Rusya Vize Başvuru İşlemleri

Rusya Turistik Vize İşlemleri

Rusya turistik vizesi almak isteyen şahıslar Rusya Konsolosluğu’na başvuru yapabilirler. Türkiye’de ikamet izni bulunan üçüncü ülke vatandaşları da kısa süreli Rusya turistik vizesi alabilirler. Daha önceden vizesiz geçiş anlaşması bulunan Rusya ve Türkiye arasında bu anlaşma askıya alınmış ve Rusya turistik vizesi almak isteyen kişiler Rusya Konsolosluğu’na başvuruda bulunmalıdır.

Rusya turistik vizesi bir ya da iki girişli olarak alınabilmektedir. Giriş sayısına göre alınacak Rusya turistik vizesinin ödenecek harcı da değişiklik gösterecektir.

Rusya turistik vizesi şahıslara Rusya’da en fazla 30 gün kalma hakkı tanımaktadır. Rusya turist vizesi, Rusya’da tur operatörlüğü yapan firmaların yabancı turisti karşılayacağını beyan ettiği kabul ve onay belgesi alınması şartı ile verildiği unutulmamalıdır.

Rusya’ya kısa süreli iş görüşmesi gibi seyahatler gerçekleştirmek isteyen şahıslar Rusya turistik vizesi ile seyahatlerini gerçekleştirebilirler.

Rusya turist vizesi aynı zamanda 30 güne kadar iş görüşmelerine, sergilere, akademik araştırmalara katılmak isteyenler için de Rusya’ya giriş hakkı tanımaktadır. Rusya turist vizesi için müracaat edenler vize anketinde hangi amaçla ve ne kadar süreyle Rusya’ya seyahat edeceklerini belirtmelidirler. 

Söz konusu durumda turistin Rusya’ya kabul edilmesi ile ilgili seyahat amacı satırında “turistik gezi” olduğunun ifade etmesi gerekmektedir.

Rusya turistik vizesi almak isteyen şahıslar aşağıda yer alan belgeleri hazırlamalıdır. Bu belgeler şahısların hakkında olmalı ve güncel bilgiler bulundurmalıdır.

Rusya Turistik Vize için Gerekli Evraklar

Rusya Vize Başvuru İşlemleri 1 – rusya turistik vize

Rusya Ticari Vize İşlemleri

Rusya’ya ticari vize alarak seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ya da Türkiye’de oturma izni bulunan diğer ülke vatandaşları Rusya’dan bakanlık onaylı davetiyeyi diğer evraklar ile beraber konsolosluk yetkililerine teslim etmelidir.

Rusya ticari vize işlemlerinin başlatılması ve seyahat amacının belgeler ile desteklenmesi için bu ticari davetiye büyük önem arz etmektedir. Bu davetiye olmadan Rusya Konsolosluğu şahıslara ticari vizesi vermemektedir.

Rusya Dışişleri Bakanlığının ticari davetiyenin çıkması için verdiği karar veya davetli olarak gidecek olan vize başvuru sahibini davet eden şirketin veya organizasyonun orijinal halinin Rusya vize başvuru prosedürüne uygun biçimde tarafınıza ulaştırılması zorunludur.

Rusya ticari vizesi ile ilgili işlemlerde karar yetkisi Rusya Federasyonu Konsolosluğu’na aittir. Rusya Federasyonu Konsolosluğu dışında hiçbir kurum ya da kuruluş vize işlemleri ile ilgili karar verme yetkisine sahip değildir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından şahıslar Rusya ticari vizesini aldıklarında koşulsuz olarak Rusya topraklarına girebilecek anlamı bulunmamaktadır. Şahısların kontrolü ülkeye giriş sırasında vize yetkilileri tarafından da yapılacak ve herhangi bir durum ile karşılaşıldığında şahısların Rusya’ya girişine izin verilmeyecektir.

Şahısların bu nedenle ülkeye giriş sırasında yanında bulundurması gereken bazı evraklar vardır. Bu konuya büyük önem vererek dikkat etmek gerekmektedir. Bu evraklar yetkililerin belirlediği şartlara uygun olarak hazırlanmış olmalıdır.

Rusya’dan temin edilmesi gereken ve Rusya ticari vizesinin çıkması için önemli bir evrak olan Rusya ticari davetiyesi Rusya’dan gönderilir. Şahıslara 40 ile 45 gün arasında bu davetiye ulaşır. Bu yüzden seyahatte sıkıntı yaşanmaması için şahısların önceden bu davetiyeyi almak üzere irtibat kurmaları esastır.

