaldırdı.

Ancak 2019 yılında Rusya, her iki ülke vatandaşlarının bu durumdan zarar görmesi ve devlet çıkarlarının bozulmaması adına, vizesiz geçiş uygulaması yapılacağına dair açıklama yapmasına rağmen, kısmı bir uygulama başlatıldı.

Başlatılan kısmi uygulama doğrultusunda;

 • İki ülke arasında anlaşma yapıldı.
 • Hizmet pasaportlu ve hususi pasaportlu Türk vatandaşları Rusya’ya vizesiz giriş yapmaya başladı.
 • Bordo pasaport sahipleri vize uygulamasına tabi oldu.
 • Uluslararası taşımacılık yapan Türk ve Rus şoförler, karşılıklı olarak giriş yapabileceği açıklandı.

İki ülke arasında 2019 yılında imzalanan kararname doğrultusunda yeşil hususi pasaport ve gri hizmet pasaportu olan Türk vatandaşları 30 günü aşmayacak şekilde, Rusya vizesiz giriş yapma hakkına sahiptir.

Rusya Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Rusya için vize almak isteyen Türk vatandaşları, elektronik vize imkânından yararlanmak ister. Ancak e-vize, sadece belirli bölgeler için geçerlidir. Eğer Moskova gibi bir yere gidilecekse, muhakkak standart vize alınması gerekir.

Turistik vize, ticari vize, aile ziyareti, humaniter ve transit vize türleriyle Rusya’ya giriş yapabilen Türk vatandaşları Rusya vizelerinin ne kadar sürede sonuçlandırıldığını da merak edebilir.

Rusya vize türlerinin sonuçlandırılma süreleri;

 • Rusya ticari vize, 4 ila 7 iş günü içinde sonuçlandırılır.
 • Rusya turistik vize, 4 ila 10 iş günü içinde tamamlanır.
 • Rusya ekspres vize için, 1 ila 2 iş günü içinde sonuç alınır.
 • Rusya aile/arkadaş ziyareti vizesi, 20 ila 30 gün içinde sonucu belli olur.

Verilen bu süreler; evrakların eksiksiz ve doğru şekilde tamamlanması durumunda geçerlidir. Bunun yanında konsolosluğun yoğunluğu ya da ekstra belge istenilmesi durumunda, bu süre değişikliğe uğrar.

Bunun yanında çok istisnai durumlarda Rusya vip vize uygulaması kullanılabilir. Rusya vip vize uygulaması ortalama 1-2 gün içinde sonuçlanır. Ancak vip vize uygulaması için, konsolosluğa ek ücret ödenir.

Konsolosluk vip vize uygulamasında, ücreti karşılığında işlemler çok daha hızlı ilerlerken; pasaport, fotoğraf çekimleri, kargo hizmeti verilir. Konsolosluğa şahsen gelmeden tüm evraklarınızı kargo yoluyla teslim alabilir ya da gönderebilirsiniz.

Rusya’nın St. Petersburg e Leningrad bölgesine seyahat planı yapan Türk vatandaşları e-vize uygulamasından yararlanabilir. E-vizenin kalma süresi sadece 8 gündür. Bu koşulların sağlanmaması durumunda, standart vize uygulanır ve en az 5 ila 7 gün içinde vize sonucu belli olur.

Rusya’ya Vize Gerekli mi?

Yeşil hususi pasaport, gri hizmet pasaportu ve siyah diplomatik pasaport sahibi Türk vatandaşlarının, 90 günü aşmayan seyahatlerde Rusya’ya vizesiz giriş yapabilmesi Rusya vize gerekiyor mu sorusunu da beraberinde getirir.

Ancak Rusya’da diğer ülkeler gibi vizeyle giriş yapılan ülkeler arasındadır. Vize uygulaması bordo renkli umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşlarına uygulanmaktadır.

