Online Vize Başvuru Formu

Şimdikinden farklı olması halinde, doğumla sahip olunan vatandaşlık):

17. Başvuru sahibinin

Ana vatanınızdan başka yerde ikamet ediyorsanız

* 20. Çalıştığınız şirketin adı, adresi ve telefon numarası. Öğrenci olma durumunda, öğrenim görülen okulun adı ve adresi

Serbest dolaşım hakkını kullanarak seyahat eden AB, AET veya İsviçre Konfederasyonu vatandaşlarının akrabaları (eş, çocuk veya bakmakla yükümlü olunan ebeveynler) ( * ) işaretlenmiş bölümleri doldurmazlar. AB, AET veya İsviçre Konfederasyonu vatandaşlarının akrabaları, akrabalık derecesi gösterir belgeleri ibraz edip 34 ve 35 numaralı bölümleri doldurmalıdır. (x) 1’den 3’e kadar olan bölümler seyahat belgesinde (pasaport) belirtilen bilgilere göre doldurulmalıdır.

Schengen vizeniz varsa geçerlilik tarihleri

28. Asıl gidilecek ülkenin farklı bir ülke olması durumunda, o ülkeye giriş izni

tarihinden tarihine kadar geçerli. Şu kurum/kuruluş tarafından verilmiştir

* 33. Seyahat ve kalış masraflarınız kim tarafından karşılanacak

NakitSeyahat çekiKredi kartıKonaklama bedeli ödenmiştirUlaşım bedeli ödenmiştirDiğer (lütfen açıklayınız)

31 veya 32 numaralı kutuda belirtilenDiğer (lütfen açıklayınız)
Geçim Kaynakları NakitBaşvuru sahibine konaklama yeri sağlanacaktırTüm seyahat masrafları karşılanmıştırUlaşım bedeli ödenmiştirDiğer (lütfen açıklayınız)

34. AB, AET veya İsviçre Konfederasyonu vatandaşı olan akrabaya ait şahsi bilgiler

ÇocukTorunBakmakla yükümlü olduğu ebeveyn

36. Yer ve Tarih

  • Vize talebimin red edilmesi halinde, başvuru harcının iade edilmeyeceğini biliyor ve kabul ediyorum.
  • Çok girişli vize talep edenler için (24 numaralı kutuya bakınız): Hem ilk seyahatim hem de üye devletlere daha sonra yapacağım seyahatler için uygun seyahat sağlık sigortasına ihtiyacım olduğunu biliyorum.
  • Vize talebimin sonuçlandırılması için, bu formda istenilen bilgilerin belgelerini ibraz etmemin, fotoğrafımın ve gerekli olduğu durumlarda parmak izlerimin alınmasının zorunlu olduğunu; bu vize başvuru formunda yeralan şahsi bilgilerimin, parmak izlerimin, fotoğrafımın, üye devleterin yetkili makamlarına bildirileceğini, ve gerektiği takdirde onlar tarafından işleme konulacağını biliyor ve kabul ediyorum.
  • Bu bilgiler ve başvurum hakkında alınacak karar veya vize iptali, yenilemesi veya uzatılmasına ilişkin karar VIS( 1 ) veri tabanına kayıt edilir ve 5 yıl süreyle tutulur. Bu bilgilere, bu süre zarfında, dış sınırlarda ve üye devletlerde vize kontrolü yapan yetkili makamlar; üye devletlerin topraklarında yasal giriş, kalış, ikamet şartlarına uyulup uyulmadığını doğrulamak amacıyla üye devletlerin göç ve irticadan sorumlu makamları; bu şartları yerine getirmeyen veya yerine getirmeyi devam ettirmeyen kişileri belirlemek; irtica taleplerini incelemek ve bu incelemenin sorumluluğunu belirlemek için erişilebilir. Bazı belirli durumlarda, terör suçları ve diğer ağır suçları engellemek, ortaya çıkarmak ve araştırmak için bu bilgilere Europol ve üye devletlerin yetkili makamları da erişebilirler. Bilgilerin işlenmesinden sorumlu, üye devletin makamı: Urząd do Spraw Cudzoziemców, adresi: ul. Koszykowa 165, 00-564 Warszawa.
  • Herhangi bir üye devletten veya şahsımla ilgili bilgileri ileten üye devletten VIS’de kayıtlı bu bilgileri alma hakkım olduğunu ve şahsımla ilgili bu bilgilerin hatalı olması durumunda düzeltilmesini, usulsüz şekilde işlenmiş olmaları halinde de silinmelerini talep etme hakkımın olduğu konusunda bilgilendirildim. Talep etmem halinde, başvuru işlemlerimi yürüten konsolosluk yetkili mercii, sözkonusu ülkenin ulusal mevzuatı uyarınca, özellikle yanlış olan, şahsi bilgilerimin kontrol edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi için ne hakka sahip olduğum ve bu hakkı nasıl kullanacağım konusunda beni bilgilendirecektir. Şahsi bilgilerin korunması ile ilgili talepler hususunda ilgili üye devletin ulusal kontrol makamı: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adresi: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Verdiğim tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu beyan ederim. Yapacağım her yanlış beyanın vize talebimin reddedilmesine ya da verilen vizenin iptal edilmesine sebep oluşturabileceğini ve vize başvurumu yürüten üye devletin mevzuatı uyarınca şahsıma karşı hukuki eylemlere mahal verebileceğini biliyorum.
  • Şahsıma vize tahsis edilmesi halinde, tahsis edilen vizenin geçerlilik süresi sona ermeden üye devletlerin sahasını terkedeceğimi taahhüt ederim. Bir vize sahibi olmanın üye devletlerin Avrupa alanına girmek için gerekli olan şartlardan yalnızca biri olduğu konusunda bilgilendirildim. Tarafıma bir vize tahsis edilmiş olması, Schengen Antlaşması Uygulama Sözleşmesi’nin 1.Bölüm 5.Madde’sinde yeralan unsurları yerine getirmemem ve üye devletlere girmeme izin verilmemesi halinde, bir tazminata hakkım olacağı anlamına gelmez. Giriş unsurlarının yerine getirilişi üye devletlerin Avrupa sahasına girişte tekrar kontrol edilecektir.

Lütfen işlemin cevabını kutuya girin

Başvurunuz esnasında paylaşacağınız GSM numarası, adres, ad-soyadı, TC Kimlik numarası, Pasaport bilgileri, Aile bilgileri, seyahat edeceğiniz ülke bilgileri, seyahat tarihleri, hali hazırdaki iş yeri adı / adresi / telefonu, cinsiyet ve elektronik posta bilgileriniz, hizmet almak istediğiniz vize işlemlerine uygun gerekli evrakların ve vize tekliflerinin tarafınıza gösterilebilmesi, telefon, sms veya elektronik posta ile iletilebilmesi, vize başvuru formlarının doldurulması ve vize başvurunuzun tamamlanabilmesi için tarafınızla iletişime geçilebilmesi ve size doğru şekilde hitap edilebilmesi amaçlarıyla, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak, otomatik yollarla, Eraytur Visa Center Seyahat Acentası Ltd.Şti tarafından işlenecek ve belirtilen amaçlarla Visa Center Seyahat Acentası’nın yetkilendirilmiş iş ortaklarına ,çalışanlarına aktarılacaktır. Onun dışında yasal kurumlar hariç paylaşım yapılmayacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sahip olduğunuz haklarınız ve detaylar için Gizlilik Politikasını okuyunuz.