 Rusya Vizesi

Rusya Aile Ve Arkadaş Ziyareti Vize İşlemleri

Rusya aile ve arkadaş ziyareti vizesi almak istyen şahıslar aşağıda belirtilen evrakları istendiği gibi hazırlayarak Rusya Konsolosluğu’na teslim etmelidir. Bu şahıslar evraklar ile aile bağlarını ispatlamak durumundadır. Rusya aile ziyareti vize başvuruları için Rusya Göç Şubesi ya da Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan resmi davetiyenin alınması veya Rusya’da ikamet eden aile yakını tarafından sunulan bir beyanın olması gereklidir.

Bu beyan olmadan şahıslar seyahat amacını destekleyemez ve vize onayı alamazlar. Rusya Federasyonu Konsolosluğu bu evraklara ek olarak evrak isteyebilir. Şahıslar bazı durumlarda konsolosluğa mülakat için de çağırılmaktadır. Rusya aile ve arkadaş ziyareti vizesine şahsen başvuru yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Rusya Aile Ziyareti Vizesi için Gerekli Evraklar

Rusya aile ziyareti vizesine başvuru yapmak için hazırlanması gereken evraklar bulunmaktadır.

 • Vize başvuru formu. Rus resmi makamları başvuru formunda beyan edilen bilgilerin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Başvuru formunda yanlış bilgilendirme ya da belirtilen bilgilerin evraklarla tutarlı olmaması halinde başvuru olumsuz sonuçlanmaktadır.
 • Rusya aile ziyareti vizesi için pasaportun seyahat sonrası için en az 6 ay geçerliğinin olması gereklidir. Vizenin basılabilmesi için pasaportta en az 2 sayfanın boş olması gereklidir.
 • Fotoğraf. Vize başvurusu için istenen fotoğraf 3,5×4,5 ölçülerinde biometrik olup 1 adet istenmektedir.
 • Aile ziyareti başvurusu için davetiyenin olması şarttır.
 • Uçak bileti. Aile ziyareti vize başvurusunun kabul görmesi için gidiş dönüş uçak biletinin olması gereklidir.

Rusya Vize Başvuru İşlemleri 2 – rusya ticari vize

Rusya Transit Vize İşlemleri

Rusya transit vizesi almak isteyen şahıslar Rusya’nın Türkiye’de bulunan temsilciliklerine başvuru yapabilirler. Rusya transit vizesi tek girişli olması durumunda uçak ile yolculuk yapacak kişiler için 3 gün zaman tanımaktadır. Ancak şahıslar kara ya da demir yolunu kullanacaklar ise bu durumda şahısların Rusya transit vizesi süresi 10 gün olmaktadır. Bu süreyi belirleyen bazı kriterler vardır.

Bu kriterler gidilecek ülkeye giriş çıkış tarihlerini, uçak bileti gibi detayları kapsamaktadır. Rusya transit vizesi eğer şahıslar Rusya havalimanında 24 saatlik süreyi aşmadan aktarma yapacaklar ise bu durumda alınmasını zorunlu kılmaz. Ancak şahısların havalimanında kalma süresi 24 saatlik dilimi aşacak ise bu durumda Rusya transit vizesini alması gerekmektedir.

Rusya Transit Vize için Gerekli Evraklar

 • Vize başvuru formu
 • Rusya Federasyonu tarafından onaylanmış davetiye.
 • 2 adet arka fonu beyaz, 3,5×4,5cm ölçülerinde fotoğraf.
 • 2 adet boş sayfası olmalıdır ve geçerlilik tarihi 6 aydan daha kısa olmamalıdır.
 • Rusya’ya giriş ve çıkışta değişik ülkeler üstünden giriş yapılıp farklı ülkelere geçilecekse giriş-çıkış yapılacak ülkelerin vizeleri pasaportta olmalıdır ya da vizenin orijinali gösterilmeli, vizenin fotokopisi yolcunun yanında olmalıdır.
 • Rusya’ya giriş ve çıkış tarihlerini gösteren uçak bileti. Uçak ile giriş çıkış yapılıyorsa Rusya’ya giriş çıkış ve Rusya’dan sonra gidilecek ülkenin uçak biletleri gösterilmek zorundadır.
 • Sağlık sigortası zorunlu değildir ancak tavsiye edilmektedir.