Rusya’ya seyahatlerde vize başvuru evrakları;

 • Davetiye: Voucher olarak da adlandırılır. Rusya’daki seyahat acentesi ya da tur operatörlüğünün, başvuru sahibini kabul ettiği ve Rusya’ya gelindiğinde karşılayacağına, başvuru sahibini Rusya’ya davet ettiğine dair belgedir. Orijinal belge sunulmalıdır. Bu belge olmazsa, turistik vize başvuruları kabul edilmez. Rusya’da bulunan bir turizm acentesi ya da tur operatöründen alınır.
 • Pasaport: Vize geçerlilik süresi, en az 6 ay olmalıdır. Yan yana 2 boş sayfa bulunmalıdır. Pasaport defteri yıpranmamış olmalıdır.
 • Fotoğraf: Biometrik fotoğraf standartlarında hazırlanmalıdır. 3.5×4.5 cm ebatlarındaki fotoğrafın arka fonu beyaz olmalıdır. Renkli arka fon kabul edilmez. Yüz bölgesi %80 fotoğrafı doldurmalı ve direkt kameraya bakılıyor olmalıdır. Şapka takılamaz, gözlük takılsa bile çerçevesiz ya da açık renk camlı olmalıdır. Başörtüsü yüz, alın ve kulak kısmı kapanmayacak şekilde takılabilir.
 • Başvuru anketi: Başvuru sahiplerinin Rusya Dış işleri Bakanlığı Konsolosluk web sayfasında bulunan e-formu doldurulması ve imzalanarak, başvuru dosyasına konması gerekir.
 • İkamet izni: Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin Rusya seyahatlerinde; seyahatin bitiş tarihi itibariyle 6 ay geçerli olacak ve Türkiye sınırları içinde oturabilecekleri bir oturum izni belgesi sunar.
 • İkametgâh belgesi

Evrakların eksiksiz ve doğru vize türleriyle hazırlanmış olması, sürecin prosedürlere uygun şekilde ilerlemesi durumunda, Rusya’ya vize almak zor değildir. Rusya’da 7 iş gününden daha az kalınması durumunda, bildirim kayıt zorunluluğu bulunmaz.

Ancak Rusya’ya turistik ve ticari anlamda seyahat planı yapan Türk vatandaşları, 7 gün ve üzeri kalışlarında, yer ve adres bilgisi vermek zorunluluğu bulunur.

Moskova’ya Vize Var mı?

Rusya’ya seyahat planı yapan kişilerin en çok görmek istedikleri yerlerden biri Moskova’dır. Bu yüzden Moskova’ya vize var mı sorusu, Türk vatandaşlarının en çok sorguladıkları konuların başında gelir.

Moskova vize istiyor mu; evet. Moskova’ya gitmek için, iki farklı başvuru yöntemini kullanabilirsiniz. Kullanılacak ilk yöntem; Rusya Konsolosluğu temsilcisi vize merkezi aracılığıyla, vize başvuru işlemlerini gerçekleştirmektir.

İkinci yöntem ise; vize aracı kurum danışmanlığı aracılığıyla gerçekleştirilen başvurulardır. Bu yöntemde vize randevusu alınmasına gerek yoktur. Evraklar hazırlanır ve yetkili başvuru merkezine iletilir.

Rusya’ya vize işlemlerinde akredite firmaları kullanılır. Ancak bu akredite merkezleri, vizenizin kabulünde herhangi bir etki yaratmazlar. Vizelerin kabulü konusunda tek yetkili mercii Rusya Konsolosluklarıdır.

Rusya vize başvurularında; konsolosluk görevlileri, ek belge talebinde bulunabilir. Bu ek belgeler, başvuru sahiplerinin Türkiye’ye geri döneceğine dair taahhütname ya da seyahat amacını açıklayan belge olabilir.

Bazı durumlarda başvuru sahibinin mesleki durumuna göre; seyahatin masraflarını karşılayacak bir sponsor olmasını ve bu sponsora ait evrakların da vize başvuru dosyasında olmasını istenebilir. Özellikle ev hanımları ve öğrencilerin, sponsor evraklarını muhakkak, vize başvuru dosyasına koyması gerekir.

Rusya vize başvuru dosyasında öğrenciler, ev hanımları ve çalışmayan kişiler için sponsor evraklarının, vize onayı için büyük önemi vardır. Bu evraklar; banka hesap dökümleri, banka hesap özetleri, tapu senedi, araç ruhsatı gibi evraklardır.

Rusya Çalışma Vizesi

Rusya için vize gerekli mi kapsamında Rusya’ya çalışmak için gitmek isteyen Türk vatandaşları Rusya çalışma vizesine başvuru yapar. Rusya çalışma vizesi için talep edilen belgeler, konsolosluk tarafından belirlenir ve bazen ek belgelerin talebi de yapılabilir.

Rusya çalışma vizesi için istenen belgeler;

 • Rusya vize başvuru formu (eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmalı ve imzalanmalıdır)
 • Pasaport (en az 6 aylık geçerlilikte olmalıdır. Yan yana 2 boş sayfası olmalı, noterden tasdiklenmiş Rusça çevirisi olmalıdır)
 • Davetiye (Rusya tarafından onaylanan ıslak imzalı olmalıdır)
 • Diploma (apostilli tasdiklenen Rusya’da noterden onaylatılmış diploma fotokopisi)
 • İkametgâh belgesi
 • Sağlık sigortası poliçesi (zorunlu olmamakla birlikte, Rusya’da herhangi bir sağlık probleminin olabileceği düşünülerek yaptırılması tavsiye edilir)
 • Oturum kartı (Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de oturum izin belgesinin arkalı önlü fotokopisi)

Rusya çalışma vizesi evrakların eksiksiz ve doğru evraklarla hazırlanmış olması gerekir. İstenen evraklar sürekli olarak güncellenir.

Rusya’ya Vize Var mı?

Rusya’ya seyahat planlayan Türk vatandaşları, pasaport renklerine göre Rusya vize muafiyeti ile Rusya’ya vizesiz giriş yapabilir. Bordo renkli umuma mahsus pasaport sahipleri, vize başvurusu yapmak zorunda kalır.

Gri hizmet pasaportu, yeşil hususi pasaport ve siyah diplomatik pasaport sahipleri ise 90 günü aşmayan sürelerde, Rusya’ya vizeden muaf şekilde giriş çıkış yapabilir. Rusya’ya farklı vize türleri bulunur.

Rusya transit vize Rusya’ya gitmek için alınacak vize türlerinden bir tanesidir. Transit vize başvuru evrakları şu şekildedir:

 • Vize başvuru formu (imzalanmış ve doğru ve eksiksiz doldurulmuş olmalıdır)
 • Pasaport (en az 6 ay geçerlilikte ve yan yana 2 boş sayfası olmalıdır)
 • Biyometrik fotoğraf (2 adet 3.5×4.5 cm ve beyaz arka fonlu fotoğraf olmalıdır)
 • Sağlık sigortası (zorunlu değildir ancak herhangi bir sağlık sorununda tavsiye edilir)

Transit vize alan Türk vatandaşları; farklı ülkeler üzerinden giriş çıkış yapacakları zaman, bu ülkelerin vizeleri de pasaportta olmalı ya da orijinal vize gösterilmelidir. Bu evrakların fotokopileri ise, başvuru sahibinin yanında bulunmalıdır.

Rusya’ya uçak ile giriş yapacak kişiler; Rusya’dan sonra başka bir ülkeye gidecekse, gideceği ülke ya da ülkelerin uçak bilet rezervasyonlarını da yine vize başvurusunda göstermek zorundadır.

Rusya’dan hava yoluyla seyahat eden yabancı uyruklu kişiler için transit vizenin 3 günlük kullanma süresi vardır. Rusya’dan hava yoluyla direkt çıkış yapan yabancı uyruklu vatandaşların, transit vize almasına gerek yoktur.