Rusya Vatandaşlık İşlemleri

Rusya’da yaşayan ve Rusya vatandaşı olmayı isteyen yabancı ülke vatandaşları için birden fazla yasa bulunmaktadır.  Rusya’ya geliş sebebi, oturma süresi ya da oturma izni statüsü gibi kriterler bir yabancının Rusya vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan faydalanabileceğinin belirlenmesi açısından önemlidir.

Bu yüzden Rusya vatandaşlığına geçmek isteyen şahıslar ne sebeple Rusya vatandaşlığına geçiyor ise bu durumu iyi belirlemeli buna göre prosedürleri çıkartarak yerine getirmelidir.

Herhangi bir sebep ile Rusya vatandaşlığına geçildiği durumlarda şahısların evrakları da sebeplerine göre değişiklik gösterecektir. İlk olarak şahısların geçici oturum iznine sahip olması hali hazırda gereklidir. Geçici oturum iznine sahip olan şahıslar Rusya vatandaşı olabilmek için ikamet tezkeresi almalıdır.

İkamet tezkeresi alan ve diğer şartları da sağlayan kişiler Rusya vatandaşlığına alınabilirler. Bunun için görevlilerin incelemesinden geçmesi ve Rusya Federasyonu için tehlike arz etmeyen bir vatandaş olduğuna kanaat  getirmeleri gerekmektedir.

Rusya vatandaşı olmanın en kolay yolu ise bir Rusya vatandaşı ile evlenmektedir. Evlenerek geçici oturum iznin alan şahıslar diğer adımları da gerektiği gibi izleyerek işlemleri tamamlayabilirler.

Rusya Vatandaşlığı için Gerekli Evraklar

 • Başvuru formu
 • Başvuru sahibi tarafından yazılı dilekçe
 • Başvuru sahibinin noter tasdikli doğum belgesi
 • Pasaportun noter tasdikli tercümesi
 • Eğer varsa ikamet tezkeresi
 • Sabıka kaydı
 • Fotoğraf, 4 adet 3,5×4,5 ölçülerinde arka fonu beyaz.

Rusya Vize Başvuru İşlemleri 3 – rusya vatandaslik aile birlesimi

Rusya Öğrenci Vizesi

Rusya öğrenci vizesi alabilmenin birinci adımı Rusya’da yer alan Göç Bürosu’ndan davetiye almaktadır. Bu davetiye Göçmen Bürosu ile eğitim alınacak eğitim kurumunun ortak kararı ile ya da eğitim kurumunun Göçmen Bürosu’na direkt başvurusu ile çıkmaktadır.

Rusya Dışişleri Bakanlığı başvuruyu değerlendirmeye alarak gerekli gördüğü taktirde başvuru sahibinin eğitim sebebi ile Rusya Federasyonu’na girişi için davetiyeyi hazırlar. Rusya öğrenci  vizesinin alınmasına ilişkin Türkiye’de başvuru işlemi başlatmak için bu adımın atılması esastır. Aksi halde Rusya Konsolosluğu başvuruyu kabul edemez.

 Rusya Vize Basvuru Islemleri

Rusya öğrenci vizesi tek ya da çok girişli olarak bulunmaktadır. Şahıslar öğrenci vizesi ile Rusya’da 90 günden fazla kalamazlar. Öğrenci vizesi Rusya’da uzatılabilinir ancak bu uzatma süresi bir yılı geçemez. Rusya öğrenci vizesi için bütün kriterler sağlandığı ve başvuru evrakları Rusya Konsolosluğu’na teslim edilmediği taktirde şahısların işlemleri 10 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.

Şahıslar Rusya öğrenci vizesi için ret ya da onay cevabını alabilirler.

Rusya eğitim vizesi başvurusu için Rusya Federasyonu Göçmen Bürosu tarafından verilen resmi davetiyenin alınması veya Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’nın öğrenci vizesinin verilmesiyle ilgili olan kararı gerekmektedir.

Rus Konsolosluğu istenen gerekli evrakların haricinde ek evrak talep edebilmektedir. Aynı zamanda Rus Konsolosluğu gerekli görmesi durumunda başvuru sahibini mülakata davet edebilmektedir.  Rusya öğrenci vizesi için şahsen başvuru yapılmakla birlikte vize merkezleri aracılığıyla da başvuru işlemi tamamlanabilmektedir.