Rusya Vize Fotoğraf Ölçüsü

Vize Rusya’ya gitmek isteyen bordo umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşları için gereklidir. Ancak biyometrik fotoğraf standartlarında resimlerin hazırlanmış olması gerekir.

 • Rusya vize fotoğraf ölçüsünde 3.5×4.5 cm genişlik ve yükseklik kullanılır. Resim çerçevesiz olmalı ve beyaz arka fona sahip olmalıdır.
 • Selfi şeklinde fotoğraf çekilmemeli, kamera tam olarak yüzü karşıdan almalıdır.
 • Yüz bölgesi, fotoğrafın en fazla %70 ila %80’ni kaplamalı daha fazlasını kaplamamalıdır. Fotoğrafın %50’si baş, yüz ve omuz bölgelerinden oluşmalıdır.
 • Bakışlar dümdüz ileri bakmalı, alın ve kulaklar tam olarak görülmelidir.
 • Dini inanışlar icabı başörtüsü takılabilir. Yüz çene altından alına kadar görünür olmalıdır. Yüz peçe ile kapatılmamalıdır.

Yüz ifadesi nötr olmalıdır. Gözlük takılacaksa; çerçevesiz ya da beyaz camlı ışığı yansıtmayan gözlük camı tercih edilir. Yüz kasları doğallığını korumalıdır. Biyometrik fotoğraf standartlarında hazırlanmayan fotoğraflar, vize onay sürecinde sorun yaratır ve çoğunlukla vize reddi sebepleri içinde yer alır.

Rusya’ya Vizesiz Giriş Şartları

Vizesiz Rusya seyahati yapmak isteyen Türk vatandaşları, pasaport renklerine göre sınıflandırılır. Buna göre bordo renkli umuma mahsus pasaport sahipleri, vize başvurusu yapmak zorundadır.

Ancak yeşil hususi pasaport ve gri hizmet pasaportu olan Türk vatandaşları, 30 gün süreyle vizesiz Rusya’ya gidebilir. Siyah diplomatik vize sahibi Türk vatandaşları ise, 90 günlük süre için Rusya’ya vizesiz giriş yapabilir.

Rusya’nın vize almadığı ülkeler arasında;

 • 14 gün turistik amaçlı kalabilecek ülkeler: Hong Kong, Nauru, Çin
 • 30 gün vizesiz kalabilecek ülkeler: Bosna Hersek, Seyşeller, Küba, Tayland, Makao, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Moğolistan
 • 60 gün vizesiz kalabilecek ülkeler: Güney Kore
 • 90 gün vizesiz kalabilecek ülkeler: Arjantin, Venezuela, Ekvador, Uruguay, Fiji, Şili, Guatemala, Peru, Honduras, Peru, İsrail, Paraguay, İsrail, Panama, Kolombiya
 • Sınırsız kalış için vizesiz kalabilecek ülkeler: Abhazya, Azerbaycan, Özbekistan, Ermenistan, Ukrayna, Moldova, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan

Buna göre Rusya vize istiyor mu kapsamında Türk vatandaşları, pasaport renklerine göre Rusya’ya seyahat eder.

Rusya 3 Aylık Vize Nasıl Alınır?

Rusya’da ticari amaçlı bulunmak isteyen Türk vatandaşları Rusya vizesi nasıl alınır konusunda araştırma yapabilir. Rusya 3 aylık vize alırken, ticari vize türüne başvuru yapılır.

Ticari vize 3 ayrı şekilde alınır;

 • Tek girişli vize: Rusya’ya 1 giriş ve 1 çıkış hakkı verir. Tekrar giriş yapılabilmesi için, yeniden ticari vizeye başvuru yapılmalıdır. 90 günden fazla kalınamaz.
 • Çift girişli vize: Rusya’ya 2 giriş ve 2 çıkış hakkı sunar. En fazla 90 gün süreler için geçerlidir.
 • 1 yıllık çok girişli vize: En az 2 ve üzeri ticari amaçlı Rusya ziyaretleri için geçerlidir. Her 180 gün içinde sadece 90 gün kalma hakkı sunar.

Fuar etkinlikleri, ticari faaliyetler, şube açmak ya da Rusya’da ortaklık kurmak amaçlarıyla ticari vize alımları 3 aylık alınabilir ya da daha uzun vadeli işler için 1 yıla kadar uzatılabilir.

Türkiye’den Rusya’ya ticari amaçlarla seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşlar, vize başvuru evraklarını doğru ve eksiksiz olarak tamamlamalıdır.

Ticari vize amacıyla hazırlanması gereken evraklar;

 • Rusya vize başvuru formu
 • Pasaport (en az 6 ay geçerliliği olmalı, en az 2 yan yana boş sayfası olmalı, defter sayfaları yıpranmamış olmalıdır)
 • Nüfus cüzdanı arkalı önlü fotokopisi
 • Biyometrik fotoğraf (2 adet olmalı, 3.5×4.5 cm ebatlarında olmalı ve arka fonu beyaz olmalıdır)
 • Rusya Dışişleri Bakanlığı’nca ve Federal Göz İdari Şubesi tarafından onaylanmış davetiye (orijinal belge ya da elektronik belge olabilir)
 • Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar için oturum izninin arkalı önlü fotokopisi
 • İkametgâh belgesi

Rusya’ya ticari amaçlı tek girişli ya da çift girişli vize alan başvuru sahipleri, daha uzun vadede Rusya’da ticari faaliyette bulunacaklarsa, 1 yıllık çok girişli vizeye başvuru yapılmalıdır.

Rusya Vize İşlemleri Ne Kadar Sürer?

Turistik, ticari, öğrenci, aile ziyareti, transit vize, çalışma vizesi ve insani vize türleriyle Rusya vize başvurusu yapılabilir. Rusya vize başvurusunda bulunan Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşlar, belli bir süre vize başvurularının onaylanması için beklemek zorundadır.

Normal şartlarda vize başvuruları; evrakların doğru prosedürler gerçekleştirilerek ve doğru vize türü evraklarıyla teslim edilmesi durumunda, 4 gün ila 10 gün arasında onaylanma süreci biter.

Eğer vizenin daha hızlı sonuçlanmasını istiyorsanız; belli bir ücret karşılığında, 1-2 gün içinde sonuçlandırılan, ekspres vize başvurusu yapabilirsiniz. Bunun yanında, Rusya Konsolosluğu’nun ek belge talebi bulunabilir ya da konsolosluk iş yoğunluğu bulunabilir.

Ek belgelerin tamamlanması ve konsolosluk işlerinin yoğunluğu dolayısıyla ek süreye ihtiyaç vardır. Bu yüzden Rusya vize işlemlerinin onaylanma süresi uzayabilir. Bu durumda kalmamak için, seyahat planı tarihinden en az 1 ay öncesinde vize başvurusu yapılmalıdır.

Rusya Ticari Vize

Rusya’da ticari faaliyetlerde bulunmak maksadıyla Rusya vizesi almak isteyen Türk vatandaşları, Ticari vize başvurusu yapar. 3 farklı kategoriden oluşan Rusya ticari vizesinde; tek giriş ya da çift girişli vize alınır.

Tek ve çift girişli vizelerin süresi 90 gündür. Çok girişli vizelerde ise 1 yıl vize süresi bulunur. Rusya seyahatlerinde fuar ve etkinlikler 90 gün ve daha az olacaksa tek girişli ya da çift girişli vize alınır.

Rusya ticari vize gerekli evrakları;

 • Doğru ve eksiksiz olarak doldurularak imzalanmış vize başvuru formu
 • En az 6 ay geçerlilikte ve en az 2 yan yana boş sayfası olan pasaport
 • Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi
 • 5×4.5cm ebatlarında, beyaz arka fonlu, 2 adet biyometrik fotoğraf
 • Rusya Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanmış, orijinal davetiye ya da e-davetiye. Rusya’daki firmadan alınacak davetiye; Rusya Federal Göç İdare Şubesi ve Rusya Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanmış olmalıdır.
 • Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşlar için Türkiye’de oturum izni alınmış olmalıdır.