Rusya Öğrenci Vizesi için Gerekli Evraklar

 • Başvuru formu
 • Davetiye
 • Pasaport
 • Fotoğraf
 • Hastaneden alınmış HIV raporu
 • Sağlık sigortası poliçesinin orijinali

Rusya Aile Birleşimi Vizesi

Rusya aile birleşimi vizesi aile fertlerinden birinin ya da birkaçının Rusya’da ikamet etmesi durumunda alınan uzun süreli oturma izni verilen bir vize türüdür. Bu yüzden aile birleşimi vizesi alan kişiler uzun süreli oturum iznine de alması gerekmektedir.

Bir Rusya vatandaşı ile evlilik yapan şahıslar Türkiye’de oturmak yerine ikametini Rusya’da devam ettirme kararı verebilirler. Bunun için aile birleşimi vizesi başvurusu yaparak gerekli evrakları hazırlaması gerekmektedir. Rusya aile birleşimi vizesi için gerekli olan evraklar aşağıda belirtildiği gibi sıralanmıştır.

Şahısların hem rusya2da hem de Türkiye’de izlemesi gereken bazı prosedürler bulunmaktadır. Bunları eksiksiz olarak yerine getirmek esastır. Rusya aile birleşimi vizesi kapsamında verilen oturum izni ilk olarak geçici sıfat ile verilmektedir.

Rusya’da eşiniz ya da anne babanız bulunsa dahi kişilere hemen uzun süreli oturum izni verilemez. Şahısların Rusya’da ikamet etme tarihlerine bağlı olarak ileride yeniden başvuru yapmalı halinde sürekli oturum izni verilebilinir. Aile bağlarının kopmaması adına şahıslar aile birleşimi vizesi ile geçici oturum iznine sahip olabilirler.

Rusya vizesi için gerekli evrak listesi aşağıda belirtilmektedir:

1- Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Konsolosluğu tarafından temin edilen vize başvuru formu

2- Başvuranın 1 tane vesikalık fotoğrafı (3.5 x 4.5 cm),

3- Başvuruda bulunan şahsın pasaportu,

4- Başvuran kişinin Rusya vatandaşı olan eşinin ya da anne veya babanın pasaportu ve fotokopisi

5- Başvuruda bulunan kişi Rusya vatandaşının eşi ise: Evlilik belgesi, aile cüzdanı ve noter tasdikli çevirisi

Başvuruda bulunan kişi Rusya vatandaşının reşit olmayan çocuğu ise: Başvuranın doğum belgesi ve noter tasdikli çevirisi

Başvuruda bulunan kişi Rusya vatandaşının iş göremez yetişkin çocuklu ise: Başvuranın doğum belgesi, iş göremez olduğunu teyit eden herhangi belge, ve noter tasdikli çevirisi

Rusya aile birleşimi için gerekli güncel evraklar ve hızlı randevu için https://visacenter.com.tr/rusya-aile-birlesimi-vizesi/ adresini hemen ziyaret edin.

Rusya Vize Başvuru İşlemleri 4 – rusya oturum aile birlesimi

Rusya Oturum Ve Çalışma İzni

Rusya çalışma ve oturum izni Rusya Konsolosluğu’na şahsen ya da vize merkezleri aracılığı ile yapılabilinir. Rusya oturum ve çalışma izni almak isteyen şahıslar müracaatlarını Rusya Büyükelçiliği ya da Rusya Başkonsolosluğu’na yapabilirler.

Rusya çalışma izni almak isteyen şahıslar bulaşıcı hastalık riskine karşı olarak testler yaptırmalı ve Rusya’da beraber çalışacağı firmanın iş sözleşmesini evrakları ile beraber konsolosluk yetkilerine sunmalıdır. Rusya’da çalışacak olduğunuz firma Rusya’daki İşçi Bulma Kurumuna sizin istihdamınıza yönelik başvuruda bulunur. İşçi Bulma Kurumuna yapılan başvuru yine Rusya’daki Yabancı İş Gücü çalışma İzni başvurulmadan 30 gün önce yapılması gerekmektedir.

Yabancı İş Gücü alınan kadar 15 günde bir İşçi Bulma Kurumuna ilgili iş pozisyonlarıyla ilgili bildirimde bulunulmalıdır. İşçi Bulma Kurumuna Yabancı İşçi Çalışma İzni başvuruda bulunduktan sonra 30 takvim günü geçmesi gerekiyor ve bütün bu süreçlerin toplamı 60 günü bulabiliyor.