Rusya’da şube açmak, daha uzun vadede Rusya’da iş yapmak isteyen Türk vatandaşları 1 yıl süresi bulunan çok girişli vize türüne başvuru yapmalıdır.

Rusya Konsolosluğu Vize Ücretleri

İstanbul Rus Başkonsolosluğu pasaport işlemlerini gerçekleştiren vize başvurusu yapan Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşlar, Rusya vizesi kaç para sorgulamasını yapabilir.

Rusya Konsolosluğu tarafından düzenli olarak güncellenen vize ücretleri, vize türüne göre ve vize süresine göre değişkenlik gösterir.

Rusya turistik vize harç ücretleri;

 • 30 günlük tek girişli vizelerde 170 dolar, işlem süresi 5 iş günüdür.
 • 30 günlük ekspres vizelerde 270 dolar, işlem süresi 2 iş günüdür.
 • 30 günlük çift girişli normal vizelerde 270 dolar, işlem süresi 5 iş günüdür.
 • 30 günlük çift girişli normal vizelerde 400 dolar, işlem süresi 2 iş günüdür.

Rusya özel ziyaret vize harç ücretleri;

 • 3 aylık tek girişli normal vize 170 dolar, işlem süresi 5 iş günüdür.
 • 3 aylık çift girişli normal vize 270 dolar, işlem süresi 2 iş günüdür.
 • 3 aylık ekspres tek girişli vizeler 270 dolar, işlem süresi 5 iş günüdür.
 • 3 aylık ekspres çift girişli vizeler 400 dolar, işlem süresi 2 iş günüdür.

Rusya ticari vize harç ücretleri;

 • 3 aylık tek girişli normal vize 180 dolar, 170 dolar davetiye ücreti, işlem süresi 30 iş günüdür.
 • 3 aylık çift girişli normal vize 230 dolar, 170 dolar davetiye ücreti, işlem süresi 30 iş günüdür.
 • 3 aylık ekspres tek girişli vize 260 dolar, davetiye ücreti 170 dolar, işlem süresi 27 iş günüdür.
 • 3 aylık ekspres çift girişli vize 360 dolar, davetiye ücreti 170 dolar, işlem süresi 27 iş günüdür.
 • 1 yıllık normal çok girişli vize 350 dolar, davetiye ücreti 270 dolar, işlem süresi 30 iş günüdür.
 • 1 yıllık ekspres çok girişli vize 580 dolar, davetiye ücreti 270 dolar, işlem süresi 27 iş günüdür.

Rusya teknik vize harç ücretleri;

 • 3 aylık normal tek girişli vize ücreti 180 dolar, davetiye ücreti 170 dolar, işlem süresi 30 iş günüdür.
 • 3 aylık normal çift girişli vize ücreti 230 dolar, davetiye ücreti 170 dolar, işlem süresi 30 iş günüdür.
 • 3 aylık ekspres tek girişli vize 260 dolar, davetiye ücreti 170 dolar, işlem süresi 27 iş günüdür.
 • 3 aylık ekspres çift girişli vize 360 dolar, davetiye ücreti 170 dolar, işlem süresi 27 iş günüdür.

Vize akreditasyon merkezleri aracılığıyla başvuru yaptığınızda, davetiyeyi başvuru sahibinin temin etmesi durumunda, sadece vize harç ücreti ödenir.

Rus Vatandaşlarına Vize Uygulaması

Rus vatandaşları, Türkiye’ye gelişlerinde vize uygulamasına tabidir. Umuma mahsus pasaport sahibi Rus vatandaşları, 60 gün süreyle vize muafiyetiyle Rusya’ya giriş yapabilir.

Diplomatik pasaportu bulunan Rus vatandaşları ise 90 günü geçmeyecek şekilde vize muafiyetinden yararlanabilir. Buna karşılık Rusya Türkiye vize uyguluyor mu sorusu da gündeme gelmektedir.

Rusya’ya vize kalktı mı sorusu kapsamında vize uygulaması kalkmadı. Kısmi vize uygulaması gerçekleşirken; yeşil hususi pasaport ve gri hizmet pasaportu olan Türk vatandaşları, 30 gün süreyle Rusya’ya vize muafiyetiyle giriş yapabilir.

Diplomatik siyah pasaport sahibi Türk vatandaşları, 90 günü aşmayan 180 günlük vize muafiyetinden yararlanabilir. Bordo renge sahip umumi pasaport sahibi Türk vatandaşları, Rusya seyahatlerinde, vize başvurusu yapmak zorundadır.

Rusya Çalışma Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Çalışma amacıyla Rusya’ya vize başvurusunda bulunacak Türk vatandaşları ve Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar, çalışma vizesi türüne başvuru yapmalıdır.

Çalışma vizesi; 90 gün olarak verilen ve tek giriş hakkı sunan bir vizedir. 3 farklı şekilde çalışma vizesi alınabilir. Çalışma vizesi başvuru sahipleri 3 ay tek girişli ve 3 yıl çok giriş için vize başvurusunda bulunabilir.

Rusya’da çalışma vizesi süresinin uzunluğu ise, yapılan iş anlaşmasına bağlıdır ve Rusya tarafından belirlenir. Çalışma vizesi için Rusya İstanbul Başkonsolosluğu, Antalya Başkonsolosluğu ve Trabzon Başkonsolosluğu yetkilidir.

Rusya çalışma vizesi; evrakların eksiksiz ve doğru evraklarla teslim edilmesi durumunda ortalama 4 gün ile 10 gün arasında sonuçlanır. Ancak konsolosluk görevlilerinin mülakata çağırması, ek belge talep etmesi ya da konsolosluk işlerinin yoğunluğu, vize sonuçlandırma süresini uzatan sebeplerdir.

Rusya Vizesi Ne Kadar?

Rusya’ya seyahat planı yapan Türk vatandaşları ve Türkiye’de oturan yabancı uyruklu vatandaşlar, vize başvurularında Rusya vize ücreti öder. Rusya vize ücretleri, Rusya Konsolosluğu tarafından belirlenir ve belirli aralıklarla güncellenir.

Vize harç ücretleri, tek girişli ve çok girişli vize türlerine göre farklılık gösterir. Vize harç ücretlerine ek olarak, davetiye ücreti de eklenir. Eğer davetiye başvuru sahibi tarafından temin edilecekse, sadece Rusya vize harç ücreti ödenir.

Turistik vize harç ücretleri;

 • Tek girişli turistik vizeler, 5 iş günü içinde 145 dolar
 • Tek girişli ekspres turistik vizeler, 2 iş günü içinde 230 dolar
 • Çift giriş turistik vizeler, 5 iş günü içinde 230 dolar
 • Çift giriş ekspres turistik vizeler, 2 iş gününde 360 dolar

Ticari vize harç ücretleri;

 • 3 aylık tek giriş ticari vize, 290 dolar (30-35 iş günü)
 • 3 aylık tek giriş ticari vize 320 dolar (15-17 iş günü)
 • 3 ay tek giriş ticari ekspres vize 400 dolar (10-12 iş günü)
 • 3 ay çift giriş ticari vize 340 dolar (30-35 iş günü)
 • 3 ay çift giriş ekspres ticari vize 400 dolar (15-17 iş günü)
 • 1 yıllık ticari vize 620 dolar, (30-35 iş günü)
 • 1 yıllık ekspres ticari vize 750 dolar (20-25 iş günü)

Aile/arkadaş ziyareti vize ücretleri;

 • 90 günlük tek girişli vizelerde 155 dolar
 • 90 günlük çift girişli vizelerde 230 dolar
 • 90 günlük tek girişli ekspres vizelerde 270 dolar
 • 90 günlük çift girişli ekspres vizelerde 370 dolar

Bu ücretlerin yanında 35 dolar gibi bir miktarla vergi ödenmesi gerekir. Başvuru sahipleri; konsolosluklar tarafından belirlenmiş banka şubelerine ve IBAN numarasına vize harç ücretlerini yatırır. Eğer vize red cevabı alırsa, ödenen vize harçları ve diğer hizmet ücretleri, geriye ödenmez ve isteniyorsa yeniden başvuru yapılır ve aynı süreçler yerine getirilir.