Rusya Federasyonu her yıl yılın belirli tarihlerinde oturum izni ve buna paralel olarak da çalışma izni vermektedir. Rusya oturum ve çalışma izni için her eyalete 1500 ile 3000 kişi arasında hak vermektedir. Rusya oturum ve çalışma izni ile ilgili başvurular her yılın ocak ayında başlayıp Şubat ayında vize sonuçları taraflara bildirilmektedir. Şahısların öncelikle savcılıktan temyiz raporu alması ve bu rapora apostil yaptırması gerekecektir. Uluslar arası belge niteliği taşıyabilmesi için bu gereklidir.

Rusya Vize Reddi

Rusya vize reddi bazı durumlarda gerçekleşebilir. Şahısların evraklarında eksiklik olması durumunda konsolosluk yetkilileri ret cevabı verebilirler. Aynı zamanda bazı vize başvurularında şahısların Rusya yetkili mercilerinden davetiye yazısı alması gerekmektedir. Bu davetiye yazısı bulunmadığı durumlarda da şahıslara ret cevabı verilir. Bunlar kesinlik ile ret cevabı verilen evrakların eksik olduğu durumlardır.

Rusya Federasyonu vize işlemlerinde büyük titizlik ile çalışmakta ve bütün evrakları titizlik ile incelemektedir. Bu yüzden de evraklardaki bilgilerin doğruluğu büyük önem arz etmektedir. Diğer sistemlerde yer alan bilgiler ile evraklarda yer alan bilgiler eşleşmediği durumda şahısların vize işlemleri konsolosluk yetkilileri tarafından ret ile sonuçlanacaktır.

Bu şahıslar daha sonra da Rusya vizesi alamazlar. Bu yüzden evraklarda yer alan bilgilerin doğruluğu önemlidir. Eksik evrak bulunmaması ve şahısların herhangi bir bulaşıcı hastalık taşımadığına dair belgelerin de yine evraklar arasında bulunması önemlidir.

Bu evraklar eksik olmaması durumunda konsolosluk yetkileri şahıslardan bu belgeleri isteyecektir. Bulunmaması durumunda ise vize reddi gerçekleşecektir.

Rusya Konsolosluk yetkileri vize reddi kararı verdiği durumlarda şahısların vize ücretlerini taraflarına geri ödeme yapmaz. Bu yüzden vize reddi alındığı durumlarda şahıslar yeniden ücret ödeyerek yeniden başvuru yapmalıdır.

Rusya Vize Ücretleri

Rusya vize ücretleri alınacak vize türüne göre ve vizenin alınacağı tarihe bağlı olarak değişmektedir. Rusya vize ücreti başvurduğunuz vizenin çeşidine, vizenin ne kadar giriş sayısı olduğuna, vizenin sağladığı kalış süresine, varsa başvurduğunuz vize için seçtiğiniz işlem süresine ve başvuran kişinin uyruğuna göre değişiklik göstermektedir.

Rusya vize ücretleri şahıslar evraklarını konsolosluğa teslim etmeden önce ödenmelidir. Rusya’ya alınacak vizenin sonuçlanması ve vize başvuru sürecinin işleme alınması için bu vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Rusya vize ücreti şahısların herhangi bir sebep ile vize reddi alması durumunda taraflara iade edilmez her aile ferdi için ayrı vize başvurusu ve ayrı vize ücreti ödenmesi esastır. Ayrıca her vize türü için de şahıslar ayrı başvuru yapmalı ve ayrı ücret ödemelidir. Bu noktalara dikkat edilmesi önemle rica olunur.

Bir kez vize harcı ödeyerek birden fazla vize işlemi yapılamaz. Her işlem için ayrı ücret alınmaktadır. Şahısların kısa süreli vizelerinde vize merkezleri rehberliğinde başvuru yapması durumunda vize merkezlerinin rehberlik ücretini de ödemesi gerekmektedir. Rusya vize ücretleri her yıl belirli tarihlere göre değişiklik göstermektedir. Bu yüzden vize ücretleri ile ilgili net bilgi verilmemektedir. Şahıslar başvuru yapacakları dönemde konsolosluk görevlilerinden vize ücretlerini öğrenebilirler.

Rusya Vize Başvuru İşlemleri 5 – rusya vize ucreti

Başa dön tuşu
whatsapp
× Rusya Vizesi