Rusya elektronik vize başvurusu yapan Türk vatandaşları Leningrad ve St. Petersburg bölgesine seyahat edebilir. E-vize başvurusu seyahat tarihinden, en az 4-5 gün önce yapılmalıdır. Elektronik vize süresi en fazla 8 günü kapsar.

St. Petersburg 8 günlük e-vize konsolosluk ücreti yoktur. Ancak vize başvuru merkezi ile vize başvuruları yapılıyorsa, 200 TL vize hizmet bedeli ödenir.

Türkiye Rusya Vize Anlaşması

Rusya Türkiye’den vize istiyor mu sorusu, Rusya’ya seyahat planı yapan Türk vatandaşlarını ve diğer ülke vatandaşlarını ilgilendiren soruların başında gelir. Rusya’ya vizeli ya da vizesiz giriş yapabilmek, pasaport rengine bağlı olarak değişir.

 • Umuma mahsus bordo renkli pasaport sahibi Türk vatandaşları, vize başvurusu yapmak zorundadır.
 • Hususi ve hizmet pasaportu olanlar 30 günlük vizeden muaf Rusya’ya giriş yapabilir.
 • Siyah diplomatik pasaport sahibi Türk vatandaşları ise 90 günlük sürede vize muafiyetinden yararlanabilir.

Bunun yanında 2005 yılında meydana gelen, düşürülen Rus jet uçağı sebebiyle, 2010 yılında imzalanan Türkiye Rusya vize muafiyeti anlaşması, 1 Ocak 2016 tarihinde, Rusya devleti tarafından, tek taraflı olarak ortadan kaldırılmıştır.

Kaldırılan bu vize anlaşması dolayısıyla bordo renkli pasaport sahipleri vizeye tabi olurken; gri pasaport ve yeşil pasaport sahipleri 30 günlük, siyah diplomatik pasaport sahibi Türk vatandaşları, 90 günlük vize muafiyetiyle, Rusya’ya giriş yapabilir.

Rusya vize muafiyetinden yararlanmak için; Rusya sınırları içinde, geçici ikamet izni almak ya da daimî ikamet izni bulunması gerekir. Geçici ya da daimî ikamet izni bulunan yeşil hususi pasaport ve gri hizmet pasaportu bulunan Türk vatandaşları; gemi jurnali ya da gemici cüzdanı bulunan Türk vatandaşları, Rusya vizesi muafiyetinden yararlanır.

Böylece 31 Mayıs 2017 tarihi itibariyle Rus sınırlarında bir havaalanı charter ve özel uçuş yapacaklar ya da Türk hava taşıtlarında görev yapan mürettebat, geçerli uluslararası pasaport ve uçuş mürettebatı kimlikleriyle, Rusya sınırlarına giriş yapabilir.

Rusya için vize gerekiyor mu?

Rusya’ya gitmek isteyen Türk vatandaşlarından bordo pasaport sahipleri için vize gerekmemektedir.

Rusya için vize nasıl alınır?

Rusya vizesi alabilmek için konsolosa ya da konsolosluk tarafından yetkilendirilen vize merkezlerine başvuru yapmak gerekmektedir.

Rusya vize vermeye başladı mı?

1 Ocak 2023 itibariyle Rusya tarafından Türkiye ile yapılan vize muafiyeti anlaşması sona erdirildi böylelikle bordo, gri ve yeşil pasaport için vize uygulaması başladı.

Oyla